Download Analiza Swot Zara PDF

TitleAnaliza Swot Zara
File Size84.1 KB
Total Pages5
Document Text Contents
Page 1

Ichim Lucian

Seria B

Grupa 148

Analiza SWOT a firmei ZARA

Puncte tari

• Preturi accesibile, relativ mici

• Design inovator

• Design bazat pe preferintele consumatorilor

• Logistica, distributie eficienta

• Intensitatea investitiilor

• Strategie diferentiata

Puncte slabe

• Serviciul de relatii cu clientii

• Lipsa publicitatii

• Sistem de distributie centralizat

Oportunitati

• Penetrarea pietei globale

• Piata online

• Baze de date clienti

Amenintari

• Concurenta locala

• Concurenta globala

• Canibalizarea produselor

• Procesul de fabricare

Similer Documents