Download Ulat sa Monolinggwalismo, Multilinggwalismo at Bilinggwalismo PDF

TitleUlat sa Monolinggwalismo, Multilinggwalismo at Bilinggwalismo
File Size251.9 KB
Total Pages8
Document Text Contents
Page 1

MGA KAPARAANAN SA PAGPAPAUNLAD NG WIKAUlat nina: Richard P. Moral Jr. at Leah Farfaran

MONOLINGGWALISMO

Ang Pilipinas dahil isang bansang multilinggwal ay nahihirapang pasanin ang batas ng

monolinggwalismo. Ang monolinggwalismo ay isang kaparaanan at pagbabagong penomenang pangwika na

puspusang tinatalakay ng mga sosyolinggwistiks, sa madaling sabi layunin ng monolinggwalismo na ipatupad

ang iisang wika sa isang bansa katulad ng mahigpit na paggamit ng Pransya ng Wikang French.Sa anumang talastasan kailangan ang isang wika na magiging tulay sa pakikipagtalastasan, wika ng

komersyo, wika ng negosyo at wika sa pang-araw-araw na pamumuhay.

Mga Bansang Nangunguna sa paggamit ng MonolinggwalKapansin-pansin ang mabilis na pag-unlad ng mga bansang Hapon, South Korea at Pransya na mahigpit

na ipinag-uutos ang sistemang monolinggwal sa kani-kanilang bansa. Ang iisang wika ay gagamiting panturo sa

anumang larang (field) o asignatura dahilan upang mas lalong magkaunawaan ang bawat isa at makagagawa ng

mas produktibong ani. Kung susuriin, mahigpit ang patakarang Monolinggwal kaya naman isang malaking

hamon ito sa Pilipinas kung magkaganun. Kung ekonomiya ang pagbabatayan ng mga bansang Monolinggwal

ay walang dudang mauunlad at mayayaman ang mga ito. Tumatagos kasi sa kanilang kurikulum ang mga

patakarang-pangwika.

Ang Patakarang Monolinggwal sa EdukasyonRecognising and responding to diversity is a key principle for quality education (UNESCO, 2008).

Monolingual policy has a strong focus on improving quality and access of education for children disadvantaged

by their ethnicity. This policy experienced that language of instruction acts as a major barrier to education for

children who do not have access to the school language. In Bangladesh’s Chittagong Hill Tracts, for example,

where indigenous children must learn in Bangla, the dropout rate is double the national average at 60%. The

World Bank estimates that half the children out of school globally do not have access to the language of school

in their home lives, indicating the significance of language barriers in education (World Bank, 2005).Sa inilahad na pangyayari, nangangailangan ng isang matibay na pundasyon ng wika kung saan nagiging

balakid ang wika sa paaralan upang matuto ang mga mag-aaral, sa mga unang taon ng pag-aaral kailangan

Similer Documents