Download Brian Tracy-Amit Ma Megtehetsz PDF

TitleBrian Tracy-Amit Ma Megtehetsz
File Size442.8 KB
Total Pages68
Table of Contents
              Borító
Előszó
Az én kis történetem
Bevezetés: Edd meg a békát!
1 Terítsd meg az asztalt!
	Nyeld le a békát!
2 Mindennap tervezz előre!
	Nyeld le a békát!
3 Alkalmazd a 80/20-as szabályt életed minden területén!
	Nyeld le a békát!
4 Vedd figyelembe a következményeket!
	Nyeld le a békát!
5 Folyamatosan alkalmazd az ABCDE módszert!
	Nyeld le a békát!
6 Összpontosíts a kulcsfontosságú eredményeket hozó területekre!
	Nyeld le a békát!
7 Fogadd el az Erőltetett Eredményesség Törvényét!
	Nyeld le a békát!
8 Készülj fel gondosan, mielőtt bárminek is nekifogsz!
	Nyeld le a békát!
9 Végezd el a házi feladatodat!
	Nyeld le a békát!
10 A tehetség, mint a hatástöbbszörözés eszköze.
	Nyeld le a békát!
11 Mi a te problémás területed?
	Nyeld le a békát!
12 Hordd el a hegyet! Kövenként, szép sorjában.
	Nyeld le a békát!
13 Gyakorolj nyomást saját magadra!
	Nyeld le a békát!
14 Maximalizáld személyes energiáidat!
	Nyeld le a békát!
15 Ösztönözd magad cselekvésre!
	Nyeld le a békát!
16 Gyakorold a kreatív halogatás fogását!
	Nyeld le a békát!
17 Először mindig a legbonyolultabb feladattal foglalkozz!
	Nyeld le a békát!
18 Szeleteld és vágd kockákra a feladatot!
	Nyeld le a békát!
19 Különíts el nagy időblokkokat!
	Nyeld le a békát!
20 Fejlessz ki magadban egy sürgősségi érzéket!
	Nyeld le a békát!
21 Egyszerre csak egy dologgal foglalkozz!
	Nyeld le a békát!
Összefoglalás: az építőkövek összerakása
Tartalomjegyzék
            
Document Text Contents
Page 1

„A siker első törvénye a fókuszálás. Fókuszálni annyit tesz, hogy minden energiát
eltérítünk, hogy egyetlen irányba hassanak, majd közvetlenül abba a pontba hala-
dunk anélkül, hogy jobbra-balra tekintenénk...”

– William Mathews
AAmmiitt mmaa
mmeeggtteehheettsszz

2211 ssiikkeerrkkuullccss aa
hhaattéékkoonnyyssáágghhoozz


BBrriiaann TTrraaccyy
Almási Miklós
Rectangle

Page 2

Brian Tracy: Amit ma megtehetsz

2

A fordítás alapjául szolgáló eredeti kiadás:
Brian Tracy: EAT THAT FROG! – 21 Great Ways to Stop

Procrastinating and Get More Done in Less Time
Berrett-Koehler Publishers, Inc., San FranciscoFordította: Doubravszky Júlia
ISBN 963 9447 35 8

Copyright © 2001, 2002 by Brian Tracy
Published by arrangement with Berrett-Koehler Publishers
Ali rights reserved
Hungárian translation © 2004 Doubravszky Júlia

Minden jog fenntartva, beleértve a sokszorosítás,
a nyilvános előadás, a rádió- és tévéadás jogát,

az egyes fejezetekre is.

Kiadja: Bagolyvár Könyvkiadó
Felelős kiadó: a Bagolyvár Kft. igazgatója

Budapest, 2004

Page 67

Brian Tracy: Amit ma megtehetsz

67

Nyeld le a békát! ......................................................................................................................... 49
17 ....................................................................................................................................................... 50
Először mindig a legbonyolultabb feladattal foglalkozz!..................................................................... 50

Nyeld le a békát! ......................................................................................................................... 51
18 ....................................................................................................................................................... 52
Szeleteld és vágd kockákra a feladatot! ............................................................................................ 52

Nyeld le a békát! ......................................................................................................................... 54
19 ....................................................................................................................................................... 55
Különíts el nagy időblokkokat! ........................................................................................................... 55

Nyeld le a békát! ......................................................................................................................... 57
20 ....................................................................................................................................................... 58
Fejlessz ki magadban egy sürgősségi érzéket! ................................................................................. 58

Nyeld le a békát! ......................................................................................................................... 60
21 ....................................................................................................................................................... 61
Egyszerre csak egy dologgal foglalkozz! ........................................................................................... 61

Nyeld le a békát! ......................................................................................................................... 63
Összefoglalás: az építőkövek összerakása ....................................................................................... 64
Tartalomjegyzék................................................................................................................................. 66

Page 68

Több mint harminc évig tanulmányoztam az időgaz-
dálkodás fortélyait. Számtalan könyvet olvastam a té-
mában olyan szerzőktől, mint Peter Drucker, Alex
MacKenzie, Alan Lakein és Stephen Covey.

A személyes hatékonyság és eredményesség téma-
körében is több száz könyvön és több ezer cikken rág-
tam át magam, míg végül a bennük olvasottak esz-
szenciájaként megszületett ez a könyv.

Brian Tracy International kizárólagos
magyarországi licensztulajdonosa.

Tel.: 476-1080 * www.perfektpower.hu
Készítette: Almási Miklós 2004. augusztus 28.

Almási Miklós
Rectangle

Similer Documents