Download BOTANA - H ΓΙΑΓΙΑ ΘΥΜΑΤΑΙ PDF

TitleBOTANA - H ΓΙΑΓΙΑ ΘΥΜΑΤΑΙ
File Size5.5 MB
Total Pages82
Document Text Contents
Page 2

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ

Η πηλιορείτισσα γιαγιά θυμάται...

ΒΟΤΑΝΑ ∆ΙΑ ΠΑΣΑΝ ΝΟΣΟΝ

ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑ ΠΗΛΙΟΥ
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007

Page 41

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΤΗ ΤΑΞΗ Η πηλιορείτισσα γιαγιά θυμάται.. . Βότανα δια πάσαν νόσον

ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ

40

Στάδιο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (φύλλο 16ο από 16)

ΘΕΜΑ: ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΜΨΥΧΩΣΗ ΟΜΑΔΩΝ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Γενικές οδηγίες

Οι ασκήσεις μπορούν να γίνουν αυτόνομα η μία από την άλλη ή και συνεχόμενες με
τη σειρά που προτείνονται.

Άσκηση γνωριμίας

η άσκηση
Θα μάθουμε τα μικρά μας ονόματα μ’ έναν τρόπο ευχάριστο.
Καθένας από μας θα πει το μικρό του όνομα, τη φράση «σας προτείνω» και ένα βότα-
νο που αρχίζει από το ίδιο γράμμα που αρχίζει και το όνομά του.

Αν κάποιος δυσκολευτεί με το συγκεκριμένο αρχικό συνεχίζει την αναζήτηση σε επό-
μενο γράμμα στο αλφάβητο.

ο εμψυχωτής
παίρνει μέρος στην άσκηση
δίνει τον ίδιο χρόνο σε όλα τα μέλη
στο τέλος της άσκησης καλεί τα μέλη σε συζήτηση στον κύκλο.

Ενδεικτικές ερωτήσεις για τη συζήτηση:
Βρήκατε εύκολα το βότανο που ανακοινώσατε μαζί με τ’ όνομά σας;
Το χρησιμοποιείτε στην οικογένειά σας;
Αν ναι, με ποιους τρόπους;
Από τα βότανα που ανακοίνωσαν τα μέλη της ομάδας υπήρχαν κάποια που δεν είχατε
ακούσει ποτέ πριν;

Άσκηση επικοινωνίας

υλικά
βότανα, καρτέλες με πληροφορίες για κάθε βότανο

οδηγίες
Ο εμψυχωτής έχει τοποθετήσει σε εμφανές σημείο βότανα (νωπά ή αποξηραμένα).

Σε καρτέλες υπάρχουν πληροφορίες για κάθε βότανο (λατινική ονομασία, διαφορετικές
ονομασίες στην Ελλάδα, εποχή που φυτρώνει, περιοχές, διάρκεια ζωής, ύψος, χρήσιμα

μέρη, χρήσεις).

η άσκηση
Ας διαλέξει καθένας ένα βότανο
Θα το παρατηρήσει προσεχτικά

Page 42

Στάδιο

ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ

41

Η πηλιορείτισσα γιαγιά θυμάται.. . Βότανα δια πάσαν νόσον ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΤΗ ΤΑΞΗ

Θα διαβάσει τις πληροφορίες και θα επιλέξει μια απ’ όλες
Όταν ακούσει το σύνθημα κρατάει το βότανο και κινείται στο χώρο με όποιο τρόπο
θέλει

Με νέο σύνθημα καθένας συναντάει αυτόν που είναι πιο κοντά του. Τον χαιρετάει,
του λέει τ’ όνομά του, τ’ όνομα του βοτάνου και την πληροφορία που επέλεξε να με-
ταφέρει. Του δίνει το βότανο. Το ίδιο κάνει και ο άλλος.

Συνεχίζουμε συναντώντας άλλο μέλος. Τον χαιρετάμε, του λέμε τα’ όνομά μας, τ’ όνο-
μα του βοτάνου που κρατάμε τώρα στο χέρι μας και την πληροφορία που μας μετέφερε
ο προηγούμενος. Του δίνουμε το βότανο. Το ίδιο κάνει και κείνος. Τον ακούμε και
παίρνουμε το βότανο που μας δίνει.

Η άσκηση συνεχίζεται προσπαθώντας να επικοινωνήσουμε με όσους περισσότερους
μπορούμε.

ο εμψυχωτής
∆ίνει το σύνθημα για το τέλος της άσκησης.
Καλεί τα μέλη να καθίσουν σε κύκλο.
Καθένας θα παρουσιάσει το βότανο που κρατάει (τ’ όνομά του, τη σχετική πληροφο-
ρία, ποιος του το έδωσε)

Σε περίπτωση που τα περισσότερα μέλη δε νιώθουν άνετα να κινηθούν στο χώρο δι-
ευκολύνει να συμμετέχει και ο εμψυχωτής στην άσκηση.

Άσκηση επικοινωνίας

υλικά
κόλες Α3, χρώματα λαδοπαστέλ

η άσκηση
Θα δουλέψουμε σε ζευγάρια
Κάθε ζευγάρι παίρνει μία μόνο κόλα χαρτί και χρώματα.
Θα ζωγραφίσετε ένα κοινό έργο χωρίς να μιλάτε μεταξύ σας.
Τα έργα σας θα είναι σχετικό με το θέμα «βότανα και αρωματικά φυτά».
Όταν τελειώσετε το έργο σας, θα συζητήσετε με το ζευγάρι σας για την εμπειρία σας
από την άσκηση.

προτεινόμενος χρόνος 15 λεπτά
Μετά το τέλος του χρόνου θα καθίσουμε σε κύκλο. Κάθε ζευγάρι θα μας δείξει το
έργο του, θα μας μιλήσει γι’ αυτό και για την εμπειρία του από τη συνεργασία.

Ο εμψυχωτής
Όταν το πλήθος των μελών της ομάδας είναι μονός αριθμός συμμετέχει στην άσκηση
και γίνεται ζευγάρι με ένα μέλος.

Page 81

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ Κ.Π.Ε. ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ
Η πηλιορείτισσα γιαγιά θυμάται... βότανα δια πάσαν νόσον
Τουριστικές διαδρομές στη φύση και την παράδοση του Πηλιορείτικου χωριού
Μια μέρα στο Μουσείο Λαϊκής Τέχνης και Ιστορίας Πηλίου
Μια μέρα στο Μουσείο του Θεόφιλου
Νερό - Οι Κρήνες της Μακρινίτσας
Ανακαλύπτω τα μυστικά του τόπου μου - Βιοποικιλότητα
Στα χνάρια των Κενταύρων
Μην απορρίπτεις τα απορρίμματα
Βιομηχανική κληρονομιά - Κεραμοποιείο Τσαλαπάτα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ Κ.Π.Ε. ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ
1. Κολτσιδόπουλος Ευριπίδης, βιολόγος, Υπεύθυνος του Κέντρου
2. Μακέλη Γραμματή, δασκάλα, Αναπληρώτρια Υπεύθυνη του Κέντρου
3. Βίγκλας Παναγιώτης, καθηγητής πληροφορικής, μέλος της Π.Ο. του Κέντρου
4. Γκράσσος Γεώργιος, καθηγητής αγγλικών, μέλος της Π.Ο. του Κέντρου
5. Γούλα Μαρία, δασκάλα, μέλος της Π.Ο. του Κέντρου
6. Παρδαλίδης Θεολόγος, βιολόγος, μέλος της Π.Ο. του Κέντρου
7. Παπαϊωάννου Άγγελος, γεωπόνος, μέλος της Π.Ο. του Κέντρου
8. Τσαβέ Πηνελόπη, φιλόλογος, μέλος της Π.Ο. του Κέντρου
9. Τσιμπλούλης Γεράσιμος, δάσκαλος, μέλος της Π.Ο. του Κέντρου

Στο σχεδιασμό και την υλοποίηση των Προγραμμάτων του Κ.Π.Ε.
τα προηγούμενα χρόνια εργάστηκαν και οι:
1. Καπλάνης Ξενοφών, φυσικός
2. Καραδήμας Κωνσταντίνος, δάσκαλος
3. Οικονομίδης Δημήτρης, φυσιογνώστης
4. Παπαδοπούλου Σοφία, φιλόλογος

Γραμματειακή υποστήριξη: Χρυσοχού Έλενα, υπάλληλος Κοινότητας Μακρινίτσας

Page 82

ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑ ΠΗΛΙΟΥ
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ

“Η πηλιορείτισσα γιαγιά θυμάται...
ΒΟΤΑΝΑ ∆ΙΑ ΠΑΣΑΝ ΝΟΣΟΝ”

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ

ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ

ISBN: 978-960-88010-5-9

Calendula officinalis
Καλέντουλα

ΚΠΕ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ

Similer Documents