Download Jules Evans - Filosofie Pentru Viata Si Alte Situatii Periculoase PDF

TitleJules Evans - Filosofie Pentru Viata Si Alte Situatii Periculoase
File Size8.3 MB
Total Pages375
Table of Contents
              Prefaţă
1. Apelul nominal de dimineaţă
2. Epictet şi arta stăpânirii de sine
3. Musonius Rufus şi arta 
exerciţiului practic
4. Seneca şi arta de a struni speranţele
5. Lecţia de prânz: EPICUR ŞI ARTA DE A SAVURA CLIPA
6. Heraclit şi arta contemplaţiei cosmice
7. Pitagora şi arta memorării şi incantaţiei
8. Scepticii şi arta cultivării îndoielii
9. Diogene şi arta anarhiei
10. Platon şi arta dreptăţii
11. Plutarh şi arta eroismului
12. Aristotel şi arta împlinirii
Ceremonia de absolvire: 
Socrate şi arta plecării din lume
Apendice 1: Este Socrate hiperoptimist in ceea ce priveşte raţiunea umană?
Apendice 2: Tradiţia socratică şi tradiţii filosofice nonoccidentale
Apendice 3: Socrate şi Dionysos
Note
Lecturi suplimentare
Mulţumiri
            
Document Text Contents
Page 1

filosofie
PENTRU

. "

vIata
,

si alte situatii , ,
PERICULOASE

Traducere din engleză de

Dan Crăciun

JULESEVANS II
PUBLICA

Page 187

al XVIII-lea, numai pentru că soarele a răsărit în fiecare zi de-a
lungul întregii noastre vieţi, aceasta nu înseamnă că putem fi
absolut siguri că va răsări şi mâine. Această atitudine sceptică
ne-ar fi de ajutor în a ne apăra de "entuziasm", prin care
Iluminismul numea toate formele de fanatism, îndeosebi pe
cel religios. De ce şi-au petrecut europenii cea mai mare parte
din secolul al XVIII-lea omorându-se între ei din pricina dife­
renţelor religioase, când, dacă ar fi fost cinstiţi, ar fi recunoscut
că niciunul dintre ei nu putea să fie absolut sigur dacă
Dumnezeu era catolic sau protestant sau măcar dacă Dumnezeu
există? E mult mai înţelept să ne abţinem de la aserţiunile dog­
matice, prea sigure de ele însele şi prea intolerante. Dar scep­
ticismul civilizat al lui Rume a avut nişte progenituri stranii în
secolul al XIX-lea. Filosofi precum Seren Kierkegaard şi
Friedrich Nietzsche au decis că Rume avea dreptate: nu putem
fi cu adevărat siguri de nimic. Sub toate teoriile şi valorile
umane se cască un abis de nimicnicie, şi această nimicnicie
înseamnă că lucrurile care contează nu sunt raţiunea sau logi­
ca, ci puterea şi credinţa. Trebuie să ne afirmăm drept creaţii
ale voinţei pure într-un univers absurd. Trebuie să avem curajul
de a fi propriii noştri legiuitori. Cel puţin aceasta este filosofia
radicală ce stă la baza unei şcoli contemporane de dezvoltare
personală, numită Landmark Forum.

Inventarea lui Werner Erhard �i Landmark Forum

Landmark a fost invenţia unui vânzător american de maşini
uzate, pe nume John Paul Rosenberg. Într-o zi, Rosenberg şi-a
lăsat nevasta şi cei patru copii şi s-a mutat la St. Louis cu altă
femeie. S-a făcut comis-voiajor pentru programul "Mari Cărţi"
iniţiat de Encyclopedia Britannica şi, în timpul liber, i-a studiat

Scepticii �i arta cultiv�rii îndoielii Filosofie pentru viaţa ,

Page 188

intens pe unii dintre maestrii de frunte în domeniul dezvoltării
personale: Dale carnete, Napoleon Hill, filosofie existenţia­
listă, zen, chiar şi o spoială de L. Ron Hubbard. Le-a sintetizat
pe toate în propria tehnică intensivă de antrenament, despre
care pretindea că i-ar putea elibera complet pe oameni de
complicaţii, dându-Ie posibilitatea de a se "reinventa". A
numit-o Erhard Seminars Training sau "est". La fel ca şi stoicii
sau TCC, Rosenberg sugera că nu evenimentele provoacă
suferinţe, ci opiniile sau "poveştile" noastre despre evenimen­
te. Ne spunem poveşti false despre realitate, după care con­
fundăm aceste poveşti cu realitatea însăşi. Stoicii credeau că,
dincolo de toate poveştile noastre false, există un Dumnezeu
adevărat şi un mod de viaţă "drept". Rosenberg este mult mai
sceptic. La fel ca şi scepticii antici, el insistă că toate naraţiu­
nile etice sunt "poveşti". Niciuna nu este adevărată. Rosenberg
i-a spus lui Adam Curtis, de la BBC:

Ideea de bază din "est" este să cobori strat după strat după strat

[al sinelui], până îl atingi pe ultimul, pe careîl descojeşti şi ajungi să

recunoşti că, în realitate, el este realmente gol şi �ră sens. Acum,

acesta este punctul terminus al existenţia lismului, dar
"

est" merge

mai departe. Nu e numai gol şi fără sens - dar şi ideea că e gol şi fără

sens e goală şi �ră sens. Şi-n asta zace o enormă libertate. Toate

construcţiile, toate regulile pe care le-ai îngrămădit peste tine au

dispărut. Nimic nu oferă un loc extraordinar de tare unde să te

situ ezi, deoarece din acest nimic poţi să creezi o viaţă. Poţi să fii ceea

ce vrei tu să fii.!

Din nimicnicia scepticismului extrem, Rosenberg spera să
dea oamenilor puterea de a-şi recrea sinele, forţa să devină
supraoameni nietzscheeni - voinţe pure într-o lume fără sens.
El s-a reinventat în acest fel, luând noul nume, foarte arian, de
Wemer Hans Erhard. "est" a avut un succes enorm şi l-a făcut

Page 374

S
Tiparul executat la Graficprint

ratie n www.graficprint.eu
e-mail: [email protected]

Page 375

Fiecăreia dintre diferitele filosofii pe
care le vom cunoaşte, i-am adresat trei
întrebări. În primul rând, ce tehnici de
dezvoltare p ersonală putem prelua din
resp ectiva filosofie şi folosi în viaţa
noastră?

În al doilea rând, putem să îmbrăţişăm
această filosofie ca pe un mod de viaţă?
Şi, în sfârşit, ar putea această filos ofie să
formeze baza unei comunităţi sau chiar a
unei întregi societăţi? În cazul fiecărei
filosofii, am luat interviuri unor o ameni
care au folosit ideile acesteia în propriile
lor vieţi, ca să depăşească nişte probleme
serioase şi să ducă o viaţă mai bună.

Merită să spunem de la început că, deşi
filosofia mi-a fost de mare ajutor, eu nu
mă consider filosof, ci mai degrabă un
jurnalist curios să cunoască modul în
care o amenii aplică aceste idei antice în
viaţa modernă.

Jules Evans

II
P U B L I C A

aduce ldel
G(;; pub lica . ro

filosofie
P E x T R 1.J
• w-

vzata
,

şi alte situaţii

P E R I C U L O A S E

ISBN: 978-606-8360-28-7

11 1 1 1 1 1 1 1 111 1 1 1 1 1 111 1 1 1 1
9 7 8 6 0 6 8 3 6 0 2 8 7

Similer Documents