Download Postavljanje EL instalacija PDF

TitlePostavljanje EL instalacija
File Size1017.0 KB
Total Pages13
Document Text Contents
Page 2

2

Postavljanje kućne instalacije

Posle uvoñenja u kuću provodnici se
dovode prvo do glavnih osigurača, a zatim
do električnog brojila, koje se zajedno nalaze
na glavnoj razvodnoj tabli.

Od razvodne table, provodnici se razdvajaju
u više ogranaka – strujnih kola.

Na početku svakog strujnog kola postavlja
se osigurač.

Similer Documents