Download Opsti tehnicki uslovi PDF

TitleOpsti tehnicki uslovi
File Size1000.6 KB
Total Pages28
Document Text Contents
Page 1

MARINA SA OBALNIM ŠETALIŠTEM Vodovod i kanalizacija


OPŠTI TEHNIČKI USLOVI 1


OPŠTI TEHNIČKI USLOVI


PRIPREMNI RADOVI

OPŠTE

Pripremni radovi za izradu vodovodne i kanalizacione instalacije dele se na pripremne
radove za vodovod i kanalizaciju u objektu i pripremne radove za vodovod i kanalizaciju
van objekta.
Pripremni radovi za vodovod i kanalizaciju unutar objekta.
Pripremni radovi za vodovod i kanalizaciju unutar objekta dele se na devet kategorija
ovisno o broju izlivnih mesta u objektu i to prema sledećoj podeli:


- Objekat do 50 izlivnih mesta,
- Objekat od 50 do 100 izlivnih mesta,
- Objekat od 100 do 200 izlivnih mesta,
- Objekat od 200 do 300 izlivnih mesta,
- Objekat od 300 do 400 izlivnih mesta,
- Objekat od 400 do 500 izlivnih mesta,
- Objekat od 500 do 700 izlivnih mesta,
- Objekat od 700 do 1000 izlivnih mesta,
- Objekat preko 1000 izlivnih mesta.


Pod pripremnim radovima podrazumevamo sledeće:

- izlazak brigade na objekat sa alatom,
- smještaj alata i materijala u magacin,
- proučavanje tehničke dokumentacije,
- upoznavanje objekta,
- uvoĎenje monterskih grupa u posao.


Obračun za pripremne radove za vodovod i kanalizaciju u objektu se vrši po objektu.

Pripremni radovi za vodovod i kanalizaciju van objekta

Pripremni radovi za vodovod i kanalizaciju van objekta dele se na četiri kategorija ovisno o
dužini voda i to prema sledećoj podeli:

- Objekat do 500 m’ dužine voda,
- Objekat od 500 m’ do 1000 m’ dužine voda,
- Objekat od 1000 m’ do 2000 m’ dužine voda,
- Objekat od 2000 m’ do 3000 m’ dužine voda.


Pod pripremnim radovima podrazumevamo sledeće:

- izlazak brigade na objekat sa alatom,
- smeštaj alata i materijala u magacin,
- proučavanje tehničke dokumentacije,
- obilazak terena,
- uvoĎenje monterskih grupa u posao.


Obračun za pripremne radove za vodovod i kanalizaciju van objekta se vrši po objektu.

Page 15

MARINA SA OBALNIM ŠETALIŠTEM Vodovod i kanalizacija


OPŠTI TEHNIČKI USLOVI 15

V.


- Stezne obujmice

G.


- Sučeono varenje


A – Spajanje elektrofuzionim spojnicama

Cev se u dužini 3.5 cm orapaviNa cev se navuče elektrofuzina spojnica


Priključi se na aparat za varenje


Ukoliko se radi sa originalnim Geberit elektrofuzionim
spojnicama spoj je završen kada pokazivač na spojnici doĎe u
završni položaj


B – Spajanje dvostruko natičnim spojnicama

Cev je potrebno odrezati na potrebnu dužinu pod pravim
uglom, najbolje specijalnim alatima namenjenim za tu svrhu


Natična spojnica se montira u smeru tečenja vode čime se
obezbeĎuju propisana odstojanja cevi od graničnika u
spojniciC – Spajanje pomoću stezne obujmice

Za pravilno spajanje cevnom obujmicom je važno da cev
bude odsečena pod pravim uglom. Obujmica se navuče na
cev do graničnika u obujmici, a zatim druga cev do drugog
graničnika sa suprotne strane i zavrne se stezni šaraf.

Similer Documents