Download jocuri didactice PDF

Titlejocuri didactice
File Size2.5 MB
Total Pages84
Document Text Contents
Page 2

„Cheia tuturor ştiinţelor este semnul de
întrebare”

H. de Balzac

Am un miel în deal la stână

Şi pe altu-l ţin în mână

Spuneţi-mi acuma voi

Câţi mieluţi am oare? Doi.

Doi pisici beau lăptişor

Şi mai vine-un mâţişor.

Câţi sunt deci? Să-mi spui de vrei.

Ai ghicit. Cu toţi sunt trei.

Trei răţuşte sunt pe lac

Şi-un răţoi e sub copac.

De le numărăm pe toate

Câte fac? Ghiceşti nepoate?

Dacă-adun patru tilinci

Şi cu una, câte fac?

Iepurilă-i supărat.

S-a-ncurcat la numărat,

Cu cinci morcovi în hambar

Şi cu altu-n buzunar

A-nceput mintea să-l lase

Nu ştie că toţi fac şase.

Socoteşte binişor.

Dacă Miţu-Mâţişor

Ar bea şase ceşti cu lapte

( 1 + 1 = 2 )

( 2 + 1 = 3 )

( 3 + 1 = 4 )

( 4 + 1 = 5 )

( 5 + 1 = 6 )

( 6 + 1 = 7 )

Page 42

Copiii vor face, oral, scăderea cerută prin versuri, apoi vor lucra independent

la calculele de pe fişă.

Recompensă: primii trei elevi care au calculat corect vor primi câte un

jeton cu o buburuză.

SECRETUL PIRAMIDEI

Scopul jocului:

• verificarea şi consolidarea deprinderilor de calcul;
• formarea deprinderilor de muncă organizată.

Materiale: o planşă.

Regula jocului: învăţătorul desenează, pe o planşă,

o piramidă. Pe una din feţele piramidei se schiţează

câteva trasee, alcătuite din exerciţii. În vârful

piramidei se scrie rezultatul final şi se acoperă.

Pentru a afla „secretul piramidei”, elevii nu trebuie

să omită nici o operaţie. Fiecare copil va scrie

rezultatul final pe caiet, după care acesta va fi

anunţat cu voce tare de către învăţător.

Recompensă: primilor 10 copii care au rezolvat corect, li se va acorda

calificativul F.B.

TRENUL ÎN OPT

Scopul jocului:

• dezvoltarea gândirii, a atenţiei;
• consolidarea adunării şi scăderii;
• dezvoltarea rapidităţii în calcul;
• calcularea în lanţ.

Materiale: fişe de muncă independentă sau culegerea

Matematica ... prin joc.

Regula jocului: învăţătorul le cere elevilor să rezolve

următoarea problemă: Trenul are patru vagoane, în

fiecare vagon fiind un număr de călători. În gară

Page 43

coboară x călători şi urcă y călători în fiecare vagon. Câţi călători vor ajunge

în staţia S? (Învăţătorul va hotărî valoarea necunoscutelor.)

Recompensă: cel care calculează repede şi bine va câştiga un fanion roşu.

S – sosire în gară

P – direcţia de plecare

PEŞTELE

Scopul jocului:

• formarea deprinderilor de calcul rapid;
• dezvoltarea libertăţii gândirii, a raţionamentului scăderii şi adunării în

lanţ în concentrul 0 – 10.

Materiale: fişe de muncă independentă.

Regula jocului: contra cronometru, la comanda „Start!” copiii au libertatea

să construiască (cu cifrele scrise pe peşte) exerciţii în lanţ şi să le rezolve. La

expirarea timpului (moment în care învăţătorul va spune „Stop!”), se

stabileşte câştigătorul.

Recompensă: cel care a rezolvat corect cele mai multe exerciţii în lanţ este

apreciat prin calificativul F.B.

VALSUL MATEMATICIENILOR

Scopul jocului:

• formarea deprinderilor de calcul rapid;

• dezvoltarea gândirii logice.
Materiale: fişe cu exerciţiile de mai jos.

Page 83

Desfăşurarea jocului: pe tablă vor fi scrise exerciţiile din figura de mai jos:

Numărul exerciţiilor va fi în funcţie de numărul elevilor dintr-un rând,

de aceea figurile obţinute vor putea varia, ca în figurile:

Jocul se va

desfăşura în cea mai perfectă linişte, sub forma unui joc mut. Se va indica de

unde începe exerciţiul şi la semnalul învăţătorului primii copii din fiecare

rând de bănci vor merge şi vor rezolva primul exerciţiu, apoi vor da creta

următorului.

Câştigă rândul care va rezolva corect toate exerciţiile şi le vor aranja

frumos pe tablă. Ultimul elev din şir are dreptul să corecteze exerciţiile

greşite.

JOC CU SEMNE ŞI CĂSUŢE CU NUMERE

Scopul jocului:

• dezvoltarea flexibilităţii gândirii creatoare şi obişnuirea elevilor cu
socotirea corectă şi exactă.

Materiale: flanelograf, figuri şi cartonaşe cu numere, cartonaşe cu operaţii

de adunare şi scădere şi semnele „>” , „<” , „=” .

Page 84

Desfăşurarea jocului:

figurile pentru exerciţii

sunt aşezate ca în figura

alăturată. Învăţătorul arată

prima figură din exerciţiu,

iar elevii efectuează mintal operaţiile cerute şi cu ajutorul cartonaşelor aşază

pe bancă numărul care reprezintă rezultatul obţinut la care adaugă semnele

care indică raportul de mărime dintre ele. Cel care a terminat primul

exerciţiul pe bancă, trece la flanelograf pentru a-l efectua în faţa clasei. Jocul

se continuă şi cu altă figură.

Pot fi folosite numai cartonaşele cuprinzând operaţiile aritmetice între

care se pun semnele indicând raporturile de mărime dintre rezultatele lor:

Figura

de pe

flanelograf poate fi formată din 2 sau 3 cartonaşe cu numere (sau operaţii) de

la care pornesc, spre locul gol, semne indicând raportul de mărime dintre

cantităţile reprezentate şi cele sau aceea care trebuie adăugată. După

completarea căsuţelor şi a semnelor le cerem elevilor ca relaţiile între

numere să fie stabilite şi în linie diagonală.

Similer Documents