Download Unit Operations and Apparatus for the Food Industry (Romanian) - Onita 2003 PDF

TitleUnit Operations and Apparatus for the Food Industry (Romanian) - Onita 2003
File Size4.8 MB
Total Pages218
Table of Contents
              0000a-2003.jpg
Operatii si Aparate in Industria Alimentara Onita 2003.pdf
	
	CAPITOLUL 1
	INTRODUCERE
		Fluxul la oameni
			Cerinţele de bază ale proiectării tehnologice
		CAPITOLUL 2
	Transportul fluidelor prin conducte
		2.1. Elementele caracteristice conductelor
			2.2. Calculul conductelor
			2.2.1. Calculul diametrul economic
			2.2.2. Transportul hidrodinamic al solidelor
				Lungimile echivalente ale coturilor sunt date în tabelul 2.3
			2.2.3. Indicaţii pentru montarea şi exploatarea conductelor
		Capitolul 3
	AMESTECAREA
		3.1. Generalităţi
			3.2. Factori care influenţează procesul de amestecare
			3.3. Eficacitatea amestecării. Durata de amestecare
			3.3.1. Durata de amestecare
			3.4. Aparate de amestecare
		AMESTECĂTOARE
			3.4.1. Amestecătoare fără elemente mobile
				Amestecătorul cu ancoră
				Valorile constantelor C şi m
				Tabelul nr. 3.5.
		Capitolul 4
	SEPARAREA SISTEMELOR ETEROGENE
		4.1. SEDIMENTAREA
			4.1.1. Factorii care influenţează sedimentarea
			4.1.2. Viteza de sedimentare în regim laminar (domeniul Stokes)
			4.1.3. Viteza de sedimentare în mişcare accelerată
			4.1.4. Calculul diametrului critic
			4.2.1. Aparate pentru separarea particulelor solide din sistemele eterogene solid-gaz
			4.2.1.1. Aparate bazate pe efectul gravitaţional
			4.2.1.2. Aparate de separare bazate pe impact (lovire, regim uscat), bazate pe principiul sedimentării şi inerţiei
			4.2.1.3. Aparate pentru separare prin efect centrifugal
			4.2.1.4. Aparate de sedimentare în regim uscat şi în regim umed
			4.2.1.4.1. Aparate pentru separarea umedă a prafului
			4.2.1.4.2. Aparate de separare prin filtrare
			4.2.1.4.3. Separarea electrostatică a suspensiilor de gaze
			4.2.1.4.4. Procedee sonice de separare
			4.3.1. Sedimentarea suspensiilor solid-lichid
			Tipuri constructive de decantoare
			4.4.1. Separarea amestecurilor de lichide nemiscibile
		Capitolul 5
	FILTRAREA
		5.1. GENERALITĂŢI
			5.2. Factori care influenţează filtrarea
			5.3. Bazele teoretice ale operaţiei de filtrare
			5.3.1. Filtrarea prin precipitate necompresibile
			5.3.2. Filtrarea prin precipitate compresibile
			5.4. Tipuri de aparate de filtrare
			5.4 l. Filtre cu funcţionare periodică
			5.4.2. Filtre cu funcţionare continuă
		CAPITOLUL 6
	CENTRIFUGAREA
		6.1. Definiţie. Scopul operaţiei unitare de centrifugare
			6.2. Factori care influenţează operaţia de centrifugare
			6.3. Clasificarea, construcţia şi funcţionarea centrifugelor
		Capitolul 7
	FLUIDIZAREA
		7.1. Consideraţii generale
	BIBLIOGRAFIE
212-2003.jpg
            

Similer Documents