Download Psihologija Za Nastavnike Skripta PDF

TitlePsihologija Za Nastavnike Skripta
File Size1.8 MB
Total Pages175
Table of Contents
              SKRIPTA
PREDMET I ZADACI PSIHOLOGIJE
	Istorijat psiholoških škola
		Stariji asocijacionizam
	METODE: INTROSPEKCIJA I OBJEKTIVNO POSMATRANJE
		Bihejviorizam (od 1912. godine u SAD)
			Geštalt psihologija (od 1912. godine u Nemačkoj)
			Frojdova kasna psihologija (c. 1920.)
				EROS I TANATOS
				EGO, ID i SUPEREGO
Stil roditeljstva
	POJAM IGRE
	NASTANAK IGRE U ONTOGENEZI - RAZVOJ DEČJE IGRE
	
		VRSTE DEČJE IGRE
		DEČJE IGRAČKE
	OPŠTA TEORIJA IGRE
		ZNANJE ŠKOLSKE DECE
		UČENJE ODRASLIH
			Oblici školskog učenja
		Učenje ličnim otkrivanjem
		Strategije i stilovi učenja
		Psihologija adolescencije
            

Similer Documents