Download BBMA THE BEST.pdf PDF

TitleBBMA THE BEST.pdf
File Size1.7 MB
Total Pages19
Document Text Contents
Page 19

Contoh ENTRY 3

TF Trend
- Ada CS yang close atas MA5 High. RSI13 berada atas level 50.
- CS turun mencari MA5 Low & MA10 Low untuk reentry buy.

TF Confirmation
- Ada signal Extreme Buy. MA5 keluar Low BB.
- RSI3 berada di level bawah 30.
- STOCH935 berada di level bawah 20.
- RSI3 berada di atas STOCH935.

TF Entry
- Ada signal Extreme Buy.
- RSI13 berada di level bawah 30.
- RSI3 berada di level bawah 30.
- STOCH935 berada di level bawah 20.
- RSI3 berada di atas STOCH935.
- Boleh entry di Extreme Buy.

Take Profit
- TP1 bila STOCH935 berada di level 70 di TF Entry.
- TP2 bila STOCH935 berada di level 70 di TF Confirmation.

*PS: Nota ini di buat hasil dari pemerhatian. Hanya boleh digunakan sebagai rujukan. Tidak boleh
dijual beli. Sila lakukan backtest sebelum guna. Saya tidak bertanggungjawab atas sebarang
kerugian. Terima Kasih.

Similer Documents