Download Pojačala snage i upravljanje istosmjernim motorima PDF

TitlePojačala snage i upravljanje istosmjernim motorima
File Size876.1 KB
Total Pages70
Document Text Contents
Page 1

Lekcija 5
Pojačala snage i
upravljanje istosmjernim
motorima

Doc.dr.sc. Jasmin Velagić
Elektrotehnički fakultet Sarajevo
Kolegij: Aktuatori

Page 2

Elektromotorni pogon s istosmjernim motoromMt Mm

Ωr Davač
referentne

veličine

Regulator
brzine
vrtnje

Regulator
struje

armature

Generator
impulsa

Tiristorski
usmjerivač

M

TG

Prilagodba mjernog
signala brzine
vrtnje i filter

Radni
mehanizam

Prilagodba mjernog
signala struje i filter

Mrežni
transformator

Mjerni strujni
transformator

Iar Uup

Ωr – referentna vrijednost brzine vrtnje
Iar – referentna vrijednost struje armature
Uup – upravljački napon

Upravljački dio Energetski dioKaskadni sistem regulacije brzine vrtnje i armaturne struje s tiristorskim ispravljačem
(usmjerivačem).

2/70

Page 35

Rad u prvom kvadrantu

ia

Ud0

ud

t

t ia

Ud0

ud

t

t

T1T2 T2D4 T1 T2 T1D3

Kontinuirani režim vođenja Diskontinuirani režim vođenja

E

35/70

Tuk Tisk

Page 36

Rad u drugom kvadrantu
T1, T2 isključeni – D4, D3 vode,
ia>0, ud<0.

Rad u drugom kvadrantu

E

D4

ia

ud

D3

Ud0 C
LaRa

36/70

Page 69

Generiranje PWM signala
Elektronička realizacija sklopa za generiranje PWM signala

69/70

Page 70

Generiranje PWM signala
Kod digitalne metode uspoređuju se vrijednost iz brojača i
prethodno pohranjena vrijednost u registru.
Digitalna verzija prethodno opisane analogne metode je
prikazana na slijedećoj slici.
Zahtijevana PWM razina se u registar upisuje pomoću
mikrokontrolera.

Brojač
74HC161

klok

Registar
74HC373

razina K
om

pa
ra

to
r

74
H

C
85

70/70

Similer Documents