Download managementul proiectelor PDF

Titlemanagementul proiectelor
File Size925.5 KB
Total Pages77
Table of Contents
              Specializarea: Asistent medical de farmacie
	Prof. RASUNOIU PETRONELA
	ALBA-IULIA
	Obiectivele managementului proiectelor
	Obiectivele unui proiect = Enunturi referitoare la rezultatele asteptate ale aplicarii planului proiectului.
	Obiectivele unui proiect trebuie sa fie definite astfel incit sa satisfaca cerintele specificate si, daca este cazul, sa poata fi imbunatatite pe parcursul derularii proiectului. Obiectivele trebuie sa descrie ceea ce se urmareste a se realiza, sa fie exprimate in termeni referitori la dutata de timp, caracteristicile urmarite si, ori de cite ori este posibil, sa fie masurabile.
	Caracteristicile obiectivelor sunt: - concretete - usor de identificat- pertinenta - adecvare situationala- oportunitate - adecvare temporala- realizabilitate - adecvare la posibilitatile reale ale celui/celor care initiaza actiunea- masurabilitate - usor de evaluat cu instrumente cantitative si calitative.
	Obiectivul = O stare imaginara, viitoare, selectata si dorita constient, care poate fi obtinuta printr-o secventa de activitati.
	Obiectivul descrie situaţia care se creează după îndepărtarea problemei.
	A) Obiectivul general al unui proiect = Orientarea globala la a carei realizare trebuie sa contribuie proiectul. Sunt cuprinse în programele guvernamentale, politicile nationale şi sectoriale, etc.
	Obiectivele generale reprezintă enunţuri cu privire la ce vă propuneţi să realizaţi prin derularea proiectului, în contextul unor strategii mai ample la nivel regional, naţional şi european.
	Obiectivele generale sunt mai greu măsurabile, ele indică mai curând direcţia pe care trebuie îşi propune să o urmeze proiectul, perspectiva pe care ar putea să o deschidă acesta.
	Exemple:
	B) Obiectivul imediat (specific) al unui proiect = Impactul pozitiv al programului asupra beneficiarului . Au o arie mai restrânsă, cuprind aspecte foarte clar definite ale unui domeniu.
	Obiectivele specifice sunt rezultatul unui efort de operaţionalizare a obiectivelor generale. Sunt în mod obligatoriu măsurabile.
	Metoda PERT
	Graficul Gantt
	EVALUAREA PROIECTULUI
	Date colectate de un observator independent
BIBLIOGRAFIE
            
Document Text Contents
Page 76

Prof. Rasunoiu Petronela Managementul proiectelor
Specializarea: Asistent medical de farmacie

Cel mai adesea, aceasta notiune este utilizata in mod restrictiv, facandu-se referire ori la notiunea
de civil (ca opus al celei de militar) ori numai la organizatiile neguvernamentale; pentru
clarificarea unor asemenea nelamuriri, a fost utilizata denumirea "sector nonprofit" sau "al treilea
sector al societatii", primele doua fiind institutiile fundamentale ale statului si sectorul de afaceri.

Solicitant
Persoana fizica sau juridica care depune in nume propriu un proiect in cadrul unei licitatii
organizate in vederea acordarii de finantari nerambursabile. In cazul castigarii licitatiei,
solicitantul devine beneficiarul finantarii.
Solicitanti eligibili
Solicitanti care indeplinesc criteriile minime impuse de finantator (referindu-se, de regula, la
forma juridica de organizare, experienta, situatie financiar-contabila etc.).
Statut
Document constitutiv prin care se stabileste modul de organizare si functionare a unei persoane
juridice.
Subventie
Ajutor banesc acordat de stat, de o organizatie etc. unei alte organizatii sau persoane.
Sustenabilitate
Proprietatea rezultatelor si efectelor unui proiect de a se mentine intr-o perioada mai lunga de
timp, dupa finalizarea proiectului.

- T -
Transa de finantare
Suma de bani, reprezentand un anumit procent din suma totala acordata sub forma de finantare
nerambursabila, primita de beneficiar pentru finantarea activitatilor proiectului in perioada
urmatoare, pana la primirea transei urmatoare.
Tari membre UE
Austria, Belgia, Bulgaria, Cipru, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franta, Germania, Grecia,
Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Marea Britanie, Olanda, Polonia,
Portugalia, Republica Ceha, Romania, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Ungaria.

- V -
Vademecum
Document cadru care se refera la modul in care se acorda finantari nerambursabile, in baza unor
licitatii de proiecte.
Voluntar
Persoana care desfasoara activitati in cadrul unui proiect fara a primi pentru aceasta nici o
remuneratie.

75

Similer Documents