Download Kur'an'ın Kaynakları PDF

TitleKur'an'ın Kaynakları
File Size872.2 KB
Total Pages177
Document Text Contents
Page 1

İÇİNDEKİLER


 Kur'an'ın Kaynaklarına Yapılan Savunma
• Kur'an'da Anılan Peygamberler ve Tevrat'ta Yerleri
• Kur'an ve Tevrat Arasındaki Diğer Benzerlikler
• Sur'a Üfürülmesi ve İncil'deki Kökeni
• Kur'an'ın Kaynağı:İslam Öncesi Şiirler
• İsa'nın Çamurdan Yaptığı Kuşları Canlandırması
• İsa'nın Beşikteyken Konuşması
• Meryem'in Halkı Tarafından Zina ile Suçlanması
• Tanrı'nın Meryem'e Hurma ve Su Sunması
• Meleğin Meryem'e İnsan Şeklinde Görünmesi
• Meleklerin Meryem'e İsa'yı Müjdelemesi
• Meryem İçin Kur'a Çekilmesi
• Meryem'e Gökten Yemek İndirilmesi
• Meryem'in Doğumu ve Tapınağa Adanması
• 7 Uyurlar ve Kökenleri
• Beyaz İpliğin Siyah İplikten Ayrılması(Oruç)
• Samiri'nin Böğüren Buzağı Heykeli ve Kökeni
• Yahudilerin Tepesine Yükseltilen Dağ
• Karganın Kabil'e Ceset Gömmeyi Öğretmesi
• Peygamberlik-Şairlik-Kahinlik
• Miraç Masalının Kaynakları
• Süleyman,Sebe Kraliçesi ve Fablların Kökenleri
• İbrahim'in Ateşe Atılması ve Kökenleri
• Harut ve Marut
• Musa ve Hızır Masalının Kökenleri
• Zülkarneyn ve Kökenleri
• Sabilik ve Semavi Dinlere Etkileri
• Zerdüştlük ve İslam'a Etkileri
• Lokman ve Öğütleri
• Tarihteki İlk Tek Tanrılı Din:Atenizm ve Musa
• Allah İsminin Kökeni
• Cehennem'in Kökeni
• Gök,Gök Katları ve Eski İnançlar
• Kanın Yasaklanma Sebebi ve Kökeni
• Eyyüb'ün Sağlığına Kavuşması
• Kur'an'ın Arap ve Yabancı Atasözlerinden Alıntıları
• İslam Öncesi Dönemde Vahiy,Şairlik ve Cinler
Kur'an'ın Kaynaklarına Yapılan Savunma

Kur'an'ın kaynakları dediğimizde Müslümanlar şu şekilde savunma yaparlar;


İslam dini ilk insan Adem'den beri vardır,Allah bu dini ilk insandan
beri bildirmektedir.Dolayısıyla Kur'an'da anlatılan

Page 177

Aişe ilk vahyin nasıl geldiğini de anlatır;


Önce sabah aydınlığı gibi herşeyi açık açık gördüğü rüyalar biçiminde
başlamış.Sonra peygamberlik adayı Muhammed Hira Dağı'ndaki bir
mağaraya çekilmiş.Daha sonra da Cebrail aracılığıyla ilk vahiy
gelmiş.Alak Suresi'nin ilk ayetleri bildirilmiş kendisine.Bu ayetler
geldiğinde, ''Melek'' kendisini çok ''sıkmış''.Sıkarken ''Oku!
demiş.Muhammed ''Okuma bilmem!'' dedikçe o sıkmış.Üç kez böyle
yapmış.Sonra Peygamberin dili çözülmüş,başlamış okumaya.Zavallı bu
arada çok korkmuş.O sırada Hatice'yle evli olduğu için,onun yanına
varmış: ''Örtün,örtün beni!'' demiş.Korkusu,sıkıntısı geçince
de,durumu anlatmış,hayatından korktuğunu söylemiş.Hatice güzel
sözler söyleyip yatıştırırken bir yandan da alıp Hristiyanlık
inanırlarından ve İncil yazıcısı bulunan bir yakınına,Nevfel Oğlu
Varaka'ya götürmüş.Varaka o sırada,çok yaşlı bir kişiymiş.Gözleri de
görmüyormuş.Muhammed'i dinlemiş ve şöyle konuşmuş: ''Bu sana
gelen Musa'ya da gelmiş olan namusun ta kendisidir,seni toplumun
buradan çıkarıp atarlarken,keşke yaşıyor olsaydım!'' demiş.Muhammed
''Demek beni çıkaracaklar mı?'' diye sormuş.O şu karşılığı vermiş: ''Bu
türden birşey(namus) getiren her kişiye düşman olunmuştur.Eğer senin
çağrıda bulunacağın günlere erişirsem,sana adamakıllı yardım ederim!''
Aradan çok geçmeden de ölmüş.


Burada ilginç olan nokta,Muhammed'in ''melek'' eliyle sıkılıp bırakıldığının
anlatılmasıdır.Cinlerinin kendilerini boğarcasına sıktığını anlatan
''şairleri'',''kahinleri'' anımsatıyor.


Kaynak:Turan Dursun ‘’Kutsal Kitapların Kaynakları I-II-III’’

Similer Documents