Download Introducere in SQL PDF

TitleIntroducere in SQL
File Size200.7 KB
Total Pages28
Document Text Contents
Page 1

INTRODUCERE IN SQL
Este vorba de o introducere în limbajul de interogare utilizat pentru a accesa o bază de date.

La scurt timp după ce E. F. Codd a descris structura bazei de date relaţionale, în colectivul de
la IBM s-a realizat un prototip de sistem de management al bazelor de date relaţionale, numit
System R, împreună cu un limbaj dedicat (pentru a crea şi a opera cu bazele de date
relaţionale), numit SEQUEL (Structured English QUEry Language). Expresiile din SEQUEL
seamănă cu propoziţiile din limba engleză, fiind desigur mai structurate. In paralel firma IBM
a scos pe piaţă produse cu baze de date relaţionale, bazate pe System R. Dar cu un limbaj
puţin diferit de SEQUEL. Astfel că l-a botezat SQL, eliminând vocalele din Sequel şi trecând
la pronunţia "es-qu-el". Chiar dacă sunt autori care consideră că SQL provine de la Structured
Query Language, asta nu-i adevărat.Iar SQL nu are nimic de a face cu limbajele de
programare structurată, precum Pascal sau C++.

In 1979, Corporaţia Oracle introduce prima implementare a SQL în variantă comercială.

In scurt timp SQL devine un standard industrial pentru bazele de date relaţionale. Institutul
National American de Standarde (ANSI) l-a adoptat ca limbaj standard pentru gestiunea
bazelor de date (RDBMS), încă în anul 1986. Organizaţia Internaţională de Standarde (ISO) a
adoptat deasemenea SQL ca limbaj standard pentru RDBMS. Toate RDBMS-urile suportă
unele forme de SQL şi toţi vânzătorii de astfel de sisteme s-au aliniat sau intenţionează să se
alinieze la standardele ANSI. Asta nu înseamnă că nu mai apar diferenţe. Chiar şi la produsele
aceleaşi firme, Microsoft Access şi SQL Server, pot fi semnalate diferenţe în implementarea
limbajului SQL.

SQL poate fi folosit în două moduri:

• direct la terminal, adică în mod comandă (interactiv, sau batch)
• în cadrul unor programe scrise într-un limbaj de programare, precum C++, sau Visual

Basic.

In concluzie: Un sistem de management al bazei de date necesită un limbaj de interogare
pentru a permite utilizatorului să acceseze datele. SQL (iniţial numit SEQUEL, ca limbaj de
interogare structurată) este limbajul standardizat ANSI şi ISO, utilizat de majoritatea
sistemelor ce manevrează baze de date relaţionale.

Trăsături caracteristice ale limbajului SQL

• SQL, ca şi majoritatea limbajelor de programare, foloseşte cuvinte din limba engleză.
In mod special cuvintele select, insert, delete ca elemente ale setului de comenzi.

• SQL este un limbaj neprocedural: specifică care sunt informaţiile dorite, nu cum se
obţin acestea. Cu alte cuvinte, SQL nu cere să fie specificată metoda de acces la date.

• Execuţia comenzilor SQL asupra înregistrărilor nu se poate face decât secvenţial,
asupra câte unei singure înregistrări. Setul de înregistrări fiind văzut ca set de linii ale
unui tabel.

Similer Documents