Download Nora Roberts-MacKade#1-Intoarcerea Lui Rafe MacKade PDF

TitleNora Roberts-MacKade#1-Intoarcerea Lui Rafe MacKade
File Size4.9 MB
Total Pages229
Document Text Contents
Page 1

m S B 5 3H
'OMANTICE
*

Page 2

Fraţii MacKade au căutat întotdeauna necazurile cu
lumânarea, iar Rafe MacKade nu facea excepţie. înalt,
impunător şi rebel, Rafe şi-a folosit pumnii în nenu­
mărate lupte - şi buzele pe nenumărate femei.
La zece ani după plecarea precipitată din Antietam,
Maryland, băiatul cel rău s-a întors pentru totdeauna.
Devenit un bărbat de succes, care a lăsat viaţa aven­
turoasă în urmă - însă tot periculos de chipeş - , Rafe
MacKade face întregul orăşel să vuiască, numele lui
ajungând pe buzele tuturor.
Frumoasa Regan Bishop, venită doar de trei ani în
micul oraş, este intrigată cum poate un bărbat să
stârnească atâta vâlvă prin simpla prezenţă. Dar este pe
cale să afle motivul când reşedinţa Barlow devine
proprietatea fiului rătăcitor, iar acesta, hotărât să o
restaureze, o angajează să îl ajute să mobileze conacul,
însă Rafe MacKade se dovedeşte a fi un bărbat ca
nimeni altul - şi Regan va ajunge să afle pe propria
piele ce înseamnă asta...

Nora Roberts a scris peste 200 de romane de dragoste,
şi majoritatea au intrat în topurile de vânzări reali­
zate de New York Times. Cărţile ei au fost publicate
în 35 de ţări, în peste 400 de milioane de exemplare.

A f l ă m a i m u l t

'ii www.lirabook
p c 7 |

s.ro
978-606-33-0266-4

L S
16 0 6 3 " ;0 2 6 II6 4

http://www.lirabook

Page 114

în to a r c e r e a lu i R a fe M a c K a d e 117

niciodată ca azi-noapte — cu nimeni. Atât de lipsită de
control. Atât de... pătimaşă. Sunt puţin surprinsă când
îmi amintesc şi... Ei bine!

Răsuflă tremurător şi căută un filtru pentru pâlnie.
- Eşti surprinsă? Sau regreţi!
-N u regret, Rafe. Făcând un efort, se întoarse şi îi

întâlni privirea. Nu, nu regret deloc. Mă simt stinghe-
rită deoarece acum ştiu exact ce îmi poţi face. Ştiam că
avea să fie minunat să fac dragoste cu tine. Nu ştiam
că avea să fie atât de zguduitor. Nimic în legătură cu tine
nu este clar sau previzibil. Aşa cum prefer eu lucrurile.

- Te vreau acum. Asta ar trebui să fie previzibil.
- îmi bate inima nebuneşte, reuşi ea să răspundă.

La propriu, când spui asemenea lucruri. Dar chiar am
nevoie să clarific lucrurile. Deschizând cutia de cafea,
măsură în mod deliberat linguriţele. îmi închipui că
oamenii vor veni la lucru într-o oră sau cam aşa ceva.
Probabil nu este cel mai bun moment să discutăm des­
pre asta.

-N u vine nimeni astăzi. Afară s-au depus troiene de
mai bine de jumătate de metru, peste ce exista deja.

-O h!
Mâna îi şovăi şi împrăştie cafea măcinată pe plită.
- Suntem blocaţi aici pentru o vreme, scumpo. Poţi

vorbi cât doreşti.
- Păi... După ce îşi drese glasul, îl înfruntă din nou.

Pur şi simplu cred că ar fi mai bine dacă amândoi am
înţelege nişte lucruri.

- Ce lucruri?
- Lucruri. Strigă cuvântul, furioasă pe ea însăşi pen­

tru că ezita. Lucruri pe care nu prea am terminat să le
evidenţiem noaptea trecută. Cum ar fi că treaba asta
este doar o aventură, o relaţie de satisfacere reciprocă,
pur fizică, fără obligaţii, fără încurcături, fără...

- Complicaţii?

Page 115

118 N o ra R o b er ts

-D a. Uşurată, încuviinţă din cap. Exact.
Surprins să constate că era deranjat de descrierea ei '•-*

făcută cu sânge-rece - una care ar fi trebuit să oglindeas-
că propriile lui dorinţe Rafe se scărpina în cap.

- Este destul de clar. Dar, dacă asta înseamnă că plă-
nuieşti să te întâlneşti şi cu altcineva, o să se facă mizerie
multă când o să-l rup în două.

- Oh, dintre toate chestiile ridicole...
-Ş i când o să-i tai...
-Opreşte-te! Expiră nervoasă. Nu am nici cea mai

mică intenţie de a mă întâlni cu altcineva atâta timp cât
vom avea o relaţie, dar dacă eu...

-A i face mai bine să te opreşti acum, zise el pe un
ton jos. Hai să spunem doar că avem o relaţie de satisfa-
cere reciprocă, pur fizică. Iţi convine?

Mai calmă, se întoarse să toarne apă fierbinte prin
filtru.

- Da, pot fi de acord cu asta.
- Eşti o mare figură, Regan! Vrei un contract în trei

exemplare?
-Vreau numai să mă asigur că avem aceleaşi aştep­

tări. Se concentra din răsputeri să acopere pulberea cu
apă, să se asigure că nu turna nici prea multă, nici prea
puţină. Nu ne-am prea acordat răgazul necesar pentru
a ajunge să ne cunoaştem cu adevărat. Acum suntem
amanţi. Nu vreau să crezi că îmi doresc ceva mai mult
de atât.

-Ş i dacă eu îmi doresc mai mult?
Degetele ei se albiră pe coada ibricului.
-Ş i îţi doreşti?
El privi în altă parte, înspre fereastră şi la zăpada care

cădea încet.
-Nu.
Ea închise ochii, spunându-şi că simţise uşurare la

răspunsul lui. Numai uşurare.

Page 228

231întoarcerea lui Rafe MacKade

- Probabil din acelaşi motiv ca mine. îi înclină uşor
capul pe spate. S-a întâmplat atât de repede şi contează
atât de mult! Şi va conta întotdeauna.

- Va conta întotdeauna, îl aprobă ea.

Mai târziu, când stăteau înlănţuiţi în patul enorm,
ea îşi aşeză mâna în dreptul inimii lui şi zâmbi.

- Mă bucur din tot sufletul că te-ai întors în oraş,
MacKade. Bun venit acasă!

Casa era tăcută în jurul lor şi adormi odată cu ei.

Page 229

In colecţia

C Ă R ŢI RO M A N TIC E
vor mai apărea

A m an d a Q uick

0 iubireprimejdioasă
Molly îl găseşte pe doctorul Harry Stratton Trevelyan,

o personalitate în domeniul istoriei ştiinţei, imposibil de aro­
gant şi de încăpăţânat, dar în acelaşi timp irezistibil de chipeş,
înainte de a-şi putea înţelege adevăratele sentimente, cei doi
trebuie să facă faţă atât unui inamic misterios, cât şi proble­
melor personale ale lui Harry.

Sylvia D ay

impiinirea
Din clipa când l-am întâlnit pentru prima dată pe Gideon

Cross, am recunoscut în el ceva după care tânjeam. Ceva ce
era irezistibil pentru mine. Dar am văzut şi sufletul periculos
şi rănit din interior - atât de asemănător cu al meu - de care
am fost atrasă fără putinţă de scăpare. Ne-am făcut propriile
reguli şi ne-am abandonat complet posesiunii depline...

Similer Documents