Download Introducere in Meloterapie_Dragulin PDF

TitleIntroducere in Meloterapie_Dragulin
File Size869.9 KB
Total Pages88
Table of Contents
              ÎNTRODUCERE ÎN MELOTERAPIE
	Numărul de ore destinat studiului individual - 2 ore
La sfârşitul acestei unităţi de învăţare vei fi capabil:
- să defineşti conceptul puterii tămăduitoare a muzicii;
- să operezi cu aceste concepte;
- să descrii primele instrumente muzicale;
- să cunoşti diferitele culturi care au folosit meloterapia în antichitate.
După parcurgerea acestei unităţi de învăţare, vei fi capabil:
- să identifici principalele caracteristici ale tradiţiilor iudaice şi musulmane;
- să analizezi comparativ cele două culturi;
- să descrii noile instrumente muzicale;
- să descrii metodele muzicale folosite în spitale;
- să analizezi efectele scrierilor filosofice greceşti în practicile medicale musulmane.
La sfârşitul acestei unităţi de învăţare vei fi capabil:
- să identifici principalele caracteristici ale încântărilor magice;
- să analizezi cultura muzicală a Indiei Antice;
- să descrii astrologia, muzica şi mantrele;
- să operezi cu aceste concepte specifice.
La sfârşitul unităţii de învăţare vei fi capabil:
- să descrii evoluţia meloterapiei din Antichitate şi până în Evul Mediu;
- să precizezi locul muzicii în infirmeriile sec. al XIII-lea;
- să cunoşti literatură medicală despre puterea tămăduitoare a muzicii.
La sfârşitul unităţii de învăţare vei fi capabil:
- să identifici principalele caracteristici ale folosirii terapiei muzicale în Evul Mediu;
- să comentezi diagnosticul pictorului Hugo van der Goes;
- să cunoşti teoria demonilor, cauza bolilor mentale;
- să identifici literatura medicală despre comportamentul maniac.
La sfârşitul unităţii de învăţare vei fi capabil:
- să identifici principalele caracteristici ale gândirii europene renascentiste;
- să urmăreşti evoluţia ideilor lui Platon;
- să analizezi puterea muzicii explicate prin conceptul „magiei naturale”;
- să descrii metodele terapeutice folosite de Marsilio Ficino.
La sfârşitul unităţii de învăţare vei fi capabil:
- să identifici principalele caracteristici ale relaţiei corp, minte şi suflet;
- să precizezi rolul lui Ficino în scrierilie apărute;
- să descrii conceptele despre bolile mentale şi bolile corpului;
- să cunoşti teoriile medicale ale sec. al XVIII-lea.
            
Document Text Contents
Page 1

Stela DRĂGULINÎNTRODUCERE ÎN MELOTERAPIE2009
Braşov

Page 44

demulcere, harmonia coelestis, suavitas, concordem concentum si concitare

Customary debilis et

egrorus…sono et armonia…sonus sive melodia

( Life of

Dunstan St. Augustine’s Customary

The Customary

Customary

Temă de reflecţie4.5. Literatură medicală despre puterea tămăduitoare a muzicii

Page 45

De ortu scientiarum

De universo

De caelo et

mundo

Page 87

89

UI. 7. Muzica si spiritele vindecãtoare din gândirea modernã timpurie.1. O figură importantă în dezvoltarea doctrinei muzical-magice a fost Marsilio

Ficino. Lucrările lui Ficino despre Hermes Trismegistus şi Platon şi în

special lucrarea sa proprie De triplici vita sau Trei cărţi despre viaţă (1489)

au stat la baza textelor despre magie din secolele al XVI-lea şi al XVII-lea.

De vita a fost de asemenea şi punctul de pornire al discuţiilor despre

melancolie şi relaţia dintre aceasta şi filozofie şi muzică. Lucrarea a fost

scrisă pentru a veni în ajutorul celor care studiau; prima carte se ocupă de

menţinerea sănătăţii, a doua cu prelungirea vieţii şi a treia cu influenţa

astrelor. În această carte Ficino oferă o noua explicaţie, despre puterile

muzicii, despre spiritul uman şi spiritus mundi care este canalul de legătură

între corpurile cereşti şi lumea sublunară. Cu toate că majoritatea

teoreticienilor muzicali şi medicali din secolul al XVI lea l-au ignorat pe

Ficino, teoria lui despre spiritul muzicii s-a răspândit prin intermediul unor

lucrări ca cea a lui Gregor Reisch Margarita philosophica (1503) şi cea a lui

Cornelius Agrippa De occulta philosophia (1510, ediţie adăugită 1533), care

a fost de asemenea o sursă importantă de medicină astrologică şi psihologie a

temperamentelor. Alte lucrări ale secolului XVII includ Anatomia

melancoliei de Robert Burton (1620) şi Musurgia universalis a lui

Athanasius Kircher (1650). Cea mai sugestivă reprezentare vizuală a teoriei

neoplatoniciană a lui Ficino se găseşte în Utriusque cosmi…historia sau

Istoria macrocosmosului şi microcosmosului (Oppenheim, 1619) scrisă de

Robert Fludd.

2. În perioada modernă timpurie, termenul de „medicină”era definit ca

„filosofie naturală” şi ca înţeles secundar „arta vindecării cu ajutorul unui

tratament”. Ca şi alte calificări academice, diploma medicală oferea o

calificare ştiinţifică sau mai degrabă filosofică. Pentru a obţine această

calificare era necesar studiul filosofiei naturale care se făcea prin intermediul

textelor şi era foarte mult teoretic. Diplomele erau date celor care cunoşteau

scrierile filosofice ale lui Galen, chiar dacă înţelegerea lor în secolul al

XVII-lea era diferită de cea a secolului al XVI-lea. Înţelegerea principiilor

era mai importantă decât vindecarea bolilor. Muzica, în special cea vocală,

era privită ca o formă de exerciţiu care stimula pulsul şi reechilibra umorile.

Page 88

90

În acelaşi timp, ritmul era considerat ca o unealtă de diagnostic foarte utilă

pentru medic atunci când lua pulsul. Şi ascultatul muzicii era benefic,

ajutând la digestie, la naştere sau la relaxarea dinaintea somnului. Mai presus

de toate, muzica avea legătură cu tulburările minţii.

3. Compendiul va fi individual.

Similer Documents