Download Vefklimleri PDF

TitleVefklimleri
File Size4.0 MB
Total Pages123
Table of Contents
              vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?
	vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?
	vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?
	vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?
	vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?
	vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?
	vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?
	vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?
	vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?
	vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?
	vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?
	vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?
	vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?
	vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?
	vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?
	vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?
	vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?
	vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?
	vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?
	vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?
	vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?
	vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?
	vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?
	vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?
	vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?
	vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?
            
Document Text Contents
Page 1

vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?EUZUBİLLAHİMİNEŞŞEYTANİRRACİM
BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM
Bu Web Sayfası herhangi bir kitapta bulunan

Vefkin yapılabilmesi için gereken bütün bilgileri
içerir, ziyaretçisine Vefki nasıl yapacağını adım

adım gösterir ve öğretir.

Ziyaretçiden Ricam Şudur.

Size bu bilgileri karşılıksız veren kardeşiniz
UĞUR PORDOĞAN ' a, Arapça

Metinlerin temizlenip hazırlanmasını
sağlayan OSMAN ER' e ve bana

bilgisayarı tanıştıran BÜLENT BÖLAT'
a bildiğiniz en güzel duayı ederek bu

sayfadan yararlanınız ve elinizden geldiği kadar
bizi tüm dualarınızda anınız.GİRİŞ

http://www.vefkilimleri.com/ [05.05.2009 09:25:29]

Page 2

vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?

( Dua Talebi ) ( Ana Sayfa ) ( Vefk Nedir ) ( Tablo 1-6 ) ( Tablo 7-8 ) ( Tablo 9-13 ) ( Tablo 14
Yemin ve Menetme ) ( Tablo 15-18 ) ( Tablo 19-23 ) ( Tablo 24-28 )

( Vefk Örnek Uygulaması ) ( Esma ül Hüsna ) ( Esma ül Hüsna'nın Anlamları ) ( Esma ül
Hüsna'nın 3'lü Vefkleri ) ( Yükselen Burçlar ) ( E-mail ve Danışma )

( Kolay ve Etkili Bir Büyü Bozma Yöntemi ) ( İsmler A-B-C ) ( İsimler Ç-D-E-F-G ) ( İsimler H-I-İ-J-
K-L-M ) ( İsimler M-N-O-Ö-P-R ) ( İsimler S-Ş-T-U-Ü-V-Y-Z )

( Sözlükler ) ( Gezegen Konumları,Şehirler Arasındaki Saat Farkları ve Ay'ın Menzilleri )
( Vefk Hakkındaki Diğer Bilgiler ) ( Bast Usulü ve Örnek Uygulama )Allah(CC) bir Ayet-i Kerime'de :

“Ben cinleri ve insanları, ancak beni tanıyıp ibadet etsinler diye yarattım”

Bir Kutsi Hadis'te ise :

“Ben gizli bir hazine idim. Bilinmek, tanınmak istedim, bunun için mahlukatı yarattım” demiştir.

Allah(CC) insanı kendi katında 5 Saf özellikten yarattı bunlar, Kalp, Ruh, Sır, Hafi, ve Ahfa adı verilen özelliklerdir.
Bu özelliklere sahip insanlar, Cenab-ı Hak'ta bulunan sonsuz Kemal ve Cemal sıfatlarını ve bunların tecellilerini “Esma-

http://www.vefkilimleri.com/anasayfa.htm (1 of 9) [05.05.2009 09:25:47]

KİMSEYE İHTİYAÇ DUYMADAN
VEFKİNİ

KENDİN YAP

Page 61

vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?( Dua Talebi ) ( Ana Sayfa ) ( Vefk Nedir ) ( Tablo 1-6 ) ( Tablo 7-8 ) ( Tablo 9-13 ) ( Tablo 14
Yemin ve Menetme ) ( Tablo 15-18 ) ( Tablo 19-23 ) ( Tablo 24-28 )

( Vefk Örnek Uygulaması ) ( Esma ül Hüsna ) ( Esma ül Hüsna'nın Anlamları ) ( Esma ül
Hüsna'nın 3'lü Vefkleri ) ( Yükselen Burçlar ) ( E-mail ve Danışma )

( Kolay ve Etkili Bir Büyü Bozma Yöntemi ) ( İsmler A-B-C ) ( İsimler Ç-D-E-F-G ) ( İsimler H-I-İ-J-
K-L-M ) ( İsimler M-N-O-Ö-P-R ) ( İsimler S-Ş-T-U-Ü-V-Y-Z )

( Sözlükler ) ( Gezegen Konumları,Şehirler Arasındaki Saat Farkları ve Ay'ın Menzilleri )
( Vefk Hakkındaki Diğer Bilgiler ) ( Bast Usulü ve Örnek Uygulama )ESMA ÜL
HÜSNA'NIN ANLAMLARI

Allah – 66 O'nun zati ve özel ismidir. Her şeyin gerçek mabudu anlamındadır.
Diğer isimleri, fiilleri, sıfatları ve tecellileri kendinde barındırır.

Er Rahman – 298 Yarattığı bütün canlılara nimetler veren, bütün
mahlukatı rızıklandıran ve bunları Müslüman olsun kafir olsun hiçbir mahlukatından esirgemeyen demektir.

Er Rahim – 258 Kıyamet günü sadece Müslümanlara nimetler verecek
sadece, onların günahlarını affedecek ve merhamet edecek demektir.

El Melik – 90 Mülkün, her şeyin mutlak hakimi, bütün kainatın hükümdarı, gerçek
sahibi ve sahip olduğu her şeyin üzerinde tüm tasarrufa sahip olan demektir.

Es Selam – 131 Kullarını her türlü tehlikelerden, korkulardan kurtaran,
selamete, emniyete çıkaran ve kendisi her çeşit afetlerden, kederlerden ve bu tür beşeri olaylardan münezzeh
olan demektir.

http://www.vefkilimleri.com/esma1.htm (1 of 8) [05.05.2009 09:26:37]

KİMSEYE İHTİYAÇ DUYMADAN
VEFKİNİ

KENDİN YAP

Page 62

vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?

El Mü'min – 137 Kalplerde iman nurunu yakan, onlardaki üphe ve
tereddütleri yok eden, kullar na iman veren, tüm korkular ndan emniyete kavu turan demektir.

El Muheymin – 145 Bütün yaratt klar n ilim ve kontrolü alt nda
tutan, gören, gözetip koruyan, itaatkar kullar n n sevaplar n eksiltmeden, mükafatlar n daima veren demektir.

El Aziz – 94 Sonsuz izzet sahibi, ma lup edilmesi imkans z , her eye galip, en
yüce ve en üstün olan demektir.

El Cebbar – 206 Azamet ve kudret sahibi, istedi ini yapmaya muktedir
olan, ula lmaz, azametli, kullar n n eksikliklerini tamamlayan, ihtiyaçlar n kar layan, i lerini düzelten ve bunlar
yapmakta çok güçlü olan demektir.

El Mütekebbir – 662 Sonsuz büyüklük azamet sahibi, her
eyde büyüklü ünü gösteren ve yaratt klar yla bunu ortaya koyan demektir.

El Halik – 731 Yaratan, yoktan var eden, buna her an devam eden ve yaratmada
e i olmayan demektir.

El Bari – 214 Her eyi kusursuz ve bir örne e ihtiyaç duymadan birbirine
uygun yaratan demektir.

El Musavvir – 336 ekil veren, tasvir eden, her eye kendine has özellikler
ve en güzel ekiller veren demektir.

El Gaffar – 1281 Kullar n affeden, ma fireti çok, kullar n n günahlar n örten
ve ba layan demektir.

El Kahhar – 306 Her eye galip gelen, bütün dü manlar n ve
isyankarlar kahredebilecek, herkese ve her eye her istedi ini yapacak güçte olan demektir.

El Vehhab – 14 Her türlü nimetleri kar l ks z veren, çok fazla ihsan eden ve
çok ba layan demektir

Er Rezzak – 308 Yaratt klar n n r zk n yaratan, tekrar tekrar kar l ks z veren
ve ihtiyaçlar n kar layan demektir.

El Fettah – 489 Kullar n n her türlü maddi ve manevi sorunlardan kurtarmak
için kap lar hikmetle açan demektir.

El Alim – 150 Gizli, aç k her eyi çok iyi ve hakk yla bilen, ilmi ezeli ve ebedi
olan demektir.

El Kabid – 903 Ruhlar kabzeden, stedi inin maddi ve manevi r zk n
daraltan, diledi ine maddi ve manevi darl k veren demektir.

http://www.vefkilimleri.com/esma1.htm (2 of 8) [05.05.2009 09:26:37]

Page 122

vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?

Geceler ve gündüzler boyunca, haşir ve karar gününe kadar Salat ve Selam Allah'ın bilgisinin adeti kadar
Peygamberimiz Muhammed ve ailesinin üzerine olsun. Şükür Alemlerin Rabbi Allah'adır. Allah'ım sen benim Rabbimsin
ve ben senin kulunum. Allah'ım bizim ibadetlerimiz, Dualarımız ve hayırlarımız az, isteklerimiz ise çoktur, Allah'ımız ise
her şeyi görür. Allah'ım sen bir kimseye bir şey vermek istersen buna hiç kimse engel olamaz ve senin
verilmesini engellediğine hiç kimse bir şey veremez ve senin olmasını istediğin bir şeyi hiç kimse engelleyemez, sen
her şeye Kadir olan sensin. Allah'ım Leyla oğlu Ahmet'in kalbini büyüle ve harekete geçir kalbinin aşkımla bütünleştir
taki benim aşkımla deli olana ve bana gelene kadar. Bu Duamı ya Zeğha'ayil'in hürmetine ve Zeğtevyuşin'in hakkı için
ve Mucib isminin hakkı için kabul et. Ya Bed'ius semavati vel Ard, ya Zel Celali vel ikram ve ya Erhamer rahimin.
Geceler ve gündüzler boyunca, haşir ve karar gününe kadar Salat ve Selam Allah'ın bilgisinin adeti kadar
Peygamberimiz Muhammed ve ailesinin üzerine olsun, Amin.

ArapçasArapças n n Türkçe harflerle yaz l

Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin ve ala alihi bi adedi ilmullah madamel leyli ven nehar ila yevmil haşri vel
karar. Elhamdulillahi Rabbil Alemin.Allahumme ente Rabbi ve ene abduke.allahumme a'malune kalikun ve
hacetune kesirun ve İlahune basirun.Allahumme la mania lima a'tayte ve la mu'tiya lima mane'te ve la radde lima
kadayte inneke ala kulli şeyin Kadir.Allahumme icma'beyni ve beyne haceti ve hiye sehhir ve harrik ve icme' kalbe
Ahmet bin Leyla bi muhabbeti hatta yekune kel mecnun min hubbi ve yetini bi hurmeti ya Zeğha'ayil ve bihakki
Zeğtevyuşin ve bihakki ismikel Mucib ya Bedius Semavati vel Ard ve ya Zel Celali vel İkram ve Ehram
errahimin. Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin ve ala alihi bi adedi ilmullah madamel leyli ven nehar ila
yevmil haşri vel karar, Amin.

http://www.vefkilimleri.com/bast.htm (7 of 8) [05.05.2009 09:27:22]

Page 123

vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?( Dua Talebi ) ( Ana Sayfa ) ( Vefk Nedir ) ( Tablo 1-6 ) ( Tablo 7-8 ) ( Tablo 9-13 ) ( Tablo 14
Yemin ve Menetme ) ( Tablo 15-18 ) ( Tablo 19-23 ) ( Tablo 24-28 )

( Vefk Örnek Uygulaması ) ( Esma ül Hüsna ) ( Esma ül Hüsna'nın Anlamları ) ( Esma ül
Hüsna'nın 3'lü Vefkleri ) ( Yükselen Burçlar ) ( E-mail ve Danışma )

( Kolay ve Etkili Bir Büyü Bozma Yöntemi ) ( İsmler A-B-C ) ( İsimler Ç-D-E-F-G ) ( İsimler H-I-İ-J-
K-L-M ) ( İsimler M-N-O-Ö-P-R ) ( İsimler S-Ş-T-U-Ü-V-Y-Z )

( Sözlükler ) ( Gezegen Konumları,Şehirler Arasındaki Saat Farkları ve Ay'ın Menzilleri )
( Vefk Hakkındaki Diğer Bilgiler ) ( Bast Usulü ve Örnek Uygulama )

http://www.vefkilimleri.com/bast.htm (8 of 8) [05.05.2009 09:27:22]

Similer Documents