Download Şiir Dili Langage Poétique Poetic Language PDF

TitleŞiir Dili Langage Poétique Poetic Language
File Size135.0 KB
Total Pages10
Document Text Contents
Page 7

iki evreni ayrı görmeyiş, birleştirme isteğidir. Virgüle kadarki bölüm, yaşanmış
duygusallığın hatırlanışı ile bir özlem, bir düş evrenidir. Virgülden sonrası ise
gerçek dünyaya dönüştür. Bu dünyanın içinden düşlenene dönüş isteği ve bunu
sağlayana yakarıdır. Demek virgül, düş /gerçeklik ikilisini hem gerçekleştiriyor
hem de iki evrenin iç içe olması dileğini dillendiriyor. "Elimi bırakma"dan
sonraki virgül ise yineleme kesitleyicisi. Burada bir nokta ya da bir ünlem
kullanılabilirdi ama yazar aynı şeyin, yazdığı gibi iki kez değil de sürgit kendi
içinde yankılanıp durduğunu ve bu yakarışın kendini güçsüz bıraktığını virgül
ve üç noktaya sığınarak anlatıyor. Elbette dize bölümlemesi de işlevsel. "çam
pürleri /Keserdi hızımızı"da pürlerin engelleyiciliği; "Elimi /Bırakma..."da
tükeniş bu yolla aktarılıyor. "Elimi Bırakma"nın büyük harfle yazılması da
gerçeklikten duyulan korkunun, kaygının büyüklüğündendir.

Hep ben, ayna ve hayal; hep ben, pervane ve mum;
Ölü ve Münker-Nekir; baş dönmesi, uçurum.

(Necip Fazıl Kısakürek)

"Şiiri bitiren üç nokta, bir yandan şiir içindeki dönme, yankılanma olgusunun
sürgitliğini, bir yandan da şiirin, dolayısıyla yazarın yaratma gücüne karşın
eksikliğin, güçsüzlüğünün gösterenidir" (15).

Ses ve Uyak Düzeninin Araştırılması:
Şiirde yinelenen ses birimlerin dağılımı, birbirine göre oranı şiirin
anlamlandırılmasında etkili olmaktadır. Birimlerin değerleri ve bunların
evrensellikleri üzerinde çeşitli araştırmalar yapılmıştır (16). Ivan Fonagy,
değişik kişiler üzerinde yaptığı deneylerde "/i/nin aydınlık, /u/ nun karanlık,
/i/nin /u/ya göre daha hafif, daha hızlı, daha ince; /r/nin erkeksi; /l/nin
kadınsı; /t/, /k/, /r/nin sert, /m/ ve /l/nin yumuşak olarak şaşırtıcı biçimde büyük
bir uygunlukla değerlendirildiğini" gözlemiştir (17). İlhan Berk, "Harfler" adlı
düzyazı şiirinde, harflerin kendisi için öznel değerlerini sıralamıştır: "Büyük İ,
ağırbaşlı ve gülmez; C, içine dönük, kapalı bir ekonomi adamıdır; küçük b
(sevdiğim dördüncü harf), duruk ve dişidir, bir gizemsellik otağıdır sanki; R,
canavar sesli; h, erotik; j, askersi; g, utansak; K, şövalye yüzlü; ö, kalvenci;
Ş,Yahudi duruşlu; m, sürtük; l, fahişe" (18). İlhan Berk'in
değerelendirmelerinin büyük bölümü, I. Fonagy'nin sonuçlarıyla buluşuyor.

Şiir dilinin tanımını bütünleyebilmek için şiirin ritim düzeni üzerinde özenle
durulmalı.

Necla Aytür şiir dilini anlattığı yazısında (19), şiiri günlük dilden sapma olarak
gören düşünceden yola çıkıyor ve sapma biçimlerini,

I) YATAY YA DA ZİNCİRLEME İLİŞKİLERDEKİ SAPMALAR

Similer Documents