Download Alimentarea Cu Energie Electrica a Unui Atelier Mecanic Alimentat de La Un Post de Transformare PDF

TitleAlimentarea Cu Energie Electrica a Unui Atelier Mecanic Alimentat de La Un Post de Transformare
File Size440.7 KB
Total Pages31
Table of Contents
              Contents
1. Stabilirea categoriei receptoarelor
Schema de alimenare cu energie electrică
Determinarea factorului mediu de putere si a caracteristicilor instalatiei de compensare
	Determinarea puterii cerute de consumatori si a factorului mediu de putere
	Determinarea puterii totale reactive
	Determinarea puterii reactive cerute
	Determinarea puterii totale reactive
Caracteristicile instalatiei de compensare
Dimensionarea postului de transformare
Calculul electric al retelei de alimentare de la PT la TD si a cablurilor ce alimenteaza consumatorii de forta si iluminat interior,exterior
	Calculul curentilor ceruti pe circuite
	Calculul curentilor pentru coloane trizate
	Calculul curenţilor de pornire
	Verificarea sectiunii la regimul de pornire
		Cabluri pentru utilaje
		Cabluri pentru tablourile de distribuţie
		Alegerea sectiunii pentru legatura intre transformator si TG
Calculul R si X al fiecarui cablu pentru TD
Stabilitatea statica,dinamica si termica a retelei de distributie la curentii de scurtcircuit
	Verificarea calculelor la pierdere de tensiune
	Calculul impedantelor si rezistentelor din scurtcircuit
	Calculul curentilor de scurtcircuit
Aparatura de comutaţie şi protecţie
	Dimensionarea protecţiei la suprasarcină
	Dimensionarea protecţiei la scurtcircuit
	Dimensionarea aparaturii de comutaţie
Masuri si norme de protectia muncii
	Masuri de protectie impotriva electrocutarii prin atingere directa
	Masuri de protectie impotriva electrocutarii prin atingere indirecta
	Protectia impotriva electrocutarii prin legare la pamant
Bibliografie
            
Document Text Contents
Page 1

Alimentarea cu Energie Electrica a unui Atelier Mecanic
Alimentat de la un Post de Transformare

UNIVERSITATEA DE NORD BAIA MARE

Facultatea de Inginerie

PROIECT INSTALATII

ELECTRICE

Indrumator proiect:
Student:

Barz Cristian

IV EM

2011-2012

1

Page 2

Alimentarea cu Energie Electrica a unui Atelier Mecanic
Alimentat de la un Post de Transformare

Contents
Contents ..................................................................................................................... 2

1.Stabilirea categoriei receptoarelor .......................................................................... 4

Schema de alimenare cu energie electrică ................................................................. 5

Determinarea factorului mediu de putere si a caracteristicilor instalatiei de
compensare ................................................................................................................ 8

Determinarea puterii cerute de consumatori si a factorului mediu de putere ......... 8

Determinarea puterii totale reactive ..................................................................... 10

Determinarea puterii reactive cerute .................................................................... 10

Determinarea puterii totale reactive ..................................................................... 12

Caracteristicile instalatiei de compensare ................................................................ 12

Dimensionarea postului de transformare ................................................................ 14

Calculul electric al retelei de alimentare de la PT la TD si a cablurilor ce alimenteaza
consumatorii de forta si iluminat interior,exterior .................................................... 15

Calculul curentilor ceruti pe circuite ...................................................................... 15

Calculul curentilor pentru coloane trizate .............................................................. 17

Calculul curen ilor de pornireţ ................................................................................ 19

Verificarea sectiunii la regimul de pornire ............................................................. 20

Cabluri pentru utilaje .......................................................................................... 20

Cabluri pentru tablourile de distribu ieţ ............................................................... 20

Alegerea sectiunii pentru legatura intre transformator si TG ............................. 21

Calculul R si X al fiecarui cablu pentru TD ................................................................ 21

Stabilitatea statica,dinamica si termica a retelei de distributie la curentii de
scurtcircuit ................................................................................................................ 21

Verificarea calculelor la pierdere de tensiune ....................................................... 22

Calculul impedantelor si rezistentelor din scurtcircuit ........................................... 22

Calculul curentilor de scurtcircuit .......................................................................... 24

Aparatura de comuta ie şi protec ieţ ţ ......................................................................... 25

Dimensionarea protec iei la suprasarcinţ ă ............................................................. 25

Dimensionarea protec iei la scurtcircuitţ ................................................................ 26

Dimensionarea aparaturii de comuta ieţ ................................................................ 27

Masuri si norme de protectia muncii ........................................................................ 29

Masuri de protectie impotriva electrocutarii prin atingere directa ........................ 29

Masuri de protectie impotriva electrocutarii prin atingere indirecta ..................... 30

2

Page 15

Alimentarea cu Energie Electrica a unui Atelier Mecanic
Alimentat de la un Post de Transformare

Se alege un transformator in ulei mineral clasa 20kV/0.4 KV cu urmatoarele caracteristici :

Puterea nominala 63 kVA

Tensiunea nominla primar 20 kV

Tensiunea nominala secundar 0.4 kV

Conexiunea transformatorului Yzn-5

Pierderile in scurtcircuit 1.3 kW

Pierderile in gol 0.25 kW

Tensiunea de scurtcircuit 4%

Calculul electric al retelei de alimentare de la PT la TD si a cablurilor ce
alimenteaza consumatorii de forta si iluminat interior,exterior

Calculul curentilor ceruti pe circuite
în care cosφ este factorul de putere nominal al receptorului (cosφ = 0.92 pentru ciruite de prize şi
iluminat); η este randamentul nominal al receptorului; PN puterea nominal a receptorului [W];
UN tensiunea de linie [V] (400V); Uf tensiunea de fază [V] (230V); ki coeficientul de încărcare
(0.96)

Curenţii de vârf pentru circuite de forţă trifazate sunt egali cu curenţii de pornire ai
motoarelor electrice de acţionare [A]:

pv II =

iar în cazul coloanelor [A]:

15

Page 16

Alimentarea cu Energie Electrica a unui Atelier Mecanic
Alimentat de la un Post de Transformare

∑+= cpv III max
în care Ipmax este curentul de pornire cel mai mare dintre motoarele electrice de acţionare din

cadrul tabloului TP1 [A]; ∑ cI suma curenţilor ceruţi ai motoarelor de pe aceeaşi coloană care
funcţionează simultan [A].

Strung paralel

Str ung carusel

Masina gaurit

Freza

Raboteza

Trafo sudura

Convertizor sudura

16

Page 30

Alimentarea cu Energie Electrica a unui Atelier Mecanic
Alimentat de la un Post de Transformare

- utilizarea carcaselor de protectie
- izolarea directa a tuturor elementelor conductoare de current, care fac parte din

circuitele curentilor de lucru

- prevederea cu ingradiri din plasa sau tabla perforate
- amplasarea la inaltimi inaccesibile in mod normal

b) Mijloace individuale de protectie
c) Tensiuni reduse de alimentare a utilajelor
d) Izolarea suplimentara de protectie

Masuri de protectie impotriva electrocutarii prin atingere
indirecta

Protectia se aplica retelelor sub 1kV cu neutral legat la pamant si consta in legarea la conductorul
de nul, de protectie a carcaselor metalice ale echipamentelor. In cazul producerii unui defect de
izolatie a unei faze, conductorul de nul la protectie si faza defecta sunt puse in legatura galvanica
prin intermediul carcasei metalice, formandu-se astfel un scurtcircuit monopolar inte faza

respective si conductorul de nul. Curentul de defect ce apare in acest caz
f

D
f n

U
I

Z Z
=

+
, unde

,Zf Zn sunt impedantele de faza si de nul.

Protectia impotriva electrocutarii prin legare la pamant
Se face prin racordarea la o priza la pamant a tuturor partilor metalice ale echipamentelor care in

mod obisnuit nu se afla sub tensiune, dar pot fi puse accidental sub tensiune. Prin legarea la pamant se

asigura deconectarea sectiunii defecte concomitant cu micsorarea sectiunii de atingere.

Bibliografie

30

Page 31

Alimentarea cu Energie Electrica a unui Atelier Mecanic
Alimentat de la un Post de Transformare

1. Dan C.,Peter, Curs Instalatii electrice

2. DUMINICATU, M., Proiecterea instalatiilor electrice

3. PIETRAREANU, E., Agenda electricianului

4. Catalog de transformatoare: CELME

5. Catalog de condensatoare: KBR

6. Catalog de cabluri: http://www.iproeb.ro/

7. Catalog de aparataj de putere: http://www.traconelectric.com/

31

http://www.traconelectric.com/
http://www.iproeb.ro/

Similer Documents