Download Arthur Rimbaud - Illuminations - Cehennemde Bir Mevsim.pdf PDF

TitleArthur Rimbaud - Illuminations - Cehennemde Bir Mevsim.pdf
File Size1.9 MB
Total Pages158
Document Text Contents
Page 2

DÜNYA KLASİKLERİ DÎZlSl: 140

ILLUMINATIONS


CEHENNEMDE BÎR

MEVSİM

Page 79

ANAKENT

Çivit boğazdan Ossian denizlerine dek, erguvan gök­

yüzünün arıttığı gül ve portakal rengi kıyıda beliriverdi,

manavlardan beslenen yoksul yeni evlilerin acele oturdu­

ğu, yükselen ve kesişen bulvarlar. Zenginlikten eser yok.

- Kent.

Yaslı okyanusun olabildiğince çıkardığı, uğursuz, ka­

ra dumanlarla şekillenmiş, kıvrılan, gerileyen, alçalan gök­

yüzünde, korkunç şeritler halinde ardarda sis örtüleriyle,

bozguna uğramış asfalt çölünden doğruca kaçıyor tolga­

lar, tekerler, sandallar ve sağrılar. - Kavga.

Başım kaldır: Bir tahta köprü var, kemerli; Samarie

kentinin son bostanları bunlar; bunlar soğuk gecenin kam­

çıladığı fener alımdaki ışıklı yüz kalıplan; etekleri zil ça­

lan aklı kısa su perisi, ırmağın kıyısında; şimşir kafatasla-

n bezelye karıklarında, - ve başka gölge oyunlan. - Kır.

Bu yollar çitler ve duvarlarla bezenmiş, yeşiline yeni

kavuşan ve insafsız çiçekler, canla canan diye anılan, ce­

hennemlik şam kumaşı üzüncün, - Rhen Ötesi büyülü ak-

soylularm, eskilerin müziğine duyarlı Japon ve Guaranie

soylularının mallan, hanlar var artık açmayacak kapılan-

82

Page 80

nı; - eceler var ve yitirmediysen gücünü, yıldızlar bilimi

var. Gökyüzü.

Bu kar pırıltıları, bu yeşil dudakların, bu buzlar ve bu

kara bayrakların, bu mavi ışınlar, kutup güneşinden gelen

bu kırmızı kokuların arasında Onunla didiştiğin sabah var.

- Gücün.

83

Similer Documents