Download Ghidul_PROCEDURILE_DE_EXPORT_AL_PRODUSELOR_AGROALIMENTARE_(Small).pdf PDF

TitleGhidul_PROCEDURILE_DE_EXPORT_AL_PRODUSELOR_AGROALIMENTARE_(Small).pdf
File Size6.5 MB
Total Pages172
Table of Contents
              export guide 2014 var fin coperta aurel redactat
export guide 2014 var fin ro
ANEXE Ghid Eport fin_ro
            
Document Text Contents
Page 1

A
C

E
D


P
ro

ie
c
tu

l
C

o
m

p
e
ti
ti
v
it
a
te

a
A

g
ri

c
o


ş
i
D

e
z
v
o
lt
a
re

a
Î
n
tr

e
p
ri

n
d
e
ri

lo
r

PROCEDURILE DE EXPORT AL

PRODUSELOR AGROALIMENTARE

Chișinău 2014

Ghid Practic

Dr. Nicolae Dumbrăveanu

Page 2

DR. NICOLAE DUMBRĂVEANU


PROCEDURILE DE EXPORT AL
PRODUSELOR AGROALIMENTAREAceastă publicație este distribuită gratis.


Chișinău 2014

Page 86

84


Ce prezintă un contract de barter? Un contract de barter real prezintă nu
altceva decât două contracte de cumpărare–vânzare armonizate (fuzionate) în
unul singur.

Respectiv şi tranzacţia de barter trebuie privită ca armonizarea a două
tranzacţii: una de export şi alta de import.

Important


Recomandări privind executarea tranzacţiilor de barter
(1) Deoarece tranzacţia de barter reprezintă exportul de produse agricole contra

importului de alte mărfuri, Exportatorul poate include în contract clauza de păstrare
a dreptului de proprietate asupra mărfurilor livrate, atunci când exportul precedă
importul.

(2) Contractul de barter de asemenea va include clauza penală pentru întârzierea
executării, clauza penală pentru neexecutarea totală sau parţială a obligaţiilor de
contract. Aceste clauze sunt necesare, pentru că, spre deosebire de schimbul de
mărfuri pe piaţa internă, barterul pe piaţa externă este mijlocit de organele vamale,
de certificare etc. (vezi compartimentul “Exportatorii şi clienţii lor”).

(3) Exportatorii de produse agricole la efectuarea tranzacţiilor de barter vor avea în
vedere costurile suplimentare pentru import, inclusiv costuri de informare.

(4) Exportatorul va avea nevoie de cunoştinţe în procedurile de import.

Page 87

85
5 ANEXE

Page 171

169


38. Regulamentul privind restituirea accizelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii
Moldova nr.1123 din 28.09.2006.- MO nr. 157 din 2.10.2006.

39. Regulamentul privind restituirea taxei pe valoarea adăugată, aprobat prin Hotărârea Guvernului
Republicii Moldova nr.93 din 01.02.2013.- MO nr. 27-30 din 08.02.2013.

40. Regulamentul cu privire la completarea, autentificarea şi eliberarea certificatelor de origine
Forma CT-1 pentru mărfurile exportate din Republica Moldova în cadrul regimului de comerţ
liber cu statele membre la Acordul de Creare a Zonei de Comerţ Liber în cadrul Comunităţii
Statelor Independente (CSI), aprobat prin Ordinul Serviciului Vamal al Republicii Moldova nr.
331 din 7.09.2007.- MO nr. 161-164 din 12.10.2007.

Regulamente internaţionale

41. Regulamentul (CE) nr. 55/2008 al Consiliului din 21 ianuarie 2008 de introducere a unor
preferinţe comerciale autonome pentru Republica Moldova şi de modificare a regulamentului
(CE) nr. 980/2005 şi a Deciziei 2005/924/CE a Comisiei . - Jurnalul oficial al Uniunii Europene din
24.01.2008. http://mfa.gov.md/img/european-integrationdocuments/REGULAMENT_ATP.doc

42. REGULAMENTUL CONSILIULUI (CE) NR. 980/2005 din 27 iunie 2005 privind aplicarea unei
scheme preferinţelor tarifare generalizate. http://www.euroinfo.md/user_files/File/SGP_ro.doc

43. Regulile de determinare a ţării de origine a mărfurilor (Правила определения страны
происхождения товаров), aprobate prin hotărârea Consiliului Şefilor de Guverne a statelor
membre CSI din 30.11. 2000. Sursa: http://cis.minsk.by/main.aspx?uid=7416http://cis.minsk.by/main.aspx?uid=7416

Page 172

Publicarea acestui ghid a fost posibilă datorită sprijinului acordat de poporul

american prin intermediul Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare
Internațională (USAID) și Corporației Provocările Mileniului (MCC).
Elaborarea conținutului a fost gestionată de compania DAI și nu reflectă
neapărat viziunile oficiale ale USAID, MCC, DAI sau ale Guvernului SUA.

Similer Documents