Download Hidraulicna Presa Seminarski Rad PDF

TitleHidraulicna Presa Seminarski Rad
File Size996.9 KB
Total Pages24
Document Text Contents
Page 2

2


SADRŽAJ

1. UVOD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 4

2. Osnovna fizička svojstva fluida. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 5

3. Statika fluida. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 6

4. Presa i vrste presa. . . . . . . . . . . . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 7

4.1. Vretenasta ručna presa. . . . . . . . ... . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 7

4.2. Tarna (frikcijska) presa. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 8

4.3. Vretenaste hidraulične prese. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 8

4.4. Vretenaste električne prese. . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 9

4.5. Mehaničke kolenaste prese. .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 9

4.6. Mehaničke ekscentar prese . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 11

5. Hidraulična presa .... . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 12

5.1. Način rada prese. . . . ... . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

5.2. Hidraulična presa sa klipovima u istoj horizontalnoj ravni. . . . . .. . . . . . . .. . . . . . 14

6. Hidraulična presa za briketiranje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

6.1. Hidraulična presa za briketiranje obojenih metala HPBOM-200 . . . . . . . . . . . . . . 15

6.2. Hidraulične prese za Briketiranje HJP – 80 . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 18

6.3. Hidraulične prese za Briketiranje Tip HTP - 200 . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

7. Hidraulične mašine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

7.1. Radne hidraulične mašine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

7.2. Karakteristike radnih hidrauličnih mašina . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
7.3. Motorne hidraulične mašine . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

8. Zaključak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . ... . . . .. . . . . . . . . . . . 23

9. Literatura. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .... . . .. . . . . . . . . . . 24

Similer Documents