Download 046_Σκασμός -Τα βρόμικα μυστικά της επιστημονικής έρευνας PDF

Title046_Σκασμός -Τα βρόμικα μυστικά της επιστημονικής έρευνας
File Size68.6 MB
Total Pages196
Table of Contents
              Περιεχόμενα
Πρόλογος
Εισαγωγή
1 - Το μυστικό της επιτυχίας
	1.1 - Η χημική καταστροφή στην Μποπάλ
	1.2 - Αμίαντος
	1.3 - Καπνός, υγεία και ψέματα
	1.4 - Chlorpyrifos: Δολοφόνος με μυστικά
	1.5 - Κινητά τηλέφωνα: Πόσο ασφαλείς είμαστε;
	1.6 - Σύνδρομο οικονομικής θέσης
	1.7 - Μυστικά για την ασφάλεια των οχημάτων
2 - Ό,τι πει ο γιατρός
	2.1 - Η τραγωδία της θαλιδομίδης
	2.2 - Εμφυτεύματα μαστού Dow Corning
	2.3 - Υπερμικρόβια και αντιβιοτικά
	2.4 - Ritalin και υπερκινητικότητα
	2.5 - Σύνδρομο του Πολέμου του Κόλπου
	2.6 - Φθόριο: Μήπως μας κοροϊδεύουν;
3 - Ζήτημα εθνικής ασφαλείας
	3.1 - Η καταστροφή του Μαλλ οφ Κιντάιρ
	3.2 - Το σχέδιο Μανχάταν
	3.3 - Ευλογιά: Πόσο έτοιμοι είμαστε;
	3.4 - Agent Orange
	3.5 - Έκθεση σε ακτινοβολία
	3.6 - UFO: Κυβερνητική επινόηση;
4 - Η εξουσία διαφθείρει
	4.1 - Καταστροφές εργοστασίων πυρηνικής ενέργειας
	4.2 - Τι μας κρύβουν τα πυρηνικά εργοστάσια;
	4.3 - Τα PCB δηλητηριάζουν την Βόρεια Αμερική
	4.4 - Το Λαβ Κανάλ
	4.5 - Γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα
5 - Μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα
	5.1 - Το φαινόμενο του θερμοκηπίου
	5.2 - Η σιωπή του Μπγιορν Λόμποργκ
	5.3 - Περιβαλλοντική καταστροφή στην Σουηδία
	5.4 - Αποψίλωση δασών
	5.5 - Η απάτη για την ρυγχοφάλαινα
	5.6 - Ατομφλότ: Μια καταστροφή καραδοκεί
	5.7 - Διαστημικά απορρίματα
6 - Τηρώντας τα προσχήματα
	6.1 - Οι τραγωδίες των φεριμπότ
	6.2 - Τα μυστικά των ακτίνων Χ
	6.3 - Concorde
7 - Το ανθρώπινο κόστος
	7.1 - Πόρτον Ντάουν
	7.2 - Μονάδα 731
	7.3 - Η Shell στο δέλτα του Νίγηρα
	7,4 - Η μελέτη Τάσκεγκη για την σύφιλη
	7.5 - Πειράματα σε φυλακισμένους
	7.6 - Νοσοκομείο Παίδων Ώλντερ Χέυ
Τι επιφυλάσσει το μέλλον;
Γλωσσάρι
Ευρετήριο
Βιβλιογραφία
            
Document Text Contents
Page 98

ΚΑΤΑΠ Ρ Ο Φ Ε Σ Ε Ρ Γ Ο ΠΑΣ Ι Ω Ν Π Υ Ρ Η Ν Ι Κ Η Σ Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι ΑΣ

ρίας, με αποτέλεσμα να κλείσουν επτά άλλω ανηδραστήρες παρόμωας
κατασκευής. Οι άδειες για νέους ανηδραστήρες πάγωσαν και μόλις στα
μέσα της δεκαετίας του 1 980 δόθηκαν παραγγελίες από την πυρηνική
βιομηχανία των ΗΠΑ. Ο άθικτος aντιδραστήρας στο θρη Μάιλ Άιλαντ
επαναλειτούργησε μόλις το 1985" ο Ανηδραστήρας 1 παραμένει κλει­
στός έως σήμερα.

Τσέρνομπυλ, πρώην Σοβιετική Ένωση
Δυστυχώς, η προειδοποίηση δεν εισακούστηκε παντού. Το ενδεχόμενο
πυρηνικού ατυχήματος παρέμεινε υπαρκτό σε άλλα μέρη του κόσμου,
όπου το μάθημα δεν είχε δοθεί και όπου οι ενεργειακοί σταθμοί δεν
ήταν καλά σχεδιασμένοι, ενώ συχνά συντηρούνταν από ελλιπώς εκ­
παιδευμένο προσωπικό.

Ένα τέτωο ατύχημα συνέβη το 1 986. Στο Τσέρνομπυλ, στη σημερινή
Ουκρανία, μηχανικοί είχαν κατασκευάσει ένα πυρηνικό εργοστάσιο με
τέσσερις aντιδραστήρες, προσαρμόzοντας ένα παρωχημένο σχέδιο, βα­
σισμένο στους aντιδραστήρες που χρησιμοπωούνταν στη Σιβηρία, για
την παραγωγή υλικού όπλων. Το εργοστάσιο του Τσέρνομπυλ ήταν ε­
πισφαλές, με απαράδεκτα επίπεδα ασφαλείας, που aποκρύπτονταν όχι
μόνο από τον έξω κόσμο αλλά και από τους ανθρώπους που zούσαν
στη σκιά του. Οι aντιδραστήρες ελέγχονταν με το χειρισμό ράβδων
γραφίτη. Όταν ήταν ολόκληρες μέσα στον πυρήνα του αντιδραστήρα,
επιβράδυναν την πυρηνική αντίδραση, αν όμως ήταν μερικώς τραβηγ­
μένες έξω, η διαδικασία επιταχυνόταν. Η θερμότητα του αντιδραστήρα
παρήγε ατμό, που κινούσε τουρμπίνες για την παραγωγή ηλεκτρισμού.

Τη νύχτα της 25ης Απριλίου 1986, ω μηχανικοί του Τσέρνομπυλ έκα­
ναν ένα πείραμα που αποδείχτηκε μωραίο. θέλησαν να διαπιστώσουν

Δεκέμβριος 1 995 : Εγκοτολειμμε\ο
γυμνάσιο στη ζώνη αποκλεισμου
γύρω από το Τ σέρvομπ λ, στ φ
Ουκρανία.

95

Page 99

Σ Κ Α Σ Μ Ο Σ !

8 Απριλίου 1 998: Ένας εργάτης
ελέγχει το επίπεδο ραδιενέργειας
στον πίνακα ελέγχου του
Αντιδραστήρα 4 του Τ σέρνομπυλ.

96

αν οι τουρ�mίνες θα παρήγαν ηλεκτρισμό με κλειστι1 την παροχή ατμού,
με τη φορά που θα είχαν από τη μέγιστη ταχύτητά τους. Για να κάνουν
αυη\ τη δοκιμή, ο Α ντιδραστήρας 4 θα λειτουργούσε σε χαμηλή ισχύ με
τις μισές ράβδους ελέγχου μέσα στον πυρήνα του. Δεδομένων των συν­
θηκών, 01 τεχνικοί πίστευαν ότι μπορούσαν να κλείσουν το αυτόματο
σύστημα aπενεργοποίησης και το σύστημα ψύξης έκτακτης ανάγκης
ελέγχοντας 01 ίδιοι τον αντιδραστήρα. Όταν όμως έκλεισε η παροχή α­
τμού προς τις τουρμπίνες, η πίεση μέσα στον αντιδραστήρα ανέβηκε και
το νερό ψύξης άρχισε να βράzει, με αποτέλεσμα να παραχθεί μεγάλο κύ­
μα ενέργειας. Μολονότι ένας τεχνικός πίεσε το κουμπί έκτακτης ανά­
γκης 30 δευτερόλεπτα αφότου οι βελόνες των μετρητών άρχισαν να ανε­
βαίνουν, ήταν πολύ αργά για να ξαναμπούν οι υπόλοιπες ράβδοι ελέγ­
χου και η αντίδραση έγινε ασταθι1ς. Η αυξανόμενη πίεση του ατμού τί­
ναξε τη στέγη του αντιδραστήρα επιτρέποντας την είσοδο αέρα, που
προκάλεσε την ανάφλεξη των ράβδων γραφίτη, οι οποίες ήταν πλέον
διάπυρες. Η έκρηξη που ακολούθησε εκτίναξε ένα νέφος έντονα ραδιε­
νεργών υλικών πάνω από ένα χιλιόμετρο στην ατμόσφαιρα. Οι άνεμοι
μετέφεραν τη μόλυνση σε όλη την Ευρώπη.

Για να σβήσει η φωτιά χρειάστηκε να ρίξουν 5.000 τόνους βράχων και
μολύβδου από ελικόπτερα· εντέλει ολόκληρος ο aντιδραστήρας σφραγί­
στηκε με μπετόν. Χρειάστηκε να επιστρατευτούν πάνω από 750.000 ερ­
γάτες για την επιχείρηση καθαρισμού, και οι περισσότεροι δεν γνώριzαν
τους σοβαρούς κινδύνους για την υγεία τους. Εβδομάδες μετά το ατύχη-

Page 195

1 92

Βιβλιογραφία
Allen Μ. Hornblum. Acres of Skin (Εκτάσεις από
δέρμα). Routledge, New York. 1998.

James Η. Jones. Βαd Blood - The Tuskegee Syphilis
Experίment (Η κακιά αρρι(Jοτια - Το πείραμα Τάσκεyκη
yιa τη σύφιλη). The Free Press, New York. 1981 .

Dominique Lapierre & Javier Moro. Five Pαst
Midnίght in Bhopal (Μεσάνυχτα και πέντε στην

Μποπάλ). Scribner, London. 2002.

Dr. George L. Waldbott et al. Fluorίdation - The

Great Dilemma (Φθορίωση - Το μεγάλο δι?cημμα).

Coronado Press, Lawrence, Kansas. 1978.

Robin Baker. Frαgile Scίence - The Reality Behίnd the

Heαdlines (Εύθραυστη επιστήμη - Η πραγματικότητα πίσω
από τους τίτλους). Macmillan, London. 2001 .

Bjorn Lomborg. The Skeptίcαl Envίronmentalist (Ο
σκεπτικιστιίς περιβαλλοντιστής). Cambridge University

Press, UΚ. 2001 .

Geoffrey Cannon. Superbug - Nαture's Revenge

(Υπερμικρόβιο - Η εκδίκηση της φύσης). Virgin
Publisl1ing, London. 1995.

Peter Williams & David Wallace. Unit 731 -
The Jαpanese Army's Secret of Secrets (Μονάδα 731 - Το
μυστικό των μυστικών του ιαπωνικού στρατού). Hodder

& Stoughton, Kent. 1989.

Δικαιώματα φωτογραφιών
Ο εκδότης επιθυμεί vn ευχαριστήσει τους ακόλουθους yια τηv άδεια αναπαpαyωyιίς των εικόνων τους. Έyιvαν προσπάθειες να εvτοπιστούv σι
κάτοχοι τωv δικαιωμάτων και να εξασφαλιστεί ότι ο κατάλογος είναι σωσrός. Ο εκδότης zητά συyyvιδμη yια rvxόv παραλείψεις ή σφάλματα.

AKG London: 14
Chinapix/Yi Ming: 165, 1 66 (κάτω)
Dominique Lapierre: 8
Environmental images: 17, 92, Cliνe Shirley: 95, Rob
Visser: 106, Daνid Hoffman: 1 1 7 (πάνω), Herbert Girardet:
131, Steνe Morgan: 136 (πάνω), jolτn Sprange: 137, 138
Fortean Picture Library: 88
Katz Pictures Limited: Pablo Bartholomew: 1 6, 18, 20,
Pablo Bartholomew: 21, Pablo Bartholomew: 22, Gilles
Bassignac: 24 (κάτω), JL Bulcao: 25, Brad Markel: 31 (κάτω),
Kaluzny: 32 (πάνω), Kaluzny: 32 (κάτω), Yνonne Hemsey:
51 (ΙΙάνω), Versele: 54 (πάνω), Sander: 55, Yνonne Hemsey:
57 (κάτω), Christian Vioujard: 58, 59 (αριστερά), 59 (δεξιά),
68 (πάνω), Stephenie Hollyιnan: 81, Stephenie Hollyman:
82 (δεξιά), jon Hoffιnan: 101, 107, 108 (πάνω), 1 08 (κάτω),
Traνer: 109, Peter Bennetts-FDB: 120, Raphael Gaillarde:
128, Eric Chretien: 129, 130, 132, Steνe Morgan: 133, 140,
145, Υ. Deweerot: 146, 147, Soenen: 148, Versele: 150, 155,
!56 (κάτω), Satoru Ohmori: 163 (πάνω), 173 (κάτω)
Greenpeace UK: 89, 100, 168, 171
Holger Staffansson, Skanska: 125
Popperfoto: 19, 23, 27, 30, Will Burgess: 31 (πάνω), 42, 47,
48-49, 48, 49, Greg Bos: 50, Luc Noνoνitch: 51 (κάτω), 54
(κάτω), 66, 67, 68 (κάτω), 69, Crispin Rodwell: 70, 74 (κάτω),
77, 85, 87, Mikhail Clτerniclτkin: 96, 98, 1 1 0, 1 12 (κάτω),
Toshiyuki Aizawa: 119 (πάνω), 136 (κάτω), jean-Christophe
Kalτn: 143, 149, !52 (πάνω), Andras Kisgely: 154 (πάνω),
1 54 (κάτω), 163 (κάτω)
Portfolio Pictures: 74 (πάνω), 75, 118-11 9, 141, 1 52 (κάτω)
Pressens Bild: 124 (πάνω), 126, 127

Rex Features: 35 (κάτω), 37, 38, 52 (κάτω), 53, 57 (πάνω), 60
(πάνω), 60 (κάτω), 76 (κάτω), 78, 90, 1 04, 124 (κάτω), 139,
172, 174, Μ. Daνis: 178, Eddie Barlord: 180, 181
Ronald Grant Archive: 83
Science Photo Library: 24 (πάνω), 28, Mehau Kulyk: 33
(πάνω), Colin Cuthbert: 33 (κάτω), 40, 41, Garry
Watson: 46, Pascal Goetgheluck: 52 (πάνω), james King­
Holmes: 62 (πάνω), 62 (κάτω), 64, 86, Catlτerine
Pouedras: 91, 93, 94, Alexander Tsiaras: 97, Will
Mclntyre: 99, Simon Fraser: 121, Peter Menzel: 122, 123,
Mark Garlick: 142, R. Maisonneuνe: 144, Bill
Baclτmann: 153, jackie Lewin: 173 (πάνω), 175, Daνid
Gifford: 184, Α. Crump: 185 (κάτω), 186
Still Pictures: Robert Holmgren: 2-3, Nick Cobbing: 4, Tim
Page: 1 1 , john Maier: 12, Mark Carwardine: 13, 15, Peter
Frischmuth: 35 (πάνω), 45, Manfred Kage: 76 (πάνω), 82
(αριστερά), Daνid j. Cross: 1 1 1 , Leonard Lessin: 1 12 (πάνω),
Adrian Arbib: 1 13, Robert Holnτgren: 1 14, 1 15, j.C. Vincent:
1 16, Hartut Schwarzbaclτ: 1 1 8, Mark Edwards: 128-9,
Sabine Vielmo: 134 (αριστερά), Sabine Vielmo: 134 (δεξιά),
! 57, Adrian Arbib: 159, Adrian Arbib: 167, Adrian Arbib:
169, 170, Cyril Ruoso: 185 (πάνω), Nick Cobbing: 187,
Robert Holmgren: endpapers

Topham Picturepoint: 26, 29, 34, 43 (αριστερά), 44, 56, 61,
63, 71, 72, 73, 79, 80, 84, 102, 103, 105, 117 (κάτω), 135, 151 ,
158, 1 60, 161 (πάνω), 161 (κάτω), 162, 182, 183
TVS: 166 (πάνω)
Urban Archives, Temple University, Philadelphia,

Pennsylνania: 176, 177, 179

Similer Documents