Download IBP Pekara Gaj PDF

TitleIBP Pekara Gaj
File Size105.7 KB
Total Pages7
Table of Contents
              Poslovni ciljevi
            
Document Text Contents
Page 5

NASTUP NA INTERNETU

Web prezentacija pekare “Gaj” će biti dostupna na *.com domenu radi većeg opsega naše
buduće klijantele. Planirani izgled sajta će biti fokusiran na minimalnost, funkcijabilnost i
efikasnost. Osnovni dizajn će biti predstavljen bez previše boja, različitih fontova i slika.
Ergonomičnost naše online prezentacije je cilj kome težimo. Logo naše kompanije biće u
samom vrhu stranice, sa maksimum dve boje, lako uočljiv, upečatljiv I originalan.
Naša ponuda biće sortirana u kategorije koje proizvodimo čime želimo pružiti olakšicu
pronalaženja željenog proizvoda. Svaki artikal, pored svoje cene, imaće osnovne informacije
o kvalitetu, mernoj vrednosti I nutritivnoj vrednosti. Pored obaveznih slika naših proizvoda, u
sekciji video materijala biće omogućen uvid našim mušterijama u proces proizvodnje
delikantnih proizvoda.
Svakom kupcu želimo da pružimo slobodu kritike I pohvale, čime želimo da što bolje
pospešimo poslovanje i naše kupce učinimo zadovoljnijim. Ovo ćemo omogućiti putem opšte
knjige utisaka kao I posebnih komentara za svaki proizvod. Međusobnu komunikaciju
posetilaca sajtova pospešujemo putem našeg foruma I IRC(irc.quakenet.org/pekaraGaj)
kanala. Kako bi svi kupci bili na vreme obavešteni o eventualnim promenama I novitetima
implementirali smo mail-ing liste i RSS feed.

PROMOCIJA

Online promociju fokusiraćemo na dva najveća internet portala za naručivanje hrane,
Donesi.com i Potrcko.com na kojima ćemo platiti svoj prostor putem banera. Sledeći fokus
će biti reklama na kuvarskim portalima i forumima.
Offline kampanju planiramo da izvršimo putem plaćanja svog prostora i mini štandova u
većim trgovinskim lancima po Srbiji kao što su Metro, Tempo, Maxi, IDEA, Rodić. Kupci će
takođe moći da uzmu naše flajere na kojima će se informisati u kratkim crtama o
promocijama i osnovnim proizvodima.

EFEKTI ONLINE POSLOVANJA

Zbog većeg obima poslovanja, očekujemo znatno poboljšanje prodaje i promocije. E-
banking koje sve više stiče na popularnosti u Srbiji znatno će olakšati transakciju čime će
kupci na brzini ostvarene razmene biti zadovoljni. Zbog ergonomičnosti našeg sajta
očekujemo prednost u odnosu na slične portale.

BIZNIS PLAN

OPIS POSLOVNOG KONCEPTA

Navesti sredstva koja su potrebna da bi se ostvario osnovni cilj projekta. Takođe obratiti
pažnju na troškove i uopšte na ulaganja u posmatrani projekat, kao i na prednosti u odnosu
na offline okruženje koje se ostvaruju uvođenjem predloženih rešenja.

5

Similer Documents