Download evropska monetarna unija PDF

Titleevropska monetarna unija
File Size796.2 KB
Total Pages15
Document Text Contents
Page 8

Економска монетарна унија8


управо то представља потенцијалну слабост евра. Ако земљи прети опасност од

немира или рата, њена валута депресира. Али Европа се налази под заштитом САД

и време хладног рата је прошло, тако да је овај ризик изузетно низак.

 Пето, све велике међународне валуте у прошлости су имале златну или сребрну

подлогу. Евро као нове валута, почиње без златне подршке. Једину гаранцију

представља његова тржишна вредност у САД-а и обавезивање ЕЦБ да ће

одржавати ценовну стабилност. И поред тога треба имати у виду да земље чланице

монетарне уније поседују знатну количину златних резерви - 400 милијарди унца,

(САД има 200 милијарди унца), што представља 40% светских резерви злата. Осим

тога, земље ЕУ имају суфицит у размени са иностранством од око 450 милиона

долара што је 3-4 пута више од резерви САД.

 Шеста карактеристика је непромењивост и трајност валуте. Мора постојати вера да

ће евро трајати не само наредних десет и двадесет него наредних сто и више

година. Уколико овај осећај не постоји нико неће желети да поседује евро

обвезнице нити саму монету.

 Све ово нас доводи до седме карактеристике – ниске каматне стопе. Велике светске

валуте су увек повезане са ниским каматним стопама. Уколико посматрамо

различита валутна подручја видећемо да ниједна валута није никад имала

апсолутну доминацију. У античко доба постојала је римска, грчка и египатска

засебна валутна област. Даље, у Средњем веку, постојало је исламско валутно

подручје, паганско подручје и хришћанско подручје у Централној Европи. У

деветнаестом веку, од 1873-1914, постојао је златни блок, сребрни блок и блок

папирних валута. У будућности предвиђају се блокови долара, јена и евра.

1.4. Еуро и изван ЕМУ


Увођење еура као јединствене и једине валуте 12 држава чланица ЕУ има велико

значење и за многе друге земље изван тога простора. Еуро и службено улази у земље које

су до тада користиле неку од валута које се повлаче из оптицаја. То су ткз. европске мини

државе (Андора, Сан Марино, Монако, Ватикан, Лихтенштајн) или подручја гдје је

немачка марка била једино средство плаћања (Црна Гора и Косово). Увођење еура са

Page 14

Економска монетарна унија14


Закључак


Евро је име нове европске валуте. Он омогућава лакше упоређивање цена, нова валута

ствара стабилно окружење за пословање, стимулише раст и конкурентност. Једанаест

земаља Европске уније (Белгија, Немачка, Шпанија, Француска, Ирска, Италија,

Луксембург, Холандија, Аустрија, Португалија и Финска) су усвојиле евро као

јединствену валуту 1. јануара 1999. године. На исти датум утврђена је и стопа конверзије

између евра и националних валута. Од 1. јануара 2001. године Грчка постаје члан евро

зоне. Током овог периода евро се користи као електронски новац за трансфере, плаћања

кредитним картицама и сл. Евро, у виду папирног и кованог новца, је ушао у промет 1.

јануара 2002. године. После овог датума могуће је вршити плаћања са евром у било којој

земљи Евроленда. Европска монетарна унија (ЕМУ) означава јединствену монетарну

политику унутар јединственог економског простора и према томе представља логичну

допуну до јединственог тржишта. Једини субјект креирања и контролор новчане масе је

Европска централна банка (ЕЦБ). Предности јединствене валуте су велике. Једна валута

на територији 12 земаља значи да путници више немају потребу да врше конверзију

приликом уласка у сваку земљу посебно, нити да при томе плаћају стопу конверзије. За

предузећа и потрошаче то значи да више не постоји неизвесност по којој цени ће се роба

купити односно продати. Уколико су цене робе и услуга изражене у истој валути, сама

валута ће јачати уједно доприносећи просперитету целе ЕУ. На овај начин, увођење

јединствене валуте ће јачати економски развој и повећати запосленост. Монетарна унија

је један историјски подухват: образована је једна широка валутна област,

која обухвата одређени број високо напредних индустријских земаља, које су по

традицији љубоморно чувале своју независностЧврст институционални оквир, оличен

кроз ЕСЦБ, као јединог овлашћеног и одговорног органа у вођењу монетарне полтике, је

добра основа стабилности настале интеграције.Идеја о монетарној унији јавила се јос

седамдесетих година двадесетог века, неоспорно указујући на жељу за продубљивањем

интеграције. Да ли би њено постојање могло довести и до продубљивања политичке

интеграције, све до стварања државе као јединственог ауторитета који би стајао иза

јединствене валуте, остаје да покаже време.

Page 15

Економска монетарна унија15


Литература


 М. Зиројевић, С. Јелисава, ЕВРОПСКА МОНЕТАРНА УНИЈА И ЕВРО, Центар за

европске интеграције, Београд, 2010 год

 http://ec.europa.eu

 www.mojaevropa.rs

 Ф. Бергстен, “The Dollar and the Euro”, Foreign Affairs, July-August 1997. p. 8

 http://bs.wikipedia.org/wiki/Evropska_monetarna_unija

 М. Фелдстеин, “Does Europe need a single currency?”, Washington Economic

Reports, USIS, Belgrade, December 9, 1991, p. 7.

 http://bs.wikipedia.org/wiki/Evropska_monetarna_unija

Similer Documents