Download termodinamičke tablice PDF

Titletermodinamičke tablice
File Size1.7 MB
Total Pages15
Table of Contents
              TABLICE
[K][kJ/kgK]
T
	[K]
T
T
Tablica VII. Osobine pregrijane pare
Tablica IX. Toplinski kapacitet nekih organskih i anorganskih tvari
	Fizièko
Tablica X. Fizikalne osobine nekih organskih i anorganskih tvari
Tvar
T t
Ht,m
Tablica XI.  Ukupne molarne specifiène entalpij
razrjeðivanja pri 25 oC nekih tvari
Fizièko
	HCl
	NaoH
Tvar
Fizièko stanje
            

Similer Documents