Download termodinamičke tablice PDF

Titletermodinamičke tablice
File Size1.7 MB
Total Pages15
Table of Contents
              TABLICE
[K][kJ/kgK]
T
	[K]
T
T
Tablica VII. Osobine pregrijane pare
Tablica IX. Toplinski kapacitet nekih organskih i anorganskih tvari
	Fizièko
Tablica X. Fizikalne osobine nekih organskih i anorganskih tvari
Tvar
T t
Ht,m
Tablica XI.  Ukupne molarne specifiène entalpij
razrjeðivanja pri 25 oC nekih tvari
Fizièko
	HCl
	NaoH
Tvar
Fizièko stanje
            
Document Text Contents
Page 8

Tablica VI. nastavak

p T V h h v
[kPa] [K] [m

3 /kg] [kJ/kg] [kJ/kg]
kapljevina para kapljevina para

1500 471,43 0,0011539 0,1317 844,6 2792 1947
2000 485,52 0,0011766 0,09958 908,5 2799 1891
2500 497,08 0,0011972 0,07993 961,8 2802 1840
3000 506,98 0,0012163 0,06665 1008,3 2804 1796
3500 515,69 0,0012345 0,05704 1049,8 2803 1753

4000 523,48 0,0012520 0,04977 1087,5 2801 1713
5000 537,06 0,0012857 0,03944 1154,4 2794 1640
6000 548,71 0,0013185 0,03243 1213,9 2785 1570,8
7000 558,95 0,0013510 0,02737 1267,4 2772 1505,9
8000 568,13 0,0013838 0,02352 1317,0 2758 1441,1

10000 584,11 0.0014521 0,01803 1407,7 2725 1317,0
11000 591,19 0,001489 0,01598 1450,2 2705 1255,4
12000 597,98 0,001527 0,01426 1491,1 2685 1193,5
13000 603,96 0,001567 0,01277 1531,5 2662 1130,8
14000 609,78 0,001611 0,01149 1570,8 2638 1066,9

16000 620,47 0,001710 0,009318 1650 2582 932,0
18000 630,11 0,001837 0,007504 1732 2510 778,2
20000 638,86 0,00204 0,00585 1827 2410 583
22000 646,85 0.00273 0,00367 2016 2168 152
22129 647,30 0,00326 0,00326 2100 2100 0
8

Similer Documents