Download Tomas-Man-Ispovesti-varalice-Feliksa-Krula.pdf PDF

TitleTomas-Man-Ispovesti-varalice-Feliksa-Krula.pdf
File Size2.0 MB
Total Pages420
Table of Contents
              KNJIGA PRVA
	GLAVA PRVA
	GLAVA DRUGA
	GLAVA TREĆA
	GLAVA ČETVRTA
	GLAVA PETA
	GLAVA ŠESTA
	GLAVA SEDMA
	GLAVA OSMA
	GLAVA DEVETA
KNJIGA DRUGA
	GLAVA PRVA
	GLAVA DRUGA
	GLAVA TREĆA
	GLAVA ČETVRTA
	GLAVA PETA
	GLAVA ŠESTA
	GLAVA SEDMA
	GLAVA OSMA
	GLAVA DEVETA
KNJIGA TREĆA
	GLAVA PRVA
	GLAVA DRUGA
	GLAVA TREĆA
	GLAVA ČETVRTA
	GLAVA PETA
	GLAVA ŠESTA
	GLAVA SEDMA
	GLAVA OSMA
	GLAVA DEVETA
	GLAVA DESETA
	GLAVA JEDANAESTA
            
Document Text Contents
Page 2

1

Page 210

209


još jasnijim i privlačnijim. Bila je nešto viša od prosečne žen-
ske visine, i nosila je prilјublјen jedan i savitlјiv srebrni pancir
sa labudom, kome je na plećima, da bi se potvrdila titula nje-
zina „Kćeri vazduha“, bio pričvršćen par malih krila od belo-
ga perja. kao da joj ona prilikom leta mogu šta pomoći! Grudi
joj behu sitne, kukovi uzani, muskulatura ruku, razumlјivo,
beše jače razvijena no inače kod žena, a šake kojima se hvata-
la bile su istina ne kao muške, no ni dovolјno malene da bi
postalo suvišno pitanje nije li ona, zaboga, možebiti i prikri-
ven mladić. Ne, ženski oblik grudi njenih bio je ipak nedvo-
smislen, a isto takav, pored sve vitkosti, i oblik njenih butina.
Ona jedva da bi se osmehnula. Lepa joj usta, daleko od toga
da budu stisnuta, stajahu većinom malko otvorena, no takve su
joj bile, napregnute, i nozdrve na njenom nosu grčkog oblika,
malko kosom. Prezirala je svako koketiranje s publikom. Jed-
va bi, odmarajući se posle jednog tour de force 1 na poprečnoj
drvenoj motki jedne sprave, s rukom na užetu, podigla drugu
ruku malko u znak pozdrava. Ali njezine ozbilјne oči, koje su
gledale pravo ispod ravnomernih, nenabranih no nepokretnih
veđa, nisu pozdravlјale.

Ja sam je obožavao. Ona bi ustala, zalјulјala trapez što se
god više moglo, odbacila se i poletela mimo svoga partnera,
koji je dolazio na drugom trapezu, zalјulјan u suprotnom sme-
ru od njezina, hvatala bi se svojim ni muškim ni ženskim ša-
kama za okruglu motku, izvela bi oko nje, tela potpuno opru-
žena, totalni ili takozvani veliki točak, koji je kadar izvesti
veoma mali broj gimnastičara, i strahoviti zalet koji je tako
dobila iskoristila je da bi poletela nazad, ponovo mimo partne-
ra, prema trapezu koji se lјulјao prema njoj i s koga je bila
došla, izvodeći pri tom, još upola u vazduhu, salto mortale, da
bi zatim dohvatila motku u letu, lakim se naporom ručnih
mišića ispela na nju i sela, ništa ne gledajući, podižući ruku.


1 Podvig.

www.balkandownload.org

Page 211

210


Beše to neverovatno nešto, što se ne čini, a ipak nešto uči-
njeno. Žmarci oduševlјenja obuzimali bi čoveka kad bi to
video i hladno bi mu bivalo oko srca. Masa ju je više poštova-
la no što bi joj klicama, obožavala ju je, kao ja, u mrtvoj tišini
što je nastupala kad bi se muzika, prilikom najvratolomnijih
njenih poduhvata i vežbi, prekinula. Da je najprecizniji prora-
čun bio uslov života i smrti u svem onom što je radila, nije
potrebno ni govoriti. Tačno u pravom trenutku, tačno u delu
jedne sekunde imalo je da pođe prema njoj trapez na koji će
ona poleteti i koji je partner napustio, a ne, možebiti, da se od
nje baš odbije, kad je ona, izvevši preko veliki točak, izvodeći
usput salto, htela da ga se dohvati. Ako motke ne bi bilo, ako
bi njezine divne ruke zgrabile u prazno, ona bi se survala —
survala, možda glavačke, iz stihije svoje umetnosti, vazduha,
dole na obično tlo, koje je bilo smrt. — Čovek bi uzdrhtao od
te preciznosti koju je u dlaku valјalo izračunati.

No ja ponovo pitam: je li Andromache možda bila nešto lјud-
sko? Je li ona to bila izvan maneža, posle podviga svojih, svojih
produkcija koje se graniče sa neprirodnim i za jednu ženu nepri-
rodnih zaista? Da je čovek zamisli kao suprugu i majku, bilo je
prosto smešno; supruga i majka, ili neko ko bi to mogao biti, taj
se ne veša glavačke na trapez, ne lјulјa se tako na njemu da se
on skoro sâm oko sebe prevrne, ne pušta se, ne leti kroz vazduh
preko prema partneru koji ga hvata za ruke, lјulјa ga opet tamo
amo pa ga, pošto je postignut krajnji zamah, pušta da se vrati
drugoj spravi, izvodeći pri tom čuveni vazdušni salto. To je bio
njezin način opštenja sa muškarcem; drugi se kod nje zamisliti
nije mogao, jer se i suviše jasno videlo da ono što drugi daju
lјubavi, ovo strogo telo troši na vratolomne svoje podvige. Ona
nije bila žena; ali nije bila ni muškarac, pa prema tome ni čovek.
Ozbilјni anđeo lude hrabrosti beše ona sa svojim poluotvorenim
ustima i napregnutim nozdrvama, nepristupačna amazonka vaz-
duha ispod svoda šatorskog, visoko iznad gomile koju je od
sleđene pobožnosti prelazila požuda prema njoj.

www.balkandownload.org

Page 419

418


Ja je pogledah u oči. Ona nije bila lјupka, no vrlo lepa.
„Luiz,“ reče ona, „najpre bi trebalo da vas upitam je li to

vaš način da nagradite portugalsko gostoprimstvo — Ćutite!
Prištedeću to pitanje sebi a odgovor vama.

Nisam vas pozvala ovamo da vam pružim priliku za budala-
sto izvinjavanje. Uzalud biste pokušavali da njime nadmašite
ludost vaših postupaka. Ona se nadmašiti ne može, i sve što vam
preostaje, što vam jedino i priliči, jeste da ćutite i da zrelijim
osobama prepustite da vode vašu stvar — da vas izvedu na pravi
put, skrenu vas sa puta neodgovorne detinjarije kojim ste bili
dovolјno mladi da se uputite. Retko bivaju nesrećnije detinjarije
i gore besmislice no kao kad se mladost združi s mladošću. Šta
li ste vi mislili? Šta li ste hteli sa tim detetom? Zaboravlјajući na
zahvalnost, vi unosite besmislicu i zabunu u kuću koja se vama,
rođenja vašeg i drugih prijatnih osobina radi, gostolјubivo otvo-
rila i u kojoj vladaju red, pamet i čvrsti planovi. Susanna će kroz
kraće ili duže vreme, verovatno ubrzo, postati supruga Dom
Miguela, zaslužnog asistenta Dom Antonio Joséa, čija je to
merodavna želјa i volјa. Ocenite prema tome kakvu je budalaš-
tinu počinila lјubavna potreba vaša kad je izabrala put detinjarije
i kapricirala se da zbuni glavu jednog deteta. To je značilo ne
birati i ne postupati kao čovek, nego kao dete. Zrela pamet mo-
rala se tome isprečiti pre no što bude kasno. Vi ste mi jednom, u
toku jedne konverzacije, govorili o dobroti zrelosti, o dobroti s
kojom ona izgovara ime mladosti. Odgovoriti njoj, to svakako
iziskuje srčanost mušku. Kad bi privlačna mladost pokazala da
tu srčanost mušku poseduje, umesto da sreću svoju traži u deti-
njarijama, — ne bi se tad morala kao pokislo pseto, povlačiti, ne
bi morala bežati neutešena. ..“

„Maria!“ viknuh ja. A:
„Holé! Heho! Ahé!“ viknu ona silno likujući. Vihor pra-

drevnih snaga ponese me u carstvo slasti. I visoko, burnije no
prilikom krvave igre iberske, ja videh kako se, pod žarkim
milovanjem mojim, talasaju kralјevske grudi.

www.balkandownload.org

Page 420

419
Sadržaj
KNJIGA PRVA ................................................................ 3
KNJIGA DRUGA .......................................................... 63
KNJIGA TREĆA .......................................................... 199
www.balkandownload.org

Similer Documents