Download Grafički TAiU Nurić Kenan PDF

TitleGrafički TAiU Nurić Kenan
File Size494.3 KB
Total Pages15
Table of Contents
              1. Teorijski uvod
	1.1. Tehnički podaci:
	1.2. Korišteni propisi - standardi
	1.3. Tehnički opis i namjena
	1.4. Polazni podaci
2. Određivanje klase posude
3. Kontrolni proračun čvrstoće i stabilnosti posude
	3.1. Kontrolni proračun čvrstoće
		3.1.1. Cilindrični omotač izložen unutrašnjem pritisku
		Izvedbeni podaci su:
	3.1.2. Dance izloženo unutrašnjem pritisku Izvedbeni podaci:

4. Proračun vijčanih veza:
	4.1 Priključak za odvod vode,pumpe i pretkomprimovanje zraka (Priključak P1,P3,P6) za DN32
	4.2 Priključak za ispust vode i ispust vazduha (P2=P4) za DN20
	4.3 Priključak za regulaciju pritiska i vodokaz(P5=P7) za DN15
5.Izrezi unutrašnjeg omotača izloženi unutarnjem pritisku
6. Površinski pritisak na mjestu pričvršćenja nogu
	7.1 Naprezanje na savijanje
	7.2 Naprezanje na istezanje
	7.3 Naprezanje na smicanje
8. Kontrolni proračun stabilnosti posude
9. Priključci za manometer I termometar
10. Orijentacione cijene materijala i pojedinih obrada
            
Document Text Contents
Page 8

MAŠINSKI FAKULTET
TUZLA

Energetsko mašinstvo

Predmet:
TOPLOTNI APARATI I UREĐAJI

List br.

7/13

 NdpFRB 53,321
40

3214,33

40

22






- sila od unutrašnjeg pritiska po prečniku di.

   NddpF iDFB 56,734
40

22



- sila od unutrašnjeg pritiska od širine brtve do unutrašnjeg pr.

 NkSdpF DDDB 89,1063
10

1   - sila zaptivanja u radnim uslovima.

 NFFFF DBFBRBSB 98,2119 - najmanja sila koja djeluje na vijak u radnom stanju.

dk=z 5c
nK

FSB 


=6,6  mm

Izvedeni prečnik jezgra navoja vijka dk=10,863  mm zadovoljavaBr.indeksa Ime i prezime Ak.god. Datum
Pregledao:

I-4/14 Kenan Nurić 2016/2017 17.03.2017

Page 14

MAŠINSKI FAKULTET
TUZLA

Energetsko mašinstvo

Predmet:
TOPLOTNI APARATI I UREĐAJI

List br

13/13

8. Kontrolni proračun stabilnosti posude

Na stabilnost posude mogu uticati unutarnji hidraulički udari koji bi mogli dovesti do
ljuljanja tekućine i eventualni seizmički udari usljed zemljotresa. Nastajanje unutarnjeg
hidrauličkog udara nije moguće ni u kom slučaju, po je potrebno provjeriti stabilnost
posude u slučaju seizmičkog udara.

Uslov stabilnosti je:

5946002477500

60099101,025071,9721




 bFaF Hv

9. Priključci za manometer I termometar

Na   osnovu   standarda   BAS   EN   10025­3:2005   usvajamo   čelične   šipke   od   materijala
ČRO.250 prečnika 50 mm sa zateznom čvrstoćom od 360­480 N/2 i dužine 150 mm.
Biramo Manometar Burdonov cijevni tip 605 koji radi u opsegu radnih pritisaka od 0­6
bar sa priključkom R 1/2" i maksimalne temperature u procesu od 1200 C sa mogućnošću
odstupanja od 20­200 C.

Br.indeks Ime i prezime Šk.god. Datum Pregledao:

I-4/14 Kenan Nurić 2016/2017 17.03.2017

Page 15

MAŠINSKI FAKULTET
TUZLA

Energetsko mašinstvo

Predmet:
TOPLOTNI APARATI I UREĐAJI

List br

13/13

10. Orijentacione cijene materijala i pojedinih obrada

Naziv komada Broj komada Cijena (KM)

Toplo valjani čelični lim (2-5 mm) 30(kg) 90,00

Vijci 40 20,00

Sigurnosni ventil 1 20,00

Postolje 4 100,00

Zavarivanje - 200,00

Ostali troškovi projektovanja i obrade
materijala

- 600,00

Termometar, manometar, termostat 3 20,00

Cijevi s prirubnicom 6 50,00

Ukupno 1100,00 (KM)

Br.indeks Ime i prezime Šk.god. Datum Pregledao:

I-4/14 Kenan Nurić 2016/2017 17.03.2017

Similer Documents