Download Magrav Power - Realizarea Bobinelor PDF

TitleMagrav Power - Realizarea Bobinelor
File Size991.4 KB
Total Pages24
Document Text Contents
Page 1

Fundația Keshe – Grupul R&D
30 August 2015

REALIZAREA BOBINELOR

Page 2

Fundația Keshe – Grupul R&D
30 August 2015

MATERIALE
Sârmă de cupru cu diametru de 1,6mm, fără izolație.160 de spire bobinate antiorar

80 de spire bobinate antiorar

Page 12

Fundația Keshe – Grupul R&D
30 August 2015

Se pornește de la capătul bobinelor, iar temperatura
trebuie sa înroșească sârmele de cupru.

Page 13

Fundația Keshe – Grupul R&D
30 August 2015

Deplasați flacăra înspre centrul bobinei și porniți încet și
în sensul acelor de ceasornic, menținând temperatura

dorită, în timp ce vă deplasați de-a lungul bobinei.

Page 23

Fundația Keshe – Grupul R&D
30 August 2015

NOTĂ IMPORTANTĂ DESPRE CALITATEA CUPRULUI


Nu toate sârmele de cupru au aceiași compoziție. Se va
utiliza cuprul care este moale și nu cel tare, gălbui la

culoare. Culoarea gălbui mat indică un cupru cu
impurități și faptul că acesta este greu de îndoit. Aceasta

va îngreuna și întârzia realizarea bobinelor.Niciodată nu se utilizează acesta

Întotdeauna se utilizează acesta

Page 24

Funda ia Keshe – Grupul R&D
30 August 2015

Similer Documents