Download CULAPOV M. [Manual de SAH pentru incepatori] - de la tine.pdf PDF

TitleCULAPOV M. [Manual de SAH pentru incepatori] - de la tine.pdf
File Size2.8 MB
Total Pages130
Document Text Contents
Page 1

MARIAN CULAPOV

pentru mcepatori

Page 65

Alexandr Alehin - s-a nascut in 1892, la Moscova. A mvafat §ah la
varsta de 7 ani, de la fratele sau mai mare, dovedind un talent deosebit
pentru acest joc. Studiaza partidele marilor jucatori ai vremii, avand o
deosebita admiratie fata de compatriotul sau Cigorin. La varsta de 16 ani,
participa pentru prima data la un concurs international, clasandu-se pe locul
4-5. De la varsta de 19 ani, se dedica §ahului, facand in paralel ?i studii
juridice. In 1921, se casatore§te cu o cetateana straina §i se muta la Paris. In
1924, participa la un superturneu la New York, unde se claseaza abia al
treilea, fapt ce-1 nemultume§te dar il §i ambitioneaza, facandu-1 sa-?i
analizeze partidele. Comentariile sale la propriile partide au constituit
adevarate lectii de §ah pentru generatiile urmatoare de campioni mondiali.
In 1927, la Buenos Aires, se desfa?oara meciul pentru titlul mondial, pe care
Alehin il ca§tiga - impotriva unui Capablanca infatuat - cu scorul general de
18,5 - 15,5 (+ 6 - 3 = 25). In continuare, accepta toate provocarile de a
lupta pentru titlul mondial, mai putin pe cea a lui Capablanca. In 1935,
pierde titlul in favoarea unui olandez, Max Euwe, cu scorul de - 9 + 8 = 13.
Acest fapt il mobilizeaza; reia antrenamentele, se lasa de fumat §i de baut. In
1937, i§i reca§tiga titlul, cu scorul de + 10 - 4 = 11, titlu pe care il pastreaza
pana la moarte.

Max Euwe - s-a nascut in 1901, la Amsterdam, §i a invatat §ah inca de
la o varsta frageda. Studiaza matematica §i fizica, devenind profesor de
matematica intr-un liceu din Amsterdam. Juca §ah de placere, nu privea
§ahul ca pe un mijloc de a-§i ca§tiga existenta. In 1928, a participat la un
campionat al amatorilor §i a devenit campion mondial al amatorilor (a fost
singura data cand s-a organizat un astfel de campionat). In 1935, ca§tiga -
surprinzator - meciul pentru titlul mondial, Impotriva lui Alehin, §i devine
astfel cel de-al cincilea campion mondial oficial. La revan§a din 1937,
pierde insa titlul. In 1970, a fost ales pre§edinte al Federafiei Internationale
de §ah (F.I.D.E.), de|inand aceasta functie pana in 1978, cand a demisionat.
A fost considerat una dintre cele mai distinse personalitati ale §ahului
mondial.

63

Page 66

Capitolul V
MATURI SIMPLE

Lectia 22
Matul - dintr-o mutare

Ilustram aceasta tema cu urmatoarea diagrama:
b c d e f g h

Diagrama 86
in diagrama 86, regele negru este prins In margine, de turnul din h7, §i nu

se poate muta decat pe campurile d8 sau fS. Albul, aflat la mutare, prin mutarea
TalaS ataca §i regele, dar §i campurile sale de refugiu, §i da §ah mat.

In general, cand avem de rezolvat probleme cu mat dintr-o mutare, intai
evidentiem posibilitatile de mutare ale regelui vizat - campurile pe care
poate scapa - , apoi cautam acea mutare care ataca ?i regele, dar §i campurile
sale de refugiu, §i avem grija ca, prin mutarea pe care o facem, sa nu
eliberam alte campuri vecine regelui, pe care acesta sa se poata muta.

a b c d e f 9 h

m
1

/•/
1

A .A/
"a A ,A

f g h

Diagrama 87

64

Page 129

Cuprins

Cuvant-inainte al autorului........................................................................................................... 4

Capitohil I
NOTIUNI G ENER ALE................................................................................................................... 5

Lectia 1. Notiuni introductive despre jocul de §ah........................................................... 5

Lectia 2. Piesele de ?ah............................................................................................................ 8

Lectia 3. Jocul de §ah - descriere, analogii........................................................................ 10

Lectia 4. Notarea campurilor, a pieseior, a mutarilor; notarea partideior................. 11

Lectia 5. A§ezarea pieseior m pozitia in itials................................................................... 13

Lectura. §ahiil. Istoric......................................................................................................................... 14

Capitohil II
M UTAREA PIESELO R ................................................................................................................. 16

Lectia 6. Mutarea pionului...................................................................................................... 16

Lectia 7. Mutarea calului........................................................................................................ 19

Lectia 8. Mutarea nebunului.................................................................................................. 21

Lectia 9. Mutarea turnului...................................................................................................... 23

Lectia 10. Mutarea dam ei....................................................................................................... 24

Lectia 11. Mutarea regelui...................................................................................................... 25

Lectia 12. Mobilitatea pieseior; valoarea lor relativa..................................................... 29

Lectia 13. Modurile m care se poate termina o partidS de $ah..................................... 33

Lectura. §ahul - In Romania............................................................................................................. 35

Capitohil III
PIESELE DE $AH IN ATAC §I ! n A PA R A R E ................................................................... 39

Lectia 14. Pionul in atac §i m apSrare................................................................................. 39

Lectia 15. Nebunui m atac ?i In apSrare.............................................................................. 42

Lectia 16. Folosirea turnului la atac §i la aparare............................................................ 45

Lectia 17. Jocul cu ca lu i......................................................................................................... 48

L ec|ia 18. Dama - cea mai tare piesS de atac................................................................... 50

Lectia 19. R egele...................................................................................................................... 52

Cuvant-Tnainte................................................................................................................................... 3

127

Page 130

Lectura. Primii campioni de §ah ai lum ii...................................................................................... ..55

Capitolul IV
M UTARILE SPE C IAL E................................................................................................................ ..57

Lectia 20. Rocada..................................................................................................................... ..57

L ec|ia 21, Mutarea de transformare a pionului captura „en passant” .................... ..59

Lectura. Campionii mondiali panS la cel de Al Doilea RSzboi M ondial...............................62

Capitolul V
M ATURI S IM P L E ........................................................................................................................... ..64

Lectia 22. Matul - dintr-o mutare........................................................................................ ..64

Lec(ia 23. Matul cu douS turnuri sau cu dama ?i turn.......................................................67

Lectia 24. Matul cu rege ?i turn..............................................................................................73

Lectia 25. Trecerea la sistemul de notatie simplificatS.................................................. ..86

Lectura. Campionii mondiali de ?ah din perioada exploziei ^ahiste..................................... ..88

Capitolul VI
FINALURI S IM P L E ....................................................................................................................... 91

Lectia 26. Generalitati............................................................................................................. 91

Lectia 27. Pionul m fata regelui............................................................................................ 96

Lecjia 28. Regele in fata pionului, pe linia vecina...........................................................100

Lectia 29. Regele In fata pionului, dar nu pe linia imediat superioara.......................107

Lecfia 30. Pionul pe coloanele laterale...............................................................................113

Lectura. Despre §ahul competitional............................................................................................. 117

Soiutii ale problem elor ?i exercitiilor din manual ............................................................... 119

B iblioerafie...........................................................................................................................................126

128

Similer Documents