Download Yuval Noah Harari PDF

TitleYuval Noah Harari
File Size5.9 MB
Total Pages329
Table of Contents
              I. KISIM BİLİŞSEL DEVRİM
	1 Önemsiz Bir Hayvan
		Dolaptaki İskeletler
		Düşünmenin Bedeli
		Bir Aşçı Irkı
		Kardeşlerimizin Koruyucuları
	2 Bilgi Ağacı
		Peugeot Efsanesi
		Genomun Çevresinden Dolaşmak
		Tarih ve Biyoloji
	3 Adem ve Havva'nın Bir Günü
		İlk Müreffeh Toplum
		Konuşan Hayaletler
		Savaş mı Barış mı?
		Sessizlik Perdesi
	4 Sel
		Suçu Sabit
		Tembel Hayvanın Sonu
		Nuh'un Gemisi
II. Kısım TARIM DEVRİMİ
	5 Tarihin En Büyük Aldatmacası
		Lüks Tuzağı
		İlahi Müdahale
		Devrimin Kurbanları
	6 Piramitleri İnşa Etmek
		Geleceğin Yaklaşması
		Hayali Bir Düzen
		Gerçek İnananlar
		Hapishane Duvarları
	7 Fazla Dolu Hafıza
		İmza, Kushim
		Bürokrasinin Harikaları
		Rakamların Dili
	8 Tarihte Adalet Yoktur
		Kısırdöngü
		Amerika'da Temiz Olmak
		Erkek ve Kadın
		Cinsiyet ve Toplumsal Cinsiyet
		Erkeklerin Nesi Bu Kadar İyi?
		Kas Gücü
		Toplumun Pislikleri
		Ataerkil Genler
III. Kısım İNSANOĞLUNUN BİRLEŞMESİ
	9 Tarihin Oku
		Casus Uydu
		Küresel Vizyon
	10 Paranın Kokusu
		Bunun Fiyatı Nedir?
		Deniz Kabuğu ve Sigara
		Para Nasıl Çalışır?
		Altının Müjdesi
		Paranın Ederi
	11 Emperyal Vizyonlar
		İmparatorluk Nedir?
		İmparatorluklar Kötü müdür?
		Bu Sizin İyiliğiniz İçin
		Onlar Biz Olduğunda
		Tarihteki İyi ve Kötü Çocuklar
		Yeni Küresel İmparatorluk
	12 Dinin Kanunu
		Kuzuları Susturmak
		Puta Tapmanın Faydaları
		Tanrı Birdir
		İyiyle Kötünün Savaşı
		Doğanın Kanunu
		İnsana Tapınmak
	13 Başarının Sırrı
		1. Sonradan Anlama Yanılgısı
		2. Kör Kleio
IV. Kısım BİLİMSEL DEVRİM
	14 Cehaletin Keşfi
		Ignoramus (Bilmiyoruz)
		Bilimsel Dogma
		Bilgi Güçtür
		İlerleme İdeali
		Gılgamış Projesi
		Bilimin Zengin Kocası
	15 Bilimle İmparatorluğun Evliliği
		Neden Avrupa?
		Fetih Zihniyeti
		Boş Haritalar
		Uzaydan Gelen İşgal
		Az Bulunan Örümcekler ve Unutulmuş Metinler
	16 Kapitalist İtikat
		Büyüyen Bir Pasta
		Kolomb Yatırımcı Arıyor
		Sermaye Adına
		Serbest Piyasa Kültü
		Kapitalist Cehennem
	17 Sanayinin Çarkları
		Mutfaktaki Sır
		Enerji Okyanusu
		Üretim Bandında Hayat
		Alışveriş Çağı
	18 Kalıcı Bir Devrim
		Modern Çağ
		Ailenin ve Topluluğun Çöküşü
		Hayali Topluluklar
		Perpetum Mobila[119]
		Çağımızda Barış
		İmparatorlukların Emekliliği
		Paz Atomika[126]
	19 Ve Sonsuza Dek Mutlu Yaşadılar
		Mutluluğu Ölçmek
		Kimyasal Mutluluk
		Hayatın Anlamı
		Kendini Bil
	20 Homo Sapiens'in Sonu
		Fareler ve İnsanlar
		Neandertallerin Dönüşü
		Biyonik Yaşam
		Başka Bir Hayat
		Tekillik
		Frankenstein Kehaneti
	Sonsöz Tanrıya Dönüşen Hayvan
	Görsel Listesi
		Haritalar
		Görseller
            
Document Text Contents
Page 165

Büyük tanrıların ortaya çıkışının, kuzular veya iblislerden çok Homo sapiens'in statüsü
üzerinde etkisi olmuştur. Animistler insanın dünyada yaşayan pek çok yaratıktan biri
olduğunu düşünürlerdi, çoktanrılıcılar ise giderek dünyayı insanlarla tanrılar arasındaki
ilişkilerin bir yansıması olarak görmeye başladı. Bu anlayışa göre dualarımız,
kurbanlarımız, günahlarımız ve sevaplarımız tüm ekosistemin kaderini belirler. Birkaç
aptal Sapiens'in tanrıları kızdırması sebebiyle korkunç bir sel milyarlarca karınca,
çekirge, kaplumbağa, antilop, zürafa ve fili telef edebilir. Çoktanrıcılık böylelikle sadece
tanrıların değil, insanların da statüsünü yükseltti. Eski animist sistemin daha şanssız
üyeleriyse statülerini kaybederek insanın tanrılarla ilişkisindeki büyük dramın
figüranları ve dekoru haline geldi.

İki bin yıl önce tektanrıcılığın zoraki dayatmaları, pek çok Batılının çoktanrıcılığı cahil ve
çocukça bir puta tapınma olarak görmesine neden oldu. Bu çok haksız bir yaftalamadır,
çünkü çoktanrıcılığın kendi mantığını anlamak için pek çok tanrıya olan inancı
destekleyen temel fikri kavramak şarttır.

Çoktanrıcılık tek bir gücün veya tüm evreni yöneten tek bir yasanın varlığını yok
saymaz; hatta çoğu çoktanrılı ve animist din tüm farklı tanrıların, iblislerin ve kutsal
kayaların arkasındaki üstün gücün varlığını tanır. Klasik Yunan politeizminde Zeus, Hera,
Apollo ve diğer tanrılar kadiri mutlak ve her şeyi kapsayan bir güce tabidir: Kader (Moira,
Ananke). İskandinav tanrılar da kaderin esiriydi ve bu onları Ragnarök'ün (Tanrıların
alacakaranlığı) afetinde helak olmaya mahkum etmişti. Batı Afrika'nın çoktanrılı dini
olan Yoruba'da tüm tanrılar üstün tanrı Olodumare'den doğmuştur ve ona tabidir. Hindu
çoktanrıcılığında Atman tüm tanrıları, ruhları, insanlığı, ayrıca fiziksel ve biyolojik
dünyayı kontrol eder, tüm evrenin, her bireyin ve her olayın ruhu ve ebedi özüdür.

Çoktanrıcılığın, tektanrıcılıktan farklı olan temel içgörüsü dünyayı yöneten üstün
gücün çıkarları ve önyargıları olmaması, dolayısıyla da insanların dünyevi istekleri,
kaygıları ve endişelerinden muaf olmasıdır. Bu tür bir gücü savaşta galibiyet, sağlık veya
yağmur için talep etmeye gerek yoktur; her şeyi kapsayan niteliğinden dolayı savaşı hangi
krallığın kazanmasının, herhangi bir şehrin büyüyüp gelişmesi veya yok olmasının,
birinin iyileşmesi veya ölmesinin arasında bir fark yoktur. Yunanlar Kader için bir şey
kurban etmezlerdi, Hintliler de Atman için tapınak inşa etmediler.

Evrenin bu üstün güçlerinden istekte bulunmanın tek gerekçesi, tüm arzulardan
vazgeçip iyinin yanında kötüyü de kabullenmektir (yenilgiyi, fakirliği, hastalığı ve ölümü
bile). Bu yüzden Sadhular veya Sannyasiler olarak bilinen bazı Hintli topluluklar tüm
yaşamlarını Atman'la birlik olmaya ve aydınlanmaya adarlar. Ebedi bir perspektiften
dünyayı bu temel ilkenin ışığında görmeye çalışarak, tüm dünyevi arzuların ve
korkuların anlamsız ve geçici şeyler olduğuna inanırlar.

Hintlilerin çoğu Sadhu değildir. Dünyevi kaygıların bataklığına batmış durumdadırlar

Page 328

Biotecbnology, cilt: 24, sayı: 4 (2006), s. 435-36.

[136] Ya-Ping Tang vd., "Genetic Enhancement of Learning and Memory in Mice", Nature, saye 401 (1999), s. 63-
69.

[137] Zoe R. Donaldson ve Larry J. Young, "Oxytocin, Vasopressin, and the Neurogenetics of Sociality", Science,
cilt: 322, sayı: 5903 (2008), s. 900-904; Zoe R. Donaldson, "Production of Germline Transgenic Prairie Voles
(Microtus Ochrogaster) Using Lentiviral Vectors", Biology of Reproduction,cilt: 81, sayı: 6 (2009), s. 1189-1195.

[138] Terri Pous, "Siberian Discovery Could Bring Scientists Closer to Cloning Woolly Mammoth", Time, 17
Eylül 2012 (19 Şubat 2013'te erişildi); Pasqualino Loi vd, "Biological time machines: a realistic approach for
cloning an extinct mammal", Endangered Species Research, cilt: 14 (2011), s. 227-233; Leon Huynen, Craig D.
Millar ve David M. Lambert, "Resurrecting ancient animal genomes: The extinct moa and more", Bioessays, cilt:
34 (2012), s. 661-669.

[139] Nicholas Wade, "Scientists in Germany Draft Neanderthal Genome", New York Times, 12 Şubat 2009,
http://www.nytimes.com/2009/02/13/science/13neanderthal.html?_r=2&ref=science (10 Aralık 2010'da erişildi);
Zack Zorich, "Should We Clone Neanderthals?", Archaeology, cilt: 63, sayı: 2 (2009),
http://www.archaeology.org/1003/etc/neanderthals.html (10 Aralık 2010'da erişildi).

[140] Robert H. Waterston vd., "Initial Sequencing and Comparative Analysis of the Mouse Genome", Nature,
cilt: 420, sayı: 6915 (2002), s. 520.

[141] "Hybrid Insect Micro Electromechanical Systems (HI-MEMS)", Microsystems Technology Office, DARPA,
http://www.darpa.mil/Our_Work/MTO/Programs/Hybrid_Insect_Micro_Electromechanical_Systems
percent28HI-MEMSpercent29.aspx (22 Mart 2012'de erişildi). Ayrıca bkz. Sally Adee, "Nuclear-Powered
Transponder for Cyborg Insect", IEEE Spectrum, Aralık 2009,
http://spectrum.ieee.org/semiconductors/devices/nuclearpowered-transponder-for-cyborg-insect?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign (10 Aralık 2010'da erişildi); Jessica Marshall,
"The Fly Who Bugged Me", New Scientist, cilt: 197, sayı: 2646 (2008), s. 40-43; Emily Singer, "Send In the Rescue
Rats", New Scientist, cilt: 183, sayı: 2466 (2004), s. 21-22; Susan Brown,"Stealth Sharks to Patrol the High Seas",
New Scientist, cilt: 189, sayı: 2541 (2006), s. 30-31.

[142] Bill Christensen, "Military Plans Cyborg Sharks", Live Science, 7 Mart 2006, http://www.li-
vesdence.com/technology/060307_shark Jmplant.html (10 Aralık 2010'da erişildi).

[143] "Cochlear Implants", National Institute on Deafness and Other Communication Disorders,
http://www.nidcd.nih.gov/health/hearing/pages/coch.aspx (22 Mart 2012'de erişildi).

[144] Retina Implant, http://www.retina-implant.de/en/doctors/technology/default.aspx.

[145] David Brown, "For 1st Woman With Bionic Arm, a New Life Is Within Reach", The Washington Post, 14
Eylül 2006, http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2006/09/13/AR2006091302271.html?
nav=E8 (10 Aralık 2010'da erişildi).

[146] Miguel Nicolelis, Beyond Boundaries;; The New Neuroscience of Connecting Brains and Machines - and How It
Will Change Our Lives, New York: Times Books, 2011.

[147] Chris Berdik, "Turning Thought into Words", BU Today, 15 Ekim 2008, http://www.bu.edu/
today/2008/turning-thoughts-into-words/ (22 Mart 2012'de erişildi).

[148] Jonathan Fildes, "Artificial Brain '10 years away'", BBC News, 22 Temmuz 2009, http://news.
bbc.co.uk/2/hi/8l64060.stm (19 Eylül 2012'de erişildi).

[149] Radoje Drmanac vd., "Human Genome Sequencing Using Unchained Base Reads on Self-Assembling
DNA Nanoarrays", Science, cilt: 327, sayı: 5961 (2010), s. 78-81; "Complete Genomics":
http://www.completegenomics.com; Rob Waters, "Complete Genomics Gets Gene Sequencing under 5000$

http://www.bu.edu/

Page 329

(Update 1)", 5 Kasım 2009, http://www.bloomberg.com/apps/news?
pid=newsarchive&sid=aWutnyE4SoWw (10 Aralık 2010'da erişildi); Fergus Walsh, "Era of Personalized Medicine
Awaits", BBC en son güncelleme 8 Nisan 2009, http://news.bbc.co.uk/2/hi/health/7954968.stm (22 Mart
2012'de erişildi); Leena Rao, "PayPal Co-Founder And Founders Fund Partner Joins DNA Sequencing Firm
Halcyon Molecular", 24 Eylül 2009, http://techcrunch.com/2009/09/24/paypal-co-fbunder-and-
founders-fund-partner-joins-dna-sequencing-firm-halcyon-molecular/ (10 Aralık 2010'da erişildi).

Similer Documents