Download automatizacija PDF

Titleautomatizacija
File Size715.2 KB
Total Pages12
Document Text Contents
Page 2

Odziv PID regulatora na jediničnu odskočnu pobudu.

4. Sto je derivacijsko, a sto integracijsko vrijeme?

Td (derivacijsko) vrijeme – je vrijeme potrebno kod PD regulatora da P djelovanje napravi isti učinak kao D
na početku.

Ti (integracijsko) – vrijeme koje je potrebno da se kod PI regulatora da integracijsko djelovanje ostvari isti
učinak kao kod P na početku.

5. Opisite podesavanje regulacijskog djelovanja za PID regulator (iskustvena metoda).

Podešavanje parametara se mora provesti na temelju izmjerenih odziva u procesu, i to bilo da se mjere
odzivi kada je regulator uključen, ili ako je moguće, kada je PID regulator isključen iz povratne veze.
Najjednostavniji i najpoznatiji postupak podesavanja PID regulatora je Ziegler-nicholsov postupak.

1. Poništiti sva djelovanja
Kp 0, Td 0, Ti ∞

2. Kp : Postupno povećavati proporcionalno djelovanje do pojave prve oscilacije na izlazu procesa.

3. a) Izmijeriti period prve oscilacije TkR
b) Izračunati: CkR = max promjena izlazne veličine = Y1-Y2
max promjena postavne veličine YP1-YP2

4. Nakon izmjerenog TkR i CkR iz tablica odredimo parametar regulatora.

8. Nacrtaj i objasni rad hidrauličkog pojačala s pomičnom mlaznicom

Page 6

Sastoji se od 2 metalne trake s različitim koeficijentima širenja. Trake su ravne ili spiralno savijene.
Pomicanje slobodnog kraja indicira temperaturu elementa.

2. Termoelementi (termoparovi)

Zasnivaju svoj rad na pojavi električne struje kada se spojevi metala drže na različitim temperaturama te
pojavi potencijalne razlike na krajevima jednog vodiča kada postoji razlika temperature na krajevima.

3. Termootporna osjetila - termistori

Termistori su elementi načinjeni od čvrstih poluvodiča, obično sa velikim negativnim temperaturnim
koeficijentom.

4. Bourdonova cijev

Porastom unutarnjeg tlaka Bourdonova cijev mijenja oblik i nastoji se ispuniti pa se njen zatvoreni kraj giba.
Pomak se pretvara u el.signal induktivnim ili potenciometrijskim pretvornicima.

16. Usporedite mjerna osjetila temperature na bazi termoelementa i termootporna

Termistori – Termistori su elementi načinjeni od čvrstih poluvodiča, obično s velikim negativnim
temperaturnim koeficijentom, temperaturna područja od -100 do + 300 celzijevih stupnjeva, manje vrijeme
reagiranja, jeftini

Page 11

davač referentne veličine, tzv. programski uređaj. U sustavima programske regulacije izlazna veličina se
mijenja po unaprijed zadanome programu. Program može biti funkcija vremena i funkcija parametara.

33. Pneumomehanički regulator (Regulira tlak u pneumatskim vodovima)

Kroz regulator protječe fluid čiji pritisak pi treba biti približno jednak konstantnom zadanom pritisku pr, koji
se postavlja pomoću vijka pritezanjem opruge. Na taj način regulator pamti željeni tlak. Ako se tlak pi
poveća, membrana se podiže zatvarajući ventil uslijed čega se fluid više prigušuje i njegov tlak opada.

32. Elektronički PID regulator

Similer Documents