Download bacterii patogene PDF

Titlebacterii patogene
File Size1015.0 KB
Total Pages20
Document Text Contents
Page 2

BacteriileBacteriile sunt microorganismesunt microorganisme
monocelulare de tip procariot cu unmonocelulare de tip procariot cu un
cromozom unic, cu dimensiuni medii întrecromozom unic, cu dimensiuni medii între
0,5-0,80,5-0,8 μmμm, care se, care se înmulţesc înmulţesc asexuat prinasexuat prin
sciziunesciziune binarăbinară,, izomoforfăizomoforfă..

 Bacteriile se pot întâlni la adâncimi mari înBacteriile se pot întâlni la adâncimi mari în
apaapa mărilor mărilor şişi oceanelor, în ape termale.oceanelor, în ape termale.

Similer Documents