Download PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP SIÊU TỐC PDF

TitlePHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP SIÊU TỐC
File Size1.1 MB
Total Pages149
Document Text Contents
Page 2

PHƢƠNG PHÁP HỌC TẬP SIÊU TỐC

Khơi dậy năng lực tiềm ẩn trong bạn

--------o0o--------
T{c giả: Bobbi Deporter & Mike Hernaki

Dịch giả: Nguyễn Thị Yến, Hiền Thu

Nơi xuất bản: Nh| xuất bản Tri Thức – Công ty Sách Alpha

Ng|y xuất bản: Quí I/2007

Tủ s{ch: Tâm lý – Gi{o dục

Số trang: 350 trang

Khổ s{ch: 15 x 23cm, in 1000 bản

Hình thức: Bìa mềm

Giá sách: 39.000đ

Đ{nh m{y: Duyhoa83, Annsuri, Alex_r, Linh12a4, Nhoclienxo

Biên tập: Annsuri

Thực hiện ebook: Zaqqaz

Nguồn: thuvien-ebook.com

Ngày hoàn thành: 02/2009

(Bạn có thể sao chép, post t{c phẩm lên bất cứ trang web n|o, nhưng nên ghi rõ

nguồn gốc cùng đội ngũ thực hiện ebook. Tuyệt đối không thực hiện với mục đích

thương mại. Xin ch}n th|nh cảm ơn.)

MỤC LỤC
LỜI TỰA
LỜI GIỚI THIỆU
1. NGHIÊN CỨU LẠI PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP
1.1. ĐIỀU KỲ DIỆU CỦA SUPERCAMP
1.2. CON ĐƯỜNG DẪN TỚI SỰ THÀNH CÔNG
1.3. NGUYÊN TẮC 80/20
1.4. PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP SIÊU TỐC
2. KHẢ NĂNG VÔ HẠN CỦA TRÍ TUỆ
2.1. VÀI NÉT VỀ BỘ NÃO NGƯỜI
2.2. MỖI PHẦN CỦA BỘ NÃO ĐỀU ĐẢM NHIỆM CÁC CHỨC NĂNG RIÊNG
2.3. THỜI GIAN VÀ MỨC ĐỘ PHÁT TRIỂN TRÍ TUỆ
2.4. NÃO PHẢI, NÃO TRÁI
3. SỨC MẠNH CỦA WIFIM – “ĐIỀU NÀY CÓ Ý NGHĨA GÌ ĐỐI VỚI MÌNH”
3.1. TẠO NIỀM SAY MÊ – WIIFM HỌC TẬP TO LỚN
3.2. WIIFM VÀ HỌC TẬP SIÊU TỐC

Page 74

dụng. Trong khi tư duy nhận thức chăm chú tập trung v|o t|i liệu v| ghi chép v|o giấy,

thì tư duy tiềm thức lại phản ứng, hình th|nh ấn tượng về c{c t|i liệu liên kết v| tiếp

nhận những h|nh động đó một c{ch tự động. Phương ph{p ghi chép TM đã kết hợp cả

hai họat động tư duy n|y để đạt được những kết quả đ{ng chú ý.7.8. PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG GHI CHÉP TMHãy bắt đầu với một tờ giấy (có dòng kẻ hoặc không có dòng kẻ tuỳ theo ý thích của
bạn) v| vẽ một đường thẳng đứng, chia 1/3 tờ giấy tính từ lề phải. Bên tr{i tờ giấy d|nh

cho ghi chép, bên phải d|nh cho ghi nhận.

Ở cột tr{i, viết những gì người nói đang nói: c{c điểm, thuật ngữ, biểu đồ v| con số

quan trọng. Ở cột phải, ghi những suy nghĩ, cảm nhận, phản ứng, c}u hỏi, liên hệ của

bạn. Phần ghi chép đã ngăn cản bạn đến với những thông tin từ bên ngo|i. Phần ghi

nhận ghi tất cả những gì đến trong đầu bạn m| không cần kiểm duyệt, nó có thể diễn ra

như sau:

“Điều n|y có thể tin cậy được< Sao m| ch{n thế< Tôi không thể theo kịp< Ông ấy

nói đến đ}u rồi nhỉ?... Tôi biết, tôi có thể vận dụng trong một tình huống kh{c< Điều

n|y liên quan như n|o với những điều ông ấy nói trước đó?...”.

Viết những suy nghĩ của bạn bằng phương ph{p n|y sẽ giúp bạn tập trung v| chú ý

tới những gì người nói đang nói. Sau đó, nó giúp bạn hiểu tốt hơn những gì bạn ghi

chép được, gợi cho bạn nhớ được những vật m| bạn muốn kiểm tra chéo, khuyến khích

bạn gọi điện hoặc chọn ra những tin tức có ảnh hưởng lớn nhất tới bạn khi bạn nghe nó.

Mark Reardon, trưởng phòng đ|o tạo của SuperCamp đã tận dụng phương ph{p ghi

chép TM khi ông nghe buổi giới thiệu của Randolph Carft về Buckminster Fuller, có cả

video chiếu kèm. Reardon nhớ lại: “Khi tôi nghe ông ấy nói, tôi nhận thấy rằng, ban

đầu ông không hề nói về bất cứ điều gì tôi cần ghi hoặc đặc biệt nhớ. Ông ấy đã tận

dụng khoảng thời gian n|y để chuẩn bị cho những gì ông sẽ nói sau đó. Do vậy, khi

ông ấy nói, tôi ghi những quan s{t tự nhiên của mình về ông v|o phần “ghi nhận”, c{ch

ông ấy vung tay, khuôn mặt của ông lúc đó<”

“B}y giờ, khi tôi xem lại những ghi chép của tôi về b|i ph{t biểu đó, những bình luận

n|y tr|n ngập trong tôi cảm xúc v| tôi có thể nhớ tất cả những gì ông ấy nói.”

Page 75

Khi sử dụng phương ph{p ghi chép TM, hãy d|nh một hoặc hai phút sau khi kết thúc

mỗi buổi nói chuyện hoặc giờ giảng để xem lại những ghi chép của bạn v| bổ sung

những biểu đồ c{ nh}n của riêng bạn như biểu tượng, tranh vẽ có ý nghĩa với bạn.

Những biểu tượng n|y mang những ý nghĩa theo như bạn muốn. Tuy nhiên, hãy sử

dụng những biểu tượng với những ý nghĩa nhất định khi bạn đã đặt nó trong hệ thống

biểu tượng.

Khi bạn xem lại ghi chép của mình, những biểu tượng sẽ nhắc bạn gợi nhớ về những

gì m| người ta nói đề cập đến, cũng như hồi tưởng lại những gì bạn nghĩ trong thời

gian đó một c{ch tự nhiên v| có ý thức. Thông thường, điều có gi{ trị nhất m| chúng ta

thu được từ một cuộc họp, b|i ph{t biểu hoặc b|i giảng không phải l| kiến thức m|

chính l| những ý tưởng loé lên trong đầu bạn lúc đó.

Ghi chép TM được cho l| phương ph{p rất phù hợp với việc ghi chép trong khi nghe

b|i ph{t biểu, cuộc họp hoặc hội thảo. Nó cũng ph{t huy tốt t{c dụng khi ghi chép

những t|i đọc được. Điều kh{c nhau cơ bản l| khi bạn đọc được, bạn sẽ thực hiện từng

bước một v| bạn không hề để ý rằng, việc ghi chép của bạn l| nguyên nh}n khiến bạn

bỏ quên một số kiến thức m| bạn đã có trong sổ ghi chép của mình.

Bằng việc sử dụng phương ph{p ghi chép TM, Mark Reardon đã nhớ lại được

những ý kiến v| suy nghĩ quan trọng trong m ột buổi giới thiệu m| ông tham gia7.9. THỰC HÀNH ĐỂ BIẾN NÓ THÀNH PHƯƠNG PHÁP ƯA THÍCH CỦA BẠNGiống như bất kỳ một phương ph{p mới n|o kh{c, cả hai phương ph{p ghi chép n|y
phải được h|nh rất nhiều trước khi nó trở th|nh một hệ thống thu thập tin tức.

Khi {p dụng phương ph{p ghi chép mới, bạn bao giờ cũng cảm thấy lạ lẫm v| lúng

túng. Bạn cảm thấy không chắc chắn l| bạn có thể ghi lại được những thông tin cần

thiết v| muốn trở lại với phương ph{p quen thuộc - một phương ph{p m| bạn chấp

nhận trước đ}y. Song, hãy tạo ra một cơ hội để sử dụng phương ph{p n|y. Bạn sẽ phải

quên đi những gì? Với phương ph{p cũ, bạn có thể nhớ được bao nhiêu trong một giờ

sau khi nghe nói về một điều gì đó? Bạn có thể nhớ lại được bao nhiêu sau một ng|y,

một tuần hoặc một th{ng?

Hãy cam kết sử dụng phương ph{p ghi chép mới trong một thời gian đủ để nó trở

nên quen thuộc với bạn. Lần đầu tiên học phương ph{p bản đồ tư duy, tôi cảm thấy

Page 148

Hãy biến mọi việc th|nh trò chơi, nếu có thể.

Hãy tự khuyến khích mình
Hãy tự trò chuyện với bản th}n với quan điểm tích cực v| tr{nh những người thường

cho bạn biết c{c thông tin phản hồi tiêu cực không cần thiết. Hãy trình b|y lại thông tin

phản hồi tiêu cực theo c{ch tích cực nhất có thể. Chẳng hạn, thay vì đưa ra một nhận xét

tiêu cực mang tính c{ nh}n, hãy nhủ thầm, “À, chắc l| anh ta phải có một ng|y thật tồi

tệ mới nói những điều như vậy với mình”. Hãy tin rằng bạn có thể đạt được những

mục đích của mình, vì nếu bạn tin tưởng, bạn sẽ th|nh công.

Hãy tạo ra một phạm vi an to|n cho chính mình<
Hãy tạo ra phạm vi an to|n cho mình, đầu tiên l| trong gia đình, v| dần dần mở rộng

đến văn phòng l|m việc, khu vực ngo|i trời, giảng đường, những tình huống ngo|i xã

hội, < Hãy tiến từng bước ra ngo|i phạm vi an to|n, vì đ}y l| điều buộc phải mở rộng.

Bước lùi v|o trong để lĩnh hội thông tin mới v| củng cố năng lực của bạn.

Hãy ý thức được phong c{ch học của mình<
Hãy ý thức được phong c{ch học của mình trong mọi tình huống. Hãy có những điều

chỉnh đẻ giúp mình hấp thu dữ liệu đầu v|o v| giúp người kh{c hấp thu dữ liệu đầu

v|o của bạn.

Sử dụng một hoặc cả hai phương ph{p ghi chép
Sử dụng một hoặc cả hai phương ph{p ghi chép bạn đã học được (Lập bản đồ tư duy

v| Ghi chép TM) trong mọi tình huống có thể. Bạn có thể chấp nhận chúng với bất kỳ lý

do gì m| bạn thấy có thể đặt bút viết. Đ}y l| những kỹ năng dạng “cưa”; cùng với việc

luyện tập bạn sẽ thấy ng|y c|ng yên t}m hơn về những kỹ năng n|y, sẽ thấy chúng rất

hữu ích.

Coi công việc viết l{ch l| một họat động vui vẻ<
Coi việc viết l{ch l| một việc vui thú, trong đó mỗi c{ nh}n có t|i năng viết, v| nhớ

rằng bạn có rất nhiều c{ch để vượt qua được sự bế tắc của người viết v| viết một c{ch

s{ng tạo.

Hãy hiểu rõ tất cả c{c tốc độ đọc kh{c nhau<
Hãy hiểu rõ tất cả c{c tốc độ đọc v| thay đổi tốc độ đọc của bạn theo công việc sắp tới.

Thường xuyên luyện tập kỹ năng đọc nhanh hiểu kỹ bởi đ}y cũng l| một kỹ năng dạng

“cưa” giúp bạn tập trung v| luyện tập nhiều lần trước khi đạt tới mức th|nh thạo.

Hãy tự nhủ mình luôn có cơ hội suy nghĩ s{ng tạo trong mọi tình huống<
Hãy tự nhủ mình luôn có cơ hội suy nghĩ s{ng tạo trong mọi tình huống, sau đó cố

gắng thực hiện đúng như vậy! Lúc đầu có thể cảm thấy hơi căng thẳng, nhưng c|ng

luyện nhiều, bạn c|ng thấy tự nhiên hơn. Dần dần, mọi người bắt đầu coi bạn l| một

“người s{ng tạo” v| chính những c{ch nhìn nhận đó sẽ tăng cường ý thức tự nhận thức

về bản th}n của bạn, điều đó chỉ c|ng l|m cho bạn trở nên s{ng tạo hơn m| thôi.

Để n}ng cao khả năng ghi nhớ, cần chú ý sử dụng c{c kỹ năng của bạn

Similer Documents