Download archiCad knjiga PDF

TitlearchiCad knjiga
File Size36.1 MB
Total Pages39
Table of Contents
              479_ArchiCAD_saj222
479_ArchiCAD_sajt
	479_ArchiCAD_Book
            
Document Text Contents
Page 1

479

osnovana 1986.
www.kombib.rs

ISBN: 978-86-7310-502-4

9 788673 105024

Knjiga je nastala integracijom tri originalna „Graphisoftova“ priručnika.
Sadrži 555 slika ekrana, detaljne instrukcije komandi i linkove za
startne fajlove, što omogućava lako praćenje teksta i učenje. Obrađene
su komande za ArchiCAD 19 iz 2015. godine. Nivo knjige je osnovni i
srednji. Neophodno predznanje je osnovna informatička pismenost.
Knjiga je namenjena arhitektama, urbanistima, enterijeristima, pejzažnim
arhitektama, građevincima, projektantima energetske efi kasnosti i
drugima koji imaju potrebe za projektnu dokumentaciju i koji u svom
radu žele da koriste najsavremenije alate za obezbeđenje najkvalitetnije
arhitektonske prezentacije. Sadrži koristan materijal za učenje,
namenjen studentima, nastavnicima i profesionalcima.

Knjiga sadrži odeljke:

• Kreiranje omotača zgrade

• Otvori, unutrašnje strukture i temelji

• Unutrašnji prostori

• Kotiranje

• Pomoćni elementi

• Detalji i predmer

• Virtuelna zgrada

• Vizuelizacija

• Deljenje projekta

• Upravljanje revizijom

O „Graphisoftu“
„Graphisoft“ je lider u Vitrual Building
tehnologiji (1984), sada opšte
prihvaćenoj BIM tehnologiji. Udarni
proizvod je ArchiCAD®. Ponuđena su
rešenja za arhitektonsku prezentaciju
na mobilnim uređajima.

O ArchiCAD®-u
ArchiCAD® je lider u softveru
za arhitektonsko projektovanje
i specijalizovani alat za izradu
arhitektonske prezentacije i projektne
dokumentacije. Dizajnirali su ga
arhitekte za arhitekte. U paket su
ugrađena najsavremenija IT rešenja,
pa se koriste 64 bita, više jezgara i
paralelni rad. Inovacije i unapređenja
u softverskom delu su rešenja za
TeamWork, BIMCloud, BIMx i BIM
tehnologije. Pored rada u 3D, tu su
rešenja za automatsku izradu preseka,
automatsko kotiranje svih vrsta
kota, predmer, rendering i rešavanje
stepeništa i krova. Odlična je saradnja
ArchiCAD-ovog fajl formata sa DWG,
PDF i grafi čkim formatima. Koristi ga
više od 200.000 licenciranih korisnika
širom sveta. Na osnovu ArchiCAD®
dokumentacije je izgrađeno više od
milion objekata.

BONUS ONLINE VIDEO:
Uključuje pristup besplatnim
praktičnim video savetima na web
adresi: http://www.graphisoft.com/
learning/training-materials/

ArchiCAD

ArchiCAD
ArchiCAD

Konceptualni dizajn ArchiCAD osnove

ArchiCAD BIM konceptTRI KNJIGE U JEDNOJ:

DEO 1
ARCHICAD BIM koncept

DEO 2
Konceptualni dizajn

DEO 3
ARCHICAD osnove

Page 19

Interfejs ARCHICAD-a 7

Na vrhu ekrana se nalazi Menubar, linija menija u kojoj su navedene sve dostupne komande
u programu, logički grupisane. Komande za operacije sa fajlom (File) i funkcije za editovanje
(Edit) i prikazivanje (View) mogu da se selektuju iz odgovarajućih padajućih menija.

Pošto su modelovanje i izrada dokumentacije Design i Documentation zasebni procesi u arhitek-
tonskoj praksi, alati i komande koji podržavaju ove procese se takođe nalaze u posebnim meni-
jima. Komande u meniju Options regulišu osnovna podešavanja i radno okruženje.

Meni Teamwork podržava timski rad na projektu, a meni Windows nudi opcije za podešavanje
vidljivosti linija sa alatima i paleta.

Page 20

8 POGLAVLJE 1 ARCHICAD BIM koncept

Standard Toolbar osnovna linija sa alatima sadrži komande i funkcije koje su dostupne u meni-
jima. Nalazi se odmah ispod linije menija i može se u potpunosti prilagođavati (ceo korisnički
interfejs može da se uredi u takozvane šeme za brzo praćenje ponavljajućih radnji ili po želji
korisnika, ali ta tema u ovom vodiču nije obrađena).

Prozor za informacije (Info Box) prikazuje podešavanja izabrane alatke ili karakteristike selekto-
vanog elementa. Isprobajte ovo polje, tako što ćete selektovati različite alate iz palete sa alatima.
Pogledajte promene u polju za informacije. One su odmah reflektovane u aktuelnim podešava-
njima ili karakteristikama selektovanog elementa. Prozoru za informacije možete da promenite
veličinu (slično svim prozorima i paletama) da biste sagledali više informacija, osim osnovnih
podešavanja.

Navigacija u ARCHICAD-u

Navigacija crteža
Pogledajte detaljnije prikaz osnove. Među ikonicama na dnu prikaza izaberite ikonicu Increase
Zoom.

Kursor se menja u lupu. Kliknite na dva ugla pravougaonika oko područja gornjeg desnog ulaza
u zgradu.

Page 38

26 POGLAVLJE 1 ARCHICAD BIM koncept

Deljenje projekta
Ako su lejauti spremni, možete da ih publikujete u nekoliko formata fajla. Sada pogledajte najče-
šće korišćene formate PDF, DWG, IFC i BIMx.

Kliknite na kolonu Publisher Sets u Navigatoru.

U listi su prikazani dostupni setovi za publikovanje. Možete da kreirate koliko god želite setova
za projekat.

Dvostruko kliknite na 01 – PDF i 02 – DWG setove da biste prikazali dodate lejaute. Upotrebite
dugme One level up da biste vratili prikaz liste setova.

Komunikacija sa učesnicima u projektu može da bude zasnovana i na 3D prikazima. Najče-
šći format BIM razmene podataka je IFC format. Otvorite 03 – IFC set za publikovanje. Ovde
možete da vidite dva primera IFC komunikacije modela. Ceo model je koristan za aplikacije za
pregled IFC modela u kojima možete da spojite više IFC modela i da proverite kolizije. IFC pri-
kazi zasnovani na spratovima su korisni građevinskim inženjerima koji analiziraju zgradu sprat
po sprat u svojim aplikacijama.

Page 39

Proces izdavanja/snimanja dokumentacije 27

Još jedan moćan način komunikacije sa modelom je BIMx. Ova aplikacija omogućava deljenje
modela i dokumentacije (takozvani Hyper model) na mobilnim uređajima i desktop mašinama na
veoma jednostavan i vizuelni način.

Otvorite 04 – BIMx set za publikovanje. Možete da vidite da su uključeni i prikazi 3D modela i
lejauti. Publikovani fajl će sadržati i lejaut i 3D prikaze sa inteligentnim linkovima i uključenim
informacijama o elementu, pa u BIMx aplikaciji za pregled klijent može da istraži ceo projekat.

Čestitamo!

Došli ste do kraja prvog dela! Ovde ste upoznali osnovni koncept BIM procesa u ARCHICAD-u.
Pređite na sledeći deo da biste saznali više detalja o procesu projektovanja.

Similer Documents