Download 20160407090459UNIT 9 Reka Bentuk Kurikulum PDF

Title20160407090459UNIT 9 Reka Bentuk Kurikulum
File Size264.5 KB
Total Pages7
Document Text Contents
Page 5

Unit 9: Reka Bentuk Kurikulum di MalaysiaK
P

F
3

0
1

2
:

P
e

rk
e

m
b

a
n

g
a

n
P

e
n

d
id

ik
a

n
d

i
M

a
la

y
si

a
:

F
a

ls
a

fa
h

d
a

n
D

a
sa

r

5


d) Integrasi

Menetapkan agar pengalaman pembelajaran

dihubungkaitkan antara satu sama lain supaya

pembelajaran lebih bermakna dan

menyeluruhMembuat

rancangan

pengajaran harian

berdasarkan

sukatan pelajaran

harian dan

pengalaman

pembelajaran

murid.e) Imbangan

Merujuk kepada kadar agihan, kepadatan

muatan dan kesecocokan kandungan dengan

masa pembelajaran yang diperuntukan

kepada pelajar-pelajar untuk menguasainya.Contohnya:

Peruntukan masa

untuk mata

pelajaran

matematik lebih

lama dari mata

pelajaran lain


9.4. Model Kurikulum Rasional oleh Tyler (1949)(a) 4 langkah/ persoalan KomponenRajah 9.4: Model kurikulum Tyleri. Menentukan matlamat dan objektif yang ingin dicapai,

hasil daripada proses pendidikan

ii. Memilih pengalaman pembelajaran atau kandungan

pelajaran bagi mencapai matlamat dan objektif.

iii. Pengalaman pembelajaran atau kandungan pelajaran

disusun secara sistematik

iv. Hasil menggunakan kurikulum perlu dinilai bagi

menetukan pencapaian objektif.

OBJEKTIF

KANDUNGAN

PENYUSUNAN

PENGALAMAN

PENILAIAN

Similer Documents