Download Calculul parametrilor regimului de aşchiere PDF

TitleCalculul parametrilor regimului de aşchiere
File Size324.5 KB
Total Pages10
Document Text Contents
Page 1

Calculul parametrilor regimului de aşchiereRegimul de aşchiere reprezintă factorul determinat în calculul normei tehnice de

timp. Parametrii regimului de aşchiere sunt:

- adâncimea de aşchiere ap [mm];

- avansul de aşchiere f [mm/rot]; [mm/cd]; [mm/dinte];

- viteza de aşchiere v [mm/min].

Stabilirea parametrilor regimului de aşchiere se face în ordinea enumerată mai sus.

Determinarea adâncimii de aşchiere se face în funcţie de valoarea adaosului de prelucrare

calculat şi de numărul de treceri.

La operaţiile de degroşare în condiţiile în care semifabricatul este obţinut prin

procedee cu un grad de precizie ridicat (precizie dimensională) atunci adaosul de prelucrare

poate fi chiar adâncimea de aşchiere, dacă însă valoarea adaosului de prelucrare este mai

mare atunci acesta se împarte la un anumit număr de treceri. Acest număr de treceri depinde

de doi factori importanţi şi anume:

- condiţia de rezistenţă a materialului sculei;

- calitatea suprafeţei obţinute

Valoarea avansului de aşchiere este limitată de rezistenţa mecanică a sculei, de

rezistenţa mecanismului de avans, de rigiditatea sistemului tehnologic M.U.D.S.P.şi de

rugozitatea suprafeţei obţinute.

Viteza de aşchiere este ultimul parametru al regimului de aşchiere care se

determină în funcţie de ceilalţi doi: adâncimea şi avansul dar şi de durabilitatea sculei.

Adâncimea de aşchiere are următoarea formulă:Ap
i

A
pinom

2
 [mm] ;

i = numărul de treceriÎn cazul operaţiilor de degroşare adaosul de prelucrare se îndepărtează de regulă

printr-o singură trecere deoarece în industria modernă există procedee de semifabricare

suficient de avansate care să permită obţinerea unor adaosuri de prelucrare relativ mici.

În cazul strunjirii de finisare se poate aplica aceiaşi recomandare cu condiţia ca

suprafaţa obţinută să respecte rugozitatea impusă pe desenul de execuţie. În general în cazul

adaosurilor de prelucrare simetrice se foloseşte următoarea relaţie:ap =
2

2
pinom

A
[mm] ;Avansul de aşchiere se alege în funcţie de mai mulţi factori:

- rezistenţa corpului sculei aşchietoare;

- rezistenţa părţii active a sculei aşchietoare;

- condiţia de rigiditate;

- precizie dimensională.

În cazul nostru vom considera două condiţii:

- condiţia de rezistenţă a corpului sculei;

- condiţia de rigiditate.

Similer Documents