Download Dopamin jegyzet I. PDF

TitleDopamin jegyzet I.
File Size9.7 MB
Total Pages396
Table of Contents
              Információk
1. Folyadékterek, vér
	Folyadékterek és meghatározásuk.
	Az intra- és extracelluláris tér anorganikus összetevői, a két tér közötti kapcsolat.
	Plazma organikus alkotórészei.
	Vörösvérsejtek (erythrocyták).
	Haemoglobin. Vasforgalom.
	Fehérvérsejtek (leukocyták).
	Immunrendszer. Veleszületett és szerzett immunitás. Immunválasz.
	Thrombocyták (vérlemezkék).
	Véralvadás (koaguláció).
	Véralvadást gátló mechanizmusok. Fibrinolízis.
	Vércsoportok.
2. Szív
	Ingerképzés és ingerületvezetés. Refrakter periódusok.
	Szívizom szerkezete. Szívmechanika.
	Elektrokardiográfia (EKG).
	Szívciklus.
	Szívhangok, fonokardiográfia (PKG).
	Perctérfogat meghatározása és fiziológiás változásai.
	Szívműködés energetikája (energiaforgalom, munka, teljesítmény).
	Kamrák összehúzódásának mechanizmusa. Laplace-törvény.
	Starling-féle szív-tüdő készítmény.
	Szívműködés idegi szabályozása.
3. Keringés
	Vérkeringés általános jellemzői.
	Artériás vérnyomás.
	Pulzusgörbe (artériás és vénás).
	Kapilláris-keringés.
	Nyirokkeringés.
	Vénás keringés. Gravitáció hatásai a vérkeringésre.
	Kisvérköri keringés. Véráramlás megoszlása a tüdőben.
	Coronariakeringés (koszorúerek).
	Agyi keringés. A vér-agy gát.
	Splanchnicus (zsigeri) terület keringése.
	Harántcsíkolt izom és bőr keringése.
	Vérkeringés szabályozása. Tonusos és reflexes szabályozás általános jellemzői.
	Baro- és kemoreceptorokból kiinduló keringésszabályozó reflexek.
	Vérkeringés humorális szabályozása.
	Vérkeringés lokális szabályozása.
4. Légzés
	Légutak. Holtterek. Alveoláris ventiláció. Légterek. Spirometria.
	Légzésmechanika (légzőizmok, nyomásviszonyok, compliance, felületi feszültség).
	Gázcsere a tüdőben és a szövetekben.
	O2 és CO2 szállítása.
	Légzés kémiai szabályozása. Acidózis, alkalózis.
	Légzésszabályozás idegrendszeri mechanizmusai. Légzésszabályozó reflexek.
	Oxigénhiány. Akklimatizáció. Nitrogén narcosis. Keszonbetegség. Oxigénkezelés.
5. Emésztés
	Az emésztőtraktus működésének általános jellemzői.
	Szájüreg. Nyál, nyálelválasztás. Nyelés.
	Gyomor.
	Pancreasnedv
	Epeszekréció. Epehólyag.
	Vékonybél.
	Vastagbél és végbél működése. Széklet.
	Emésztés és felszívás a tápcsatornában.
	Máj élettana.
6. Kiválasztás
	Veseglomerulus működése. GFR. Clearence. Extrakció.
	Vese vérkeringése és annak szabályozása. Renin-angiotenzin-rendszer.
	Vesetubulusok működése.
	Koncentrálás és higítás.
	Volumen- és ozmoreguláció. Izoionia.
	Vizeletürítés (mikció).
	Vizeletvizsgálatok.
	pH-szabályozás.
7. Anyagcsere, hőszabályozás
	Energetikai alapfogalmak. Enegriaforgalom. Anyagcsere.
	Táplálékszükséglet, fehérjeszükséglet. Ásványianyag-szükséglet.
	Vitaminok.
	Testhőmérséklet és fiziológiás ingadozásai. Hyperthermia, láz, hypothermia.
	Fizikai és kémiai hőszabályozás.
	Hőtermelés és a hőleadás központi szabályozása.
8. Endokrinológia 1.
	Hormonok hatásának mechanizmusai (receptorok, jelátvitel).
	Hormonális szabályozás mechanizmusai. Negatív és pozitív feedback.
	Hypophysis elülső lebeny.
	Növekedésihormon-szekréció zavarai (fejlődő és felnőtt szervezetben). Szomatomedinek.
	Vazopresszin (ADH). Oxitocin. ANH (szívhormon).
	Here, mellékhere, ondóhólyag és prostata működése.
	Erectio és ejaculatio. Coitus. Megtermékenyítés.
	Női nemi ciklus.
	Terhesség (graviditás). Placenta. Szülés.
	Laktáció (anyatej, szoptatás).
	Szexuális magatartás szabályozása. Anyai magatartás.
	Növekedés, egyedfejlődés.
	Pubertás, climacterium.
	Az öregedés élettana.
	Eikozanoidok.
	Pajzsmirigy. Jódforgalom. Hyperthyreosis.
	Hypothyreosis. Golyvakeltők.
            
Document Text Contents
Page 1

ÉLETTAN
(Dopamin-jegyzet,
bővített változat)

1. félév

Dr. Ollmann Tamás-Dr.Péczely László Zoltán

Nem hivatalos élettan-jegyzet

2013. 06. 14.

Page 2

Információk

Az ún. dopamin-jegyzet nem hivatalos anyag, tehát nem az Élettani Intézet adja ki, mindenki csak saját felelősségére
használja.

Célja, hogy az előadások sorrendjét követve érthetően és logikusan összefoglalja (néhol kiegészítse) a tankönyvekben
(magyar, angol, német) lévő anyagot. A hossza kb. megegyezik a hivatalos tankönyvével, azonban ez nem összefüggő
szöveg. A hangsúlyok is mások itt, valamint egyes témák többször is le vannak írva, ha szorosabban kapcsolódnak
egymáshoz (mivel minden mindennel összefügg).

A vizsgára a hivatalos anyag a hivatalos tankönyv + a gyakorlatos jegyzet + az előadások összessége. Utóbbi
különösen fontos, mivel olyan szemléletet ad, amelyet könyvből sokkal nehezebben lehet megszerezni, valamint az
előadások nélkül jóval nehezebb megérteni az anyagot. Az előadók írják a tesztkérdéseket, melyek egy része minden
évben új, a hangsúlyos témák is évről évre változhatnak. Tehát: előadásra járni kell.

Ez nem egy hivatalos tananyag. Maradhattak benne tévedések, és sajnos maradtak is, ahogy a tapasztalatok mutatják
(bár az a tankönyvben is akad...). Aki hibát talál, jelezheti, utána fogunk nézni.

A gyakrolatokat nem tartalmazza! (nem mindet)

A vastag betűs részek nagyon fontosak, az apró betűs részek nem képezik szorosan az élettan anyagát.

Felhasznált irodalom (vastaggal a hivatalos TK-ek):
Fonyó Attila, Ligeti Erzsébet: Az orvosi élettan tankönyve
Bálint Péter: Orvosi élettan I-II
Ganong: Az orvosi élettan alapjai
Ángyán Lajos: Bevezetés az ember élettanába I-II
Ángyán Lajos: Sportélettani alapismeretek
Élettan gyakorlatok (jegyzet)
Székely Miklós: Kórélettani alapok
Hajdu: Vezérfonal a neuroanatómiához
Guyton and Hall: Textbook of Medical Physiology
Schmidt, Lang, Heckmann: Physiologie des Menschen mit Pathophysiologie
Despopoulos, Silbernagl: Taschenatlas Physiologie
Klinke, Pape, Kurtz, Silbernagl: Physiologie
Huppelsberg, Walter: Kurzlehrbuch Physiologie
Friedrich: Physiologie – GK 1
Lang, Lang: Basiswissen Physiologie

Page 198

× minél szárazabb az étel, annál több mucin termelődik
× 2 típusa van:

- neuraminsav + N-acetil-D-glükózamin
- fukomicin → fukóz + glükózamin + galaktózamin + galaktóz

× kimutatása:
- ecetsav val kicsapható
- majd sósavval főzve bontható
- sósav semlegesítése (Na2CO3) után a cukor-komponensek Fehling-próbával kimutathatók (vörös színű

réz kicsapódik)
• enzimek → főleg a serosus nyálban

× α-amiláz (ptyalin)
- serosus és kevert nyálmirigyekből származik (gl. parotis, gl. sublingualis)
- szénhidrátokat (keményítő, glikogén) bont → 6-7 glükózegységből álló oligoszacharidokra,

esetleg diszacharidokra
- α-1,4-glikozid kötést bont →

• cellulózt nem tudja bontani (β-1,4-glikozid kötések)
• amilopektint sem tudja bontani (α-1,6-glikozid kötések)

- pH-optimuma enyhén lúgos → gyomorban semlegesítődik, de előtte még ott is hat egy kicsit...
- működéséhez Ca ++ és Cl - kell
- hatásához viszonylag hosszú idő kell → rágás jelentősége (minél tovább van a falat a szájban, annál

jobban lebomlanak → ha elég ideig rágjuk a kenyeret, édes lesz...)
× lipáz

- zsírokat bont
- gyomorban is hat

• lizozim → bakteriosztatikus hatású protein
× baktériumok sejtfalát bontja
× megakadályozza a fogak közt maradó táplálék erjedését
× nincs antivirális hatása!

• vércsoport-antigének → igazságügyi orvostani jelentőség (személyazonosítás)
• kallikrein (bradikinináz) → α2-globulinból bradikinint hasít le → értágító hatás → mirigyszekréció
• plazmafehérjék (albumin, globulinok (cöruloplazmin, transzferrin, γ-globulinok (pl. IgA))
• EGF (epidermális növekedési faktor) → trófikus hatások a bélrendszerben (nyálkahártya-regeneráció)
• bizonyos hormonok:

× LH → immunológiai módszerrel kimutatva ciklusdiagnosztikára használható
× hCG → terhesség esetén nyálból is kimutatható

Nyál funkciói:

− nedvesítő funkció
• védi a szájüreget a kiszáradástól
• belégzett levegő párásítása
• beszédben is fontos szerep
• szájszárazságot kezelni kell (műnyál)

− oldó - higító hatás →
• íz érző receptorok csak oldott anyagokat képesek érzékelni
• mechanikai, kémiai ingert jelentő anyagok felhigítása → nyálkahártya védelme

− kenőanyag → mucin segítségével
• nyálkahártya bevonás a
• lenyelhető falat (bolus) kialakítása és csúszóssá tétele

− emésztés
• keményítőbontás → α-amiláz segítségével
• zsírok bontásának megkezdése → lipáz segítségével

− fogtisztító működés
− antibakteriális hatású (de nem antivirális) → lizozim, IgA
− kiválasztás (exkréció)

• rodanid → dohányosoknál mennyisége megemelkedik
• nehézfémsók
• bizonyos hormonok is megjelenhetnek → pl. hCG
• alkohol → leheletből kimutatható

Page 199

− hőszabályozás (párologtatás útján) → emberben kevésbé jelentős

Nyál szekréciója:

− acináris szekréció → elsődleges nyál
• vérből jutnak be az alapanyagok az acináris sejtbe (diffúzióval vagy aktív transzporttal)
• víz és ionok szekréciója

× az acinusokban lévő nyál izoozmotikus
× ionösszetétele azonos a plazmáéval

• enzimek szintézise és szekréciója:
× GER (durva felszínű endoplazmatikus retikulum) → fehérjeszintézis
× Golgi-apparátus → aktiválás, csomagolás
× majd a citoplazmába jutnak (zimogén granulumok)
× aktív exocitózis (nagy energiaigény)

• térfogatot az acináris szekréció határozza meg
− ionszekréció és -reabszorpció a kivezetőcsövekben → hipozmotikussá és lúgossá válik

• Na + aktív reabszorpciója → apikális Na+ -csatornákon (ENaC) → aldoszteron fokozza
• Cl - passzívan követi
• K + aktív szekréciója → aldoszteron fokozza
• HCO 3- -szekréció és reabszorpció is (utóbbi főleg kevés nyál szekréciójakor jelentős)

× szénsavanhidráz (karboanhidráz) szerepe
× újabb kutatások szerint már a mirigyek végkamráiban megkezdődik a szekréció
× szintén az újabb kutatások mutattak rá a bikarbonátot reabszorbeáló Na+-bikarbonát-kotranszporterek (NBC) jelenlétére

• az ionok kilépését nem kíséri víz (víz számára impermeábilis) → nyál hipozmotikussá válik
• aldoszteron → serkenti az Na+/K+-cserét

− ha a nyálelválasztás intenzitása ↑ → csökken a különbség az elsődleges
és a végső nyál összetétele között
• NaCl-koncentráció emelkedik (de a plazmáénál alacsonyabb marad)
• jód-, fluor, foszfortartalom emelkedik
• HCO 3- -koncentráció: kezdetben emelkedik, majd kissé csökken (de

a plazmáénál magasabb marad)
• K + -koncentráció csökken (de a plazmáénál magasabb marad)
• kevésbé lesz hipozmotikus
• lúgosabb lesz

Nyálelválasztás szabályozása:

− intenzitását az acinussejtek szekréciója szabja meg, melyeket paraszimpatikus és szimpatikus rostok idegeznek be
− szabályozásában csak idegi tényezők szerepelnek
− általában reflexfolyamat eredménye
− bemenő jelek:

• cephalicus fázis (valamilyen tudatosuló információ (pl. táplálék látványa, elképzelése) → agykéreg )
• orális fázis (száj kemo- és mechanoreceptorai → n. V/3, VII, IX, X)
• gasztrikus fázis (gyomor nyomás és kemoreceptorai → n. X)

− afferens idegek információi a nyúltvelőbe (nuclei salivatorii) jut
− efferensek:

• paraszimpatikus :
× glandula parotis:

- praeganglionáris rostok: ncl. salivatorius inferior → n. IX → n. petrosus minor → ganglion oticum
(itt átkapcsolódnak)

- postganglionáris rostok a n. auriculotemporalison keresztül érik el a parotist
× glandula submandibularis és a glandula sublingualis:

- praeganglionáris rostok: ncl. salivatorius superior → n. VII chorda tympanija → n. lingualis →
ganglion submandibulare (átkapcsolódás)

- postganglionáris rostok érik el a mirigyet

Page 395

− nagy és laza has
− hajhullás
− hízás
− hypercholesterinaemia → korai, fokozott érelmeszesedés !!!!
− anaemia (vérszegénység)
− bradycardia, EKG-n low voltage, lapos vagy invertált T hullámok
− ízületi fájdalom
− vízretenció
− menstruációs zavar (amenorrhea)

Felnőtt korban kialakult hypothyreosis tünetei:

− típusos arc
• érdeklődés hiánya (arckifejezés)
• nagy nyelv
• szemöldök lateralis része kihullik

− mély hang
− hajhullás
− struma (nagy pajzsmirigy (TSH ↑-és miatt), vastag nyak)
− fáradékonyság , aluszékonyság
− memóriazavar
− depresszió
− száraz bőr
− myxoedema

• fokozódik a bőr mukopoliszacharid (glükózaminoglikán, GAG) termelése, ami vizet köt
• elhízás, vastag lábszár
• ujjbenyomatot nem tart !!!

− exophtalmus lehet (TSH ↑-és miatt)
− székrekedés
− hízás
− hideg intolerancia
− Bradycardia, EKG-n low voltage, lapos vagy invertált T hullámok
− hypercholesterinaemia → korai, fokozott érelmeszesedés

• sztatin (hypercholesterinaemia kezelésére adott gyógyszer) fokozza a hypothyreosist
− anaemia (vérszegénység)
− ízületi fájdalom
− vízretenció
− menstruációs zavar (ha még nem menstruált előtte, nehezen kezelhető amenorrhea alakul ki)

Klinikum:

− hyothyreosis diagnózisa:
• szűrés: születés utáni 2-5. napon T4 és TSH-meghatározás (beszárított vércseppből)
• klinikai kép
• labor:

× anaemia (vérszegénység) súlyosságának felmérése
× hypercholesterinaemia súlyosságának felmérése
× hormonmeghatározások:

- FT 4, FT3 csökken (FT 3 kevésbé)
- sTSH

• nő: ha primer (ha az ok a pajzsmirigyben van → pl. pajzamirigy-eltávolítás...)
• csökken: ha szekunder (hypophysealis ok) v. tercier (hypothalamikus ok)

- TRH-teszt → formák elkülönítése
- szubklinikus hypothyreosis fogalma: sTSH ↑, FT4 normális, FT3 normális

• ok tisztázása: pajzsmirigy UH, szcintigráfia (99mTc), autoantitestek
• csontérés retardációja: csontmagok vizsgálata Rtg-vel (prognosztikai jel)

Page 396

− kezelése: L-thyroxin (Euthyrox, Letrox, L-Thyroxin)
− myxoedemás kóma:

• nagyon ritka
• kezeletlen hypothyreosis végállapota

× hypothyreosis egészséges emberben éveken, évtizedeken át tolerálható
× hypothyreosissal járó, a legtöbb szervet érintő funckiózavar miatt az ilyen beteg egyidejű, nem-

pajzsmirigy betegségeket kevésbé tolerál
• kiválthatja:

× szívelégtelenség, myocardialis infarctus
× tüdőgyulladás
× túlzott folyadékbevitel
× gastrointestinalis vérzés
× agyi keringészavar
× szedatívumok alkalmazása

Golyvakeltők (strumigének):

− golyva (strúma):
• pajzsmirigy megnagyobodás
• ok: fokozott TSH vagy TRH hatás

− golyvakeltők (strumigének, goitrogének): golyvát (pajzsmirigy-növekedést) előidéző anyagok : pl a jódfelvételt
v. a peroxidáz működését gátolják
• perchlorát
• tiocyanát
• pertechnetát
• allylthiourea
• lítium

− számos étel tartalmaz strumigén anyagokat (pl. káposztafélék)
− golyva lehet:

• hypofunkciós → hypothyreosis
• normofunkciós → normothyreosis
• hyperfunkciós → hyperthyreosis

Similer Documents