Download Psihologia Personalitatii PDF

TitlePsihologia Personalitatii
File Size68.1 KB
Total Pages5
Document Text Contents
Page 1

- 1 -

Psihologia personalitatii
AN II, SEM. 1Cadru didactic: Conf.univ.dr. Irina Macsinga

Lect.univ.drd. Laurenţiu P. Maricuţoiu
Tipul disciplinei: Obligatorie
Număr de ore alocate: 42 de ore

Săptămânal, câte două ore de curs şi o oră de seminar.
Credite 5

Descrierea succintă a disciplinei
In cadrul cursului de Psihologia personalitatii, studentii vor avea posibilitatea de a se familiariza cu principalele perspective teoretice si
demersuri metodologice specifice acestui domeniu, de a compara diversele paradigme, de a manipula principalele concepte psihologice din
aceasta sfera, de a lucra mental cu descriptorii personalitatii si de dezvolta abilitatea de transpunere a notiunilor teoretice in contexte reale.

Obiectivele disciplinei

• Familiarizarea cu principalele modele teoretice ale personalităţii
• Dezvoltarea abilităţilor de analiză comparativă a perspectivelor asupra personalităţii
• Dezvoltarea capacităţii de discriminare conceptuală la nivelul teoriilor personalităţii
• Dezvoltarea abilităţilor de relaţionare a aspectelor teoretice cu cele practice


Competenţe dobândite


1. Cunoaştere şi înţelegere
• Cunoaşte principalele teorii asupra personalităţii şi valenţele explicativ-interpretative
• Înţelege aspectele esenţiale ale fiecărei teorii şi implicaţiile lor practic-aplicative


2. Explicare şi interpretare
• Interpretează şi analizează critic fiecare teorie asupra personalităţii
• Explică avantajele şi dezavantajele fiecărei perspective asupra personalităţii
• Analizează comparativ teoriile personalităţii


3. Instrumental-aplicative
• Aplică principiile şi conceptele teoriilor personalităţii în analiza şi evaluarea persoanelor concrete


4. Atitudinale
• Manifestarea unei atitudini pozitive şi responsabile faţă de domeniul ştiinţific
• Cultivarea unei atitudini responsabile faţă de activitatea de cercetare în domeniu
• Interes faţă de dezvoltarea personală în domeniu


Continutul tematic al disciplinei
Perioada Tematică şi bibliografie recomandată

Curs 1 – Analiza fisei disciplinei. Explicitarea criteriilor de evaluare. Cunoasterea
expectantelor
Fisa de intercunoastere


Săptămâna 1 Seminar 1. Niveluri de operaţionalizare a personalităţii.
Niveluri de operaţionalizare a variabilelor în cercetarea psihologică. Modalităţi de operaţionalizare
a personalităţii (tip, trăsătură, factor de personalitate)

Bibliografie:
Macsinga, I. (2003). Psihologia diferentiala a personalitatii. Timisoara: Mirton, 8-16.

Page 2

- 2 -

Curs 2 – Definirea personalitatii. Principii in cunoasterea personalitatii
Analiza definitiei, asumptii de baza, cei 3 D (descriere, dinamica, dezvoltare)

Bibliografie:
Macsinga, I. (2003). Psihologia diferentiala a personalitatii. Timisoara: Mirton, 8-16.

Bibliografie complementară:
Matthews, G. (coord.) (2005). Psihologia personalitatii. Trasaturi, cauze, consecinte. Iaşi: Polirom, 47-48.

Săptămâna 2

Seminar 1.
Curs 3 – Perspectiva lui Jung asupra personalitatii
Descrierea si dinamica personalitatii. Psihotipurile

Bibliografie:
Macsinga, I. (2003). Psihologia diferentiala a personalitatii. Timisoara:Mirton,23-31.

Bibliografie complementară:
Jung, C.G. (1997). Antologie, vol. II (Tipurile psihologice), Bucuresti, Ed. Trei

Săptămâna 3

Seminar 2. Tipurile psihologice din perspectiva lui Carl Gustav Jung

Bibliografie:
Jung, C.G. (1996). Tipurile psihologice. Bucureşti: Editura Humanitas, Capitolul X. Descrierea

generală a tipurilor.
Curs 4 – Perspectiva neopsihanalitica asupra personalitatii (Adler-Horney)
Descrierea personalitatii, tipologii, factori ai dezvoltarii personalitatii

Bibliografie:
Macsinga, I. (2003). Psihologia diferentiala a personalitatii. Timisoara:Mirton, 33-39 si 56-66
Horney, K. (1995). Directii noi in psihanaliza. Bucuresti, Univers Enciclopedic, 154-160

Săptămâna 4

Seminar 2.
Curs 5 – Perspectiva lui Erikson asupra personalitatii
Principiul epigenetic, stadiile dezvoltarii psihosociale

Bibliografie:
Macsinga, I. (2003). Psihologia diferentiala a personalitatii. Timisoara:Mirton, 42-54
Erikson, E.H. (1968). Identity: Youth and Crisis. USA, Norton, 67-82 Săptămâna 5 Seminar 3. Imaginea de sine şi sentimentul de inferioritate

Bibliografie:
Adler, A. (1998). Cunoaşterea omului. Bucureşti: Editura Iri. Capitolul 5. Sentimentul de inferioritate

şi tendinţa de a se impune.
Adler, A. (1999). Sensul vieţii. Bucureşti: Editura Iri. Capitolul 6. Complexul de inferioritate.
Curs 6 – Perspectiva trasaturilor de personalitate (Allport)
Trasatura ca descriptor, tipologie, dezvoltare ontogenetica

Bibliografie:
Macsinga, I. (2003). Psihologia diferentiala a personalitatii. Timisoara:Mirton, 70-80
Allport, G.W. (1991). Structura si dezvoltarea personalitatii. Bucuresti:EDP, 334-350 si 395-419

Bibliografie complementară:
Cretu, R.Z. (2005). Evaluarea personalitatii. Modele alternative. Iasi: Polirom, 14-20

Săptămâna 6

Seminar 3.

Page 3

- 3 -

Curs 7 – Perspectiva factoriala asupra personalitatii: Cattell
Factorul ca descriptor, metode in evaluarea personalitatii, modelul Big Five

Bibliografie:
Macsinga, I. (2003). Psihologia diferentiala a personalitatii. Timisoara:Mirton, 82-98
Cretu, R.Z. (2005). Evaluarea personalitatii. Modele alternative. Iasi: Polirom, 21-26

Bibliografie complementară:
Matthews, G. (coord.) (2005). Psihologia personalitatii. Trasaturi, cauze, consecinte. Iaşi: Polirom, 47-49

Săptămâna 7

Seminar 4. Modelul constructelor personale (Geoge Kelly)

Bibliografie:
Macsinga, I. (2003). Psihologia diferentiala a personalitatii. Timisoara:Mirton, 181-195
Curs 8 – Perspectiva factoriala asupra personalitatii: Eysenck
Structura ierarhica a personalitatii, dimensiunile I/E si N, baza fiziologica

Bibliografie:
Macsinga, I. (2003). Psihologia diferentiala a personalitatii. Timisoara:Mirton, 98-105
Eysenck, H. & Eysenck, M. (1998). Descifrarea comportamentului uman. Bucuresti: Teora, 94-128

Săptămâna 8

Seminar 4.
Curs 9 – Teorii unidimensionale ale personalitatii
Localizarea controlului, personalitatea A-B, dependenta-independenta de camp

Bibliografie:
Macsinga, I. (2003). Psihologia diferentiala a personalitatii. Timisoara:Mirton, 108-118
Monteil, J. M. (1997). Educatia si formarea sa. Iasi: Polirom, cap. Controlul intaririlor

Bibliografie complementară:
Matthews, G. (coord.) (2005). Psihologia personalitatii. Trasaturi, cauze, consecinte. Iaşi: Polirom, 278-

280

Săptămâna 9

Seminar 5. Interfaţa personalitate-cogniţie. Teoria lui Robert Sternberg asupra stilurilor
de gândire.

Bibliografie:
Maricuţoiu, L.P. (2005). 12 ani de cercetări asupra autoguvernării mentale. Revista de Psihologie

Aplicată, p. 67-82.
Curs 10 – Personalitatea din perspectiva umanista: Maslow si Rogers
Trebuinte, personalitatea actualizata, critici

Bibliografie:
Macsinga, I. (2003). Psihologia diferentiala a personalitatii. Timisoara:Mirton, 121-149
Opre, A. (2006) – Introducere in teoriile personalitatii, Cluj-Napoca: ASCR, 77-107 si 124-128

Săptămâna 10

Seminar 5.
Curs 11 – Personalitatea din perspectiva social-comportamentala (Mischel)
Paradoxul consistentei personalitatii, determinismul reciproc

Bibliografie:
Macsinga, I. (2003). Psihologia diferentiala a personalitatii. Timisoara:Mirton, 154-165
Cretu, R.Z. (2005). Evaluarea personalitatii. Modele alternative. Iasi: Polirom, 115-130 Săptămâna 11 Seminar 6. Noi metode de evaluare a personalităţii
Bibliografie:
Bing, M.N., LeBreton, J.M., Davidson, K., Migetz, D.Z. & James, L.R. (2007). Integrating

Implicit and Explicit Social Cognitions for Enhanced Personality Assessment: A General
Framework for Choosing Measurement and Statistical Methods. Organizational Research
Methods, 10, 136-179.

Similer Documents