Download ANALISIS SWOT PK (cmpleted and latest).docx PDF

TitleANALISIS SWOT PK (cmpleted and latest).docx
File Size155.3 KB
Total Pages7
Document Text Contents
Page 4

PELAN OPERASI

PENDIDIKAN KESIHATAN

BIDANG KURIKULUMNama Projek : Ceramah Motivasi dan Pameran Kesihatan

Objektif : Memberi kesedaran dan motivasi dalam penjagaan kesihatan diri.

Tempoh : Januari – November

Kumpulan Sasaran : Semua murid Tahap 1 dan 2

Guru Terlibat : Ketua panitia dan guru mata pelajaran

Proses Kerja : 1.Perlantikan jawatan kuasa dalam mesyuarat khas

2.Taklimat kepada guru mata pelajaran

3.Surat pemberitahuan kepada ibu bapa / penjaga

4.Surat jemputan kepada penceramah dan agensi yang berkaitan

Kekangan : Memerlukan kos yang tinggi untuk menjemput penceramah dan kekurangan bahan bagi mengadakan pameran.

Pemantauan : Ketua panitia dan guru mata pelajaran

Penilaian : Penilaian dijalankan selepas sesuatu program dilaksanakan bagi mengenal pasti keberkesanan program tersebut.

Penambahbaikan : Pihak sekolah perlu mengadakan ceramah kesihatan kepada murid–murid sekurang–kurangnya sekali setahun.

Page 6

PELAN OPERASI

PENDIDIKAN KESIHATAN

BIDANG KURIKULUMNama Projek : Mengemaskini dan menyusun fail

Objektif : Memudahkan maklumat diperolehi dengan cepat dan terkini

Tempoh : Januari – November

Kumpulan Sasaran : Ketua panitia dan guru mata pelajaran

Guru Terlibat : Ketua panitia dan guru mata pelajaran

Proses Kerja : 1. Perlantikan Jawatankuasa dalam mesyuarat khas

2. Taklimat kepada guru mata pelajaran

3. Mempromosikan program

- surat perlantikan kepada guru yang berkenaan

4. Penilaian/Post Mortem

Kekangan : Aktiviti sekolah yang padat.

Pemantauan : Ketua panitia dan guru mata pelajaran

Penilaian : Penilaian dijalankan selepas sesuatu program dilaksanakan bagi mengenal pasti keberkesanan program tersebut.

Penambahbaikan : Perlu ada tempat yang khas untuk meletakkan fail secara sistematik bagi memudahkan pengurusan.

Similer Documents