Download Obligaciono pravo PDF

TitleObligaciono pravo
File Size394.4 KB
Total Pages64
Table of Contents
              I – IZVORI OBLIGACIONOG PRAVA
II – POJAM OBLIGACIJE
III – VRSTE OBLIGACIJA
IV – UGOVOR KAO IZVOR OBLIGACIJE
V – FORMA I TUMAČENJE UGOVORA
VI – VRSTE OBLIGACIONIH UGOVORA
VII – POSEBNA DEJSTVA DVOSTRANIH UGOVORA
VIII – SREDSTVA OBEZBJEĐENJA UGOVORA
IX – UGOVOR U KORIST TREĆEG LICA
X – NEVAŽNOST UGOVORA
	XI – RASKID UGOVORA
XIV – NAKNADA ŠTETE
            

Similer Documents