Download Nasterea eutocica PDF

TitleNasterea eutocica
File Size621.3 KB
Total Pages56
Document Text Contents
Page 1

1
ŞCOALA SANITARĂ POSTLICEALĂ „CAROL DAVILA” BUCUREŞTI

PROIECT DE ABSOLVIRE
domeniul: Sănătate şi Asistenţă Pedagogică

calificarea: Asistent Medical Generalist

îndrumător:

Prof. Letiţia Morariu


candidat:

Chiriac-Szilagi Alexandra-Gabriela

anul III F

Sesiunea August 2012

Page 2

2ÎNGRIJIREA GRAVIDEI

ÎN

NAŞTEREA EUTOCICĂ

Page 28

28

5. ASISTENŢA DE SPECIALITATE ÎN TIMPUL NAŞTERII CU
PREZENTAŢIE CRANIANĂ

1. În perioada de TRAVALIU:


Prima etapă o constituie stabilirea unui diagnostic corect şi complet. Acestea se referă la
stabilirea rangului de gestaţie şi paritate cu consemnarea atentă a istoricului avorturilor şi ale
naşterilor aterioare. Examenul clinic la debut de travaliu, precizează tipul prezentaţiei, varietatea
de poziţie, raportul prezentaţiei cu aria strâmtorii superioare, starea segmentului inferior şi a
bătăilor cordului fetal (BCF), precizându-se frecvenţa lor.

Se va urmării diferenţierea falsului travaliu de cel real. În cazul travaliului adevărat se
întâlnesc contracţii uterine regulate care apar la intervale de timp ce descresc progresiv, cu
intensitate crescândă, necedând la spasmolitice şi fiind însoţite de durei de spate şi abdomen.
Diagnosticul de fals travaliu se stabileşte prin prezenţa contracţiilor uterine nesistematizate, care
în timp nu devin mai intense sau mai frecvente şi care cedează la administrarea de substanţe
litice.

Pregătirea parturientei la debut de travaliu presupune câteva îngrijiri obligatorii cum
sunt:

- raderea sau cel puţin tunderea părului pubian;
- spălarea organelor genitale externe cu soluţii dezinfectante;
- administrarea de clisme evacuatorii;
- se va indica decubit lateral stâng al parturientei în travaliu;
- alimentaţia exclusiv lichidă (ceaiuri, sucuri de fructe, compoturi);
- golirea frecventă a vezicii urinare.


2. În perioada de DILATAŢIE:

În naşterea în prezentaţie craniană occipitală, pentru ca aceasta să se desfăşoare fără accidente
materne sau fetale, trebuie urmăriţi următorii parametri fundamentali.

- starea generală maternă: TA, puls, temperatură, echilibru psihic;
- contracţiile uterine: se urmăreşte frecvenţa, intensitatea, durata;
- tactul vaginal va fi practicat cu prudenţă. În general 1-2 tacte vaginale în cursul unui
travaliu sunt necesare şi suficiente: primul la internare, al doilea pentru evaluarea ruperii
membranelor, numai la dilataţia de 6 cm şi cu craniul bine fixat. Al treilea tact vaginal
poate fi efectuat numai în condiţii cu totul excepţionale;
- starea membranelor amniotice. Ruperea membranelor se poate face spontan sau
artificial;

Page 29

29

- aspectul lichidului amniotic poate furniza indicii despre suferinţa fetală. Culoarea
galbenă exprimă suferinţa fetală veche, în timp ce culoarea verde închis exprimă suferinţa
fetală acută;
- progresiunea canalului în raport cu strâmtoarea superioară. Examenul vaginal stabileşte
raporturile prezentaţiei cu strâmtoarea supeioară a bazinului, precum şi poziţia şi
varietatea de poziţie a prezentaţiei;
- monitorizarea activităţii cardiace fetale. Ritmul cardiac normal este de 120 – 160 bătăi
pe minut. Auscultaţia se practică la interval de 30 de minute;
- funcţia vezicii urinare;
- dirijarea travaliului are drept scop reducerea duratei dilataţiei şi o analgezie
corespunzătoare şi se realizează prin administrarea de analgezice, ruperea artificială a
membranelor la 4-5 cm dilataţie pe un craniu fixat, eventual dacă este necesar,
administrarea unui ocitocic.3. În perioada de EXPULZIE:


Asistenţa naşterii face bloc comun cu urmărirea perioadei de dilataţie. Se completează
pregătirea psihologică a pacientei, adoptând o atitudine corespunzătoare. Astfel ne asiguram
colaborarea pacientei care trebuie să:

- asocieze contracţia voluntară expulzivă a presei abdominale, cu reţinerea
respiraţiei şi împingerea puternică. În momentul în care apar primele
contracţii expulzive, pacienta va fi condusă în sala de naşteri şi instalată pe
masa ginecologică.
- se vor urmări: dinamica uterină care trebuie să se desfăşoare în parametrii
adecvaţi, progresiunea prezentaţiei şi starea fătului. Bătăile cordului fetal se
auscultă după fiecare contracţie.
- în acelaşi timp, pacienta va fi instruită să se relaxeze între contracţii
respirând adânc şi calm.

Perioada de expulzie nu trebuie să depăşească 40-45 de minute de la apariţia senzaţiei de
screamăt.

Când perineul începe să se amplieze, se va trece la desfăşurarea măsurilor de


- antisepsie: toaletă vulvo-perineală riguroasă - badijonarea cu alcool sanitar
iodat a întregii regiuni

- asepsie: izolarea vulvei cu câmpuri sterile, spălarea şi îmbrăcarea sterilă a
personalului care asistă naşterea.

Page 55

55

Intervenţii:

a) Autonome:

- i se explică pacientei rolul şi modul respiraţiei astfel: în contracţii trebuie să-şi ţină
respiraţia după care inspiră profund fără să elimine aerul prin ţipete.

b) Delegate:

- administrez 6 l⁄min oxigen pentru aportul suficient copilului.

Evaluare:

- Pacienta, în urma coordonării respiraţiei în modul învăţat, reuşeşte să
grăbească actul expulziei.EVOLUŢIA TRAVALIULUI ÎN SALA DE NAŞTERI

ORA EVOLUŢIA TRATAMENT
9.00 Col scurtat, craniul mobil,

permite indexul, BCF = 140
b⁄min, CUD 4⁄20”

Oxigen 6 l⁄min

10.00 Col şters, CUD 3⁄20, dilataţie
2-3 cm

Oxigen 6 l⁄min

11.00 Col sters CUD 3⁄30-40”,
dilataţie 6-7 cm, BCF =
150b⁄min

Oxigen 6 l⁄min

11. 45 Naşte făt viu în prezentaţie
craniană, copilul prezentând
circulară simplă pe cordonul
ombilical

Epiziotomie

11.50 Delivrenţa cu decolarea
placentei prin mecanismul
Shultze

Controlul manual al uterului şi
controlul cu valve, epizigrafia
părţilor rupte sau taiate.

12:10 Hemoragie uterină masivă Chiuretarea uterului, perfuzie
cu glucoză 10% 500 ml cu 3
fiole de oxitocină

12:20 Pacienta este transportată cu
patul în salon

Toaleta cu apă oxigenată 3%,
pungă cu gheaţă, masaj
transabdominal al uterului,
perfuzie glucoză 10% 500 ml
cu 3 fiole oxitocină .

Page 56

56

VI. BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ


1. FLORIN STAMATIAN OBSTETRICĂ ŞI GINECOLOGIE - vol. I

Ed. ECHINOX, Cluj 2003
2. Dr. ROXANA MARIA ALBU ANATOMIA ŞI FIZIOLOGIA OMULUI
ŞI COLABORATORII Ed.UNIVERSUL, Bucureşti 20013. LETIŢIA MORARIU BAZELE TEORETICE ŞI PRACTICE ALE
ŞI COLABORATORII ÎNGRIJIRII OMULUI SĂNĂTOS ŞI BOLNAV
Ed. CAROL DAVILA, Bucureşti 20014. FLORIAN CHIRU ÎNGRIJIREA OMULUI BOLNAV
ŞI COLABORATORII ŞI A OMULUI SĂNĂTOS
Ed. CISON, Bucureşti 20015. LUCREŢIA TITIRCĂ MANUAL DE ÎNGRIJIRI SPECIALE
ACORDATE PACIENTULUI
DE ASISTENTA MEDICALĂ
Ed. VIAŢA MEDICALĂ ROMÂNEASCĂ
Bucureşti 1998

Similer Documents