Download Manevrabilitatea Si Guvernarea Navei - D.obreja L.crudu S.pacuraru PDF

TitleManevrabilitatea Si Guvernarea Navei - D.obreja L.crudu S.pacuraru
File Size6.2 MB
Total Pages219
Table of Contents
              Cuprins
            
Document Text Contents
Page 1

DAN OBREJA LIVIU CRUDU S NDI A P CURARU
MANEVRABILITATEA NAVEI


EDITURA DIDACTIC I PEDAGOGIC
Bucure ti, 2008

Page 2

DAN OBREJA LIVIU CRUDU S NDI A P CURARU
________________________________________________________________


MANEVRABILITATEA NAVEI


Familiilor noastre dragi, cu toat recuno tin a,

pentru sus inerea necontenit a str daniilor
noastre tiin ifice!

Page 109

Capitolul 5. Suprafe e pasive de control
_______________________________________________________________________________________________

109

Eficien a cârmei este determinat , în primul rând, de for a hidrodinamic lateral
maxim care se dezvolt pe pana cârmei bandate, în domeniul unghiurilor de rotire
ob inute prin ac iunea ma inii de cârm . Eficien a cârmei poate fi îmbun it printr-o
serie de m suri, cum ar fi: pozi ionarea cârmei în curentul elicei, cre terea ariei
cârmei, alegerea tipului de cârm adecvat, reducerea timpului de r spuns a cârmei.

În marea majoritate a cazurilor, la navele maritime i fluviale se utilizeaz cârme
cu profil hidrodinamic simetric. În fig. 5.3 sunt prezentate câteva profile de cârme,
utilizate în mod curent la navele clasice.
Fig. 5.3 Profile clasice de cârm


În tabelul 5.2 sunt identificate abscisele relative ( cx / ) i ordonatele relative
( cy / ) ale profilelor din fig. 5.3. S-a notat cu c coarda profilului (fig. 5.4). Valorile
din tabelul 5.2 se refer la profile hidrodinamice cu grosimea relativ ct / dat de
ultimele dou cifre ale denumirii profilului. De exemplu, profilul cu denumirea NACA

00-20 corespunde unei grosimi relative 20,0/ ct . Pentru grosimi relative
c
t 'diferite, ordonatele relative cy /' se determin cu formula

c
y

t
t

c
y '' . (5.1)

Se consider o cârm cu profil hidrodinamic, complet imersat , care se
deplaseaz în ap liber cu viteza v. Atunci când axa de simetrie a profilului este
înclinat cu unghiul de atac fa de direc ia vitezei de înaintare, asupra cârmei
ac ioneaz rezultanta for elor de presiune P (fig. 5.5) care este aplicat în centrul de
presiune O [16].

Page 110

Manevrabilitatea navei
_______________________________________________________________________________________________
110

Tabelul 5.2 Baz de date pentru trasarea profilelor de cârme


x/c
IFS62-
TR 25

y/c

IFS61-
TR 25

y/c

IFS58-
TR 15

y/c

HSVA-
MP71-20

y/c

HSVA-
MP73-20

y/c

NACA
00-20

y/c

NACA
643-018

y/c
0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,04420* 0,04420* 0,02208*

0,0125 0,0553 0,0553 0,0306 0,0230 0,03156 0,03156 0,02177
0,0250 0,0732 0,0732 0,0409 0,0306 0,04356 0,04356 0,03005
0,0500 0,9460 0,0946 0,0530 0,0419 0,05924 0,05924 0,04186
0,1000 0,1142 0,1142 0,0655 0,0583 0,07804 0,07804 0,05803
0,1500 0,1226 0,1226 0,0715 0,0706 0,08910 0,08910 0,06942
0,2000 0,1250 0,1250 0,0743 0,0801 0,09562 0,09562 0,07782
0,2500 0,1234 0,1226 0,0750 0,0881 0,09902 0,09902 0,08391
0,3000 0,1175 0,1176 0,0740 0,0939 0,10000 0,10000 0,08789
0,4000 0,0993 0,1002 0,0669 0,0996 0,09600 0,09672 0,08952
0,4500 - - - 0,1000 - - 0,08630
0,5000 0,0742 0,0766 0,0536 0,0965 0,08300 0,08824 0,08114
0,6000 0,0480 0,0533 0,0377 0,0766 0,06340 0,07606 0,06658
0,7000 0,0263 0,0357 0,0239 0,0546 0,04500 0,06106 0,04842
0,8000 0,0123 0,0271 0,0168 0,0335 0,02740 0,04372 0,02888
0,9000 0,0080 0,0250 0,0150 0,0140 0,01200 0,02414 0,01101
1,0000 0,0075 0,0250 0,0150 0,0054 0,00540 0,00210 0,00000


Fig. 5.4 Elementele geometrice ale profilului cârmei

d 0

e

0

yP
nP

P

xP
tP

v


Fig. 5.5 For ele de presiune care ac ioneaz asupra cârmei bandate

Page 218

Manevrabilitatea navei
_______________________________________________________________________________________________
218

i o alt rela ie bazat pe formularea lui Tuck

2

2

1100
6,07,61

h

h

n

npp

pp
BFP

F

FL
L
T

Cs . (7.45)


Eryuzlu a ob inut o expresie valabil pentru enale navigabile

bFP KT
h

gT
U

T
h

s
972,2289,22

298,0 (7.46)

unde

,
1,3

B
w

Kb dac 61,9B
wsau

,1bK dac 61,9B
wiar w este l imea fundului enalului (fig. 7.12).


Kijima i Hihashi au propus urm toarele rela ii pentru determinarea
afund rii medii ms i asietei t

2

2

1
h

h

n

n
sm

F

F
LCs

2

2

1
h

h

n

n
t

F

F
LCt

(7.47)

unde

1
MF

s
CC

C

1
FM

t
CC

C

PWPWB
PW

F CCCCCL
B

L
T

LCC
C 75404032225,20821488,3

2

2

3

Page 219

Capitolul 7. Influen a for elor externe asupra manevrabilit ii navei
_______________________________________________________________________________________________

2192
2

232

3945242021,17315233,0

4

WWWppWWPPB

PWW
M

CiCCiCiCiC
L
B

L
T

E

E
LCCK

C


L
LCB

iP

L
LCF

iW

2
W

W

K
iW
W C

K
105

4
28
32 .

S-a notat cu LCB abscisa centrului de caren , cu LCF abscisa centrului
suprafe ei plutirii, iar PC reprezint coeficientul prismatic longitudinal.
Rela iile prezentate pot fi utilizate pentru analiza preliminar a afund rii i asietei
navei la naviga ia în acvatoriu limitat.

Similer Documents