Download Bela Pravila PDF

TitleBela Pravila
File Size733.9 KB
Total Pages22
Table of Contents
              New Microsoft Word Document
Bela pravila
	Bela pravila
		Bela pravila
	Bela
            
Document Text Contents
Page 1

Vrednovanje karata (bodovi) [uredi]Vrijednost karte

U adutu Kad nije adut

Dečko 20 As 11

Devetka 14 Desetka 10

As 11 Kralj 4

Desetka 10 Dama (baba) 3

Kralj 4 Dečko 2

Dama (baba) 3 Devetka 0

Osmica 0 Osmica 0

Sedmica 0 Sedmica 0

Page 2

Belot
"Bela" preusmjerava ovamo. Za druga značenja, vidi Bela (razdvojba).

Belot (popularniji naziv Bela) je kartaška igra vrlo popularna u nekim dijelovima Hrvatske (posebno u središnjoj

Hrvatskoj i Slavoniji), Bugarskoj, Bosni, a igra se širom svijeta, posebice u krugovima armenske dijaspore.

Belot se može kartati u dvoje, troje ili četvero, premda se najčešće igra u četvero, dok se u dvoje ili troje igra u

slučaju da nedostaju igrači.

Sadržaj

[sakrij]

1 Pravila

o 1.1 Dijeljenje i određivanje aduta

 1.1.1 Bela u dvoje

 1.1.2 Bela u troje

 1.1.3 Bela u četvero

o 1.2 Zvanje

o 1.3 Igranje

o 1.4 Bodovanje

 1.4.1 Bodovanje u dvoje

 1.4.2 Bodovanje u troje

 1.4.3 Bodovanje u četvero

o 1.5 Vrednovanje karata (bodovi)

2 Pobjeda

o 2.1 Bodovna granica (bela u dvoje)

o 2.2 Bodovna granica (bela u troje)

o 2.3 Bodovna granica (bela u parovima)

3 Vanjske poveznice

Pravila [uredi]

Pravila Belota su vrlo slična francuskoj kartaškoj igri Belote, i židovskoj igri Klobjoš (Clobyosh), ali s nekoliko

bitnih razlika.

Svaka se partija Belota (bez obzira na broj igrača) sastoji od dijeljenja, određivanja aduta, zvanja, igranja i

zbrajanja bodova.

Dijeljenje i određivanje aduta [uredi]

Page 11

‐‐četiri karte u istoj boji (ako je prvi na igri).

‐‐izuzetak od ovog pravila je ako je kraj partije i rezultat je izjednačen te onaj koji uzme

 i prođe je pobjednik, tad se mora zvati i ne dozvoliti protivniku da bira aduta.VI ZVALI ADUTA:

‐Onome tko je zvao se potpuno prilagodi igra.

‐Ako si skupio dovoljno za prolaz pokušaj igrati na ”mačke” jer 90 bodova nije malo.

TI ZVAO:

Ovisno kakve karte imaš, donosiš odluku jel imaš šanse ići na ”mačke” (ako su ti jake karte)

 ili osigurati prolaz.

Ne riskiraj pad da bi išao na ”mačke”.

‐‐ Ako si zvao, a nemaš adutskog dečka, moraš to pokazati suigraču  tako što ćeš ili podigrati

aduta (ne 7 i 8) ili stranog asa. Bilo kakvo drugo podigravanje zahtjeva od suigrača, da ako

 dođe u štih, podigra što jačeg aduta.

‐‐Ako imaš pored dečka i devetke i asa adutskog , tad ćeš ako imaš nekog stranog

 asa početi podigravanje s asom adutskim (što znači ne ”ne odbacuj  ”potkovanu” desetku

 imat ćeš vremena za to”), a ako nemaš nijednog stranog asa počet ćeš adutirati sa devetkom

pa onda asa, i na kraju ako imaš prolaz ili je ostao adut ili ti je suigrač svojim odbacivanjem

pokazao da ima preuzeti, povući ćeš dečka, da možete probati ići na ”mačke”.

(Jedan primjer: Ako si ti zvao i podigraš dečka, a tvoj igrač nema aduta nego u jednoj boji je 
jak

 i ima asa, desetku i još neku kartu, tad će na tvog dečka staviti tog asa da ti napuni, a ujedno

pokaže da ima desetku, dok ako si otpočeo adutirati od asa tu boju, neće ti apsolutno

odbacivati čime ti pokazuje da mu ”predaš” u toj boji.)

‐‐ Ako si jak i uz adute imaš i kojeg stranog asa, njega odigravaš čim si protivnicima pokupio

adute (tako  da  tvoj  suigrač  zna  zadržati  bezec  desetku), a  onda  nastaviš  sa  povlačenjem 
aduta.

Page 12

Ako  u  takvom  slučaju  imaš  solo  asa  u  nekoj  boji  njega  ne  pokazuješ,  nego  ga  vučeš 
nakon aduta

(da ne bi zbunio suigrača da ostavi desetku za preuzeti boju, a ti mu ju ne možeš otvoriti).

‐‐ Ako na tvoje povlačenje aduta suigrač, dva puta za redom, baca istu boju ili ti daje

prazne karte (govorimo o stranoj boji), to je znak da ima neku boju za preuzeti nakon aduta.

‐‐Podigravati  dečka  u  glavu,  kad  nemaš  više  od  tri  aduta,  jedino  ćeš  ako  imaš  sve  najjače 
strance

 pa ćeš svjesno ”dati” drugog aduta nakon dečka mada je, u takvim situacijama, poželjnije ići

”ispod” sa 7 ili 8 adutskom umjesto dečka (ovisi koje adute imaš i jeli ih šteta žrtvovati).

‐‐Naročito je greška podigrati dečka ”u glavu” kad si pokazao zvanje 20 do babe ili do kralja, 

 a nemaš više aduta.

‐‐Ako je negdje prilikom tvog povlačenja, ostao jači adut od tvog, ne igraj solo kartu kako

bi ti netko vratio tu boju da siječeš, nego ga nastojiš izbiti bojom gdje si najduži

(tako ako tvoj igrač dođe u štih će ti vratiti tu istu boju i tad vjerojatno imaš još dva štiha,

 a protivnik ostaje bez aduta).

‐‐Ako je nakon povlačenja aduta ostao samo jedan adut u igri i jači je od tvojih a može biti kod 
tvog

 suigrača, ne daj aduta da ga istjeraš (osim ako imaš sve najjače karte), nego probaj ga istjerati

bojom koja ti bježi  tako ako je kod tvog suigrača i sječe boju koja ti bježi dobivate dva štiha više.

--Ako je ostao jedan ili više aduta u igri nakon tvog povlačenja, ne istjeruj ih najjačim
kartama,

probaj ih istjerati s kartama koje nisu tvoji štihovi, ali ne solo kartom, osim ako je netko u
toj

boji pokazao zvanje.

--Ako si ti zvao, a suigrač je prvi na igri i podigra stranu kartu znači: ili ima 7 ili 8 ili solo 9

ili

nema aduta. Tad ćeš prilagoditi igru svojim kartama, tako možeš npr. ako imaš dečka i

asa i

Page 21

‐‐ Ako su protivnici zvali rađe ”idi ispod”, ako je zvao igrač prije tebe (s lijeva) i podigrava.

‐‐Nikad ne idi ispod ako još niste uzeli štih, a imaš loše karte.

‐‐Blefirati se može isto npr. kad igrač s lijeve strane podigrava malu kartu npr.7 ili 8, a ti imaš

isto samo neku malu kartu ibera pa se na trenutak zaustaviš (skroz kratko) prije odigravanja

da bi igrač iza pomislio da si išao ispod s asom pa stavi 10 ako ju ima.

‐‐Na osnovu odbacivanja protivnika i tvog suigrača, može se većinom zaključiti dosta toga.

 Trenutak dvoumljenja  što baciti, stavljanje kralja na tvoj štih itd. Sve to nešto znači.

‐‐Ako je na tvoje adutiranje tvoj suigrač odbacio 10 gdje ti imaš asa (a nije se ničim legitimirao

 da  ima  što  preuzeti), tad možeš  probati  ići  sa  7  ili  8  umjesto  asom,  ali  samo  ako možeš 

ponovo

 preuzeti igru adutom ili nekim asom, ali uvijek misli prvo na prolaz.

‐‐Bela  je,  kao  i  sve  kartaške  igre,  matematička  igra  gdje  je  osnova  znanja  (pored  sreće, 

praćenja

 karte i ”pokazivanja”), postotak mogućeg, tako npr. ako ćeš riskirati pri otvaranju da tvoj

 suigrač ima određenu kartu je uvijek 2:1 protiv tebe, znači samo 33,3% ima šanse da je ta

 karta kod njega. Zato je velika greška ići ”potkovanom” 10, nadajući se da će baš tvoj igrač

imati tog asa. Ako se pak nadaš da bi tvoj igrač mogao sjeći tu boju, opet je postotak  

mogućeg  2:1 protiv tebe, a osim toga ta 10 možda bude igrala drugi krug ili ju imaš šanse

upuniti na suigračevo nošenje.

‐‐Nikad nije ista igra (ako zamislimo da imaš iste karte svaki put), ovisno o tome tko je zvao

Page 22

(ti, suigrač, protivnik prije tebe ili protivnik iza tebe), jer je pretpostavka da onaj tko je zvao

ima adute.

‐‐Imaj na umu prilikom zvanja da su aduti samo 62 boda, a ostale karte 100.

‐‐Isto tako, pri zvanju vidiš 6 karata, a 10 vaših karata ne vidiš (2 u talonu i 8 suigračevih) te

da većinom oni koji zovu i prilagode igru kartama koje su dobili i pobijede.

‐‐”Pasti” se može skoro uvijek, zato se ne treba opterećivati time, nego pokušati iskoristiti

maksimum od karata koje si dobio, čak i onda kad npr. protivnik pokaže četiri dečka.

Nepisano je pravilo (mada će se netko smijati tome), da ako nisi iskoristio karte koje si dobio, 

 karta se ”okrene” protiv tebe.

Similer Documents